IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Acquiring ESP teacher competence through theory and practice

Show simple item record

dc.contributor.author BĂLĂNESCU, Eleonora Olivia
dc.date.accessioned 2021-08-18T06:52:03Z
dc.date.available 2021-08-18T06:52:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation BĂLĂNESCU, Eleonora Olivia. Acquiring ESP teacher competence through theory and practice. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 33-42. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).03
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16746
dc.description.abstract The emergence of English for Specific Purposes (ESP), which is closely linked to particular professions, requires qualified language teachers. Despite the growing demand for courses in ESP in Romania, and the eagerness of universities and private institutions to include these courses in their curricula, insufficient attention has been given to teaching training in this domain. In the absence of under-graduate ESP teacher training programmes, ESP is taught by General English graduates who basically learn as they go. The aim of this paper is to map the territory, that is, to outline the main coordinates on which a framework of ESP teacher training can be developed in Romania. These coordinates refer to the particularities of teaching ESP and to the subsequent teaching practice. The research method consists in combining theoretical considerations with practical advice and suggestions for pre-service teachers. en_US
dc.description.abstract Emergenţa limbii engleze pentru scopuri specifice (ESP), care este în strânsă legătură cu anumite profesii, necesită profesori de limbă calificaţi. În pofida cererii crescute de cursuri în domeniul ESP în România și a disponibilităţii din partea universităţilor și a instituţiilor private de a include aceste cursuri în aria lor curriculară, o insuficientă atenţie a fost acordată pregătirii profesorilor în acest domeniu. În absenţa unor programe universitare, la nivel de licenţă, de pregătire a profesorilor de ESP, această materie este predată de către absolvenţi de Engleză Generală care învaţă să predea „din mers”. Obiectivul acestei lucrări este de a cartografia teritoriul, adică de a contura principalele coordonate pe baza cărora s-ar putea dezvolta un curs de pregătire a profesorilor în domeniul ESP în România. Aceste coordonate se referă la particularităţile predării ESP și la practica pedagogică adiacentă. Metoda de cercetare constă în combinarea consideraţiilor teoretice cu sfaturi și sugestii practice pentru viitorii profesori. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject teaching English en_US
dc.subject English en_US
dc.subject predarea limbii engleze en_US
dc.subject limba engleză en_US
dc.title Acquiring ESP teacher competence through theory and practice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account