IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Unholy practices among youths in Nigeria: venoms breeding to a disjointed society

Show simple item record

dc.contributor.author AJIBOYE, Babatope Matthew
dc.date.accessioned 2021-08-18T06:44:48Z
dc.date.available 2021-08-18T06:44:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation AJIBOYE, Babatope Matthew. Unholy practices among youths in Nigeria: venoms breeding to a disjointed society. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 20-32. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).02
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16745
dc.description.abstract Before the year 1990 and up to the late 1990s, Nigeria was ravaged by what was known then as “Advanced Free Fraud” christened (419) and “Trades of Narcotic Drugs”. After more than two decades, a new set of unholy practices have found its way into the fabric of the society and have consistently proven to be worse than the duo of “419” and “trades of narcotic drugs”. This set of practices though not narrowed to the youths but majorly driven and made to flourish by the attendant number of youths who are in haste not only to make a living but flamboyant, thriftless and profligate lives detrimental to norms, values and society itself. Premised on the danger they herald for the society, the paper appraised the numerous unholy practices rampant among youths in Nigeria and their impacts on the society. Exploratory method was made use of; secondary source was employed and inferences were drawn via qualitative analysis. Findings revealed that exponential decadence among youths is directly proportional to the culture of prostitution, regime of internet fraud (yahoo-yahoo), kidnapping for ransom, social revolution of gambling etcetera. The paper concludes that unholy practices among youths have constituted a nuisance in no small measure to the society. The paper however advocates that the government at all levels should up their game in training youths in the vocation that would make them engage and reduce the surge in such practices in the society. en_US
dc.description.abstract Înainte de anul 1990 și până la sfârșitul anilor 1990, Nigeria a fost devastată de ceea ce era cunoscut atunci ca „Fraude gratuite avansate” botezate (419) și „Comerțul cu stupefiante”. După mai bine de două decenii, un nou set de practici nefaste și-au găsit drumul în structura societății și s-au dovedit în mod constant a fi mai rele decât duo-ul „419” și „meserii de stupefiante”. Acest set de practici, deși nu este restrâns la tineri, este condus în mare măsură și făcut să înflorească de către numărul mare al tinerilor care se grăbesc nu numai să-și câștige existența, ci și să trăiască lipsit de griji, de economii, în detrimentul normelor, valorilor și societății în sine. Premisă cu privire la pericolul pe care îl anunță pentru societate, articolul a evaluat numeroasele practici nesfârșite în rândul tinerilor din Nigeria și impactul acestora asupra societății. S-a folosit metoda exploratorie; a fost utilizată o sursă secundară, iar inferențele au fost analizate prin metode calitative. Rezultatele au arătat, că decadența exponențială în rândul tinerilor este direct proporțională subculturii prostituției, regimului fraudelor pe internet (yahoo-yahoo), răpiri pentru răscumpărare, revoluția socială a jocurilor de noroc etc. Lucrarea concluzionează, că practicile nefaste în rândul tinerilor au constituit o pierdere pentru societate. Cu toate acestea, lucrarea susține că guvernul de la toate nivelurile ar trebui să-și susțină politica în formarea tinerilor prin vocația care i-ar face să se angajeze și să reducă aceste practici nefaste pentru societate. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject youths en_US
dc.subject Nigeria en_US
dc.subject tineri en_US
dc.title Unholy practices among youths in Nigeria: venoms breeding to a disjointed society en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account