Show simple item record

dc.contributor.author MARCU, Diana
dc.date.accessioned 2021-08-18T06:57:34Z
dc.date.available 2021-08-18T06:57:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation MARCU, Diana. Online teaching and learning – a new reality. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 43-50. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).04
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16747
dc.description.abstract The present paper aims at briefly summarizing the impact the 2019 - 2020 pandemic outbreak had on the educational field, when, with no prior preparation, all classes in the academic environment moved in the cyberspace, unveiling challenges for both teachers and students. The paper discusses the concepts of both online teaching and learning, their use to meet the needs of a specific category of students in different parts of the world as well as similarities and differences between the traditional and the online means of educating. The shift to mass online education has proved to be challenging, even impossible in certain areas, unveiling difficulties for all stakeholders involved. Though technology is widely used nowadays in all aspects of our lives, special focus is laid on teachers’ and students’ challenges, their expectations as well as their feelings regarding the new reality – that of attending all classes online in order to reach the goal: the acquisition of information and knowledge necessary in their future professional lives. en_US
dc.description.abstract Prezenta lucrare își propune să rezume impactul focarului de pandemie 2019 - 2020 asupra câmpului educațional, când, fără pregătire prealabilă, toate clasele din mediul academic s-au mutat în spațiul cibernetic, dezvăluind provocări atât pentru profesori, cât și pentru studenți. Lucrarea discută atât conceptele de predare și învățare online, utilizarea lor pentru a satisface nevoile unei categorii specifice de studenți din diferite părți ale lumii, cât și asemănările și diferențele dintre mijloacele tradiționale și cele online de educare. Trecerea la educația online în masă s-a dovedit a fi provocatoare, chiar imposibilă în anumite domenii, dezvăluind dificultăți pentru toate părțile implicate. Deși tehnologia este utilizată pe scară largă în zilele noastre în toate aspectele vieții, se pune accent deosebit pe provocările profesorilor și elevilor, pe așteptările lor, precum și pe sentimentele lor cu privire la noua realitate - aceea de a participa la toate cursurile online pentru a-și atinge obiectivul: dobândirea de informații și cunoștințe necesare în viitoarea lor viață profesională. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject online teaching en_US
dc.subject online learning en_US
dc.subject teaching en_US
dc.subject learning en_US
dc.subject predare online en_US
dc.subject învăţare online en_US
dc.title Online teaching and learning – a new reality en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account