IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologii informaţionale. Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author TVERDOHLEB, Ala
dc.contributor.author TCACI, Larisa
dc.date.accessioned 2021-06-11T14:24:41Z
dc.date.available 2021-06-11T14:24:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation TVERDOHLEB, Ala, TCACI, Larisa. Tehnologii informaţionale. Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Termotehnică și Management în Energetică. Chişinău: Tehnica UTM, 2012. 34 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15861
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea propusă conţine indicaţiile metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Tehnologii informaţionale. Indicaţiile metodice sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă la specialităţile 523.2 Termoenergetică, 521.8 Inginerie şi Management în Energetică. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject editor de text MS Word en_US
dc.subject editor de tabele MS Excel en_US
dc.subject MS Power Point en_US
dc.subject bază de date Access en_US
dc.title Tehnologii informaţionale. Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account