IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Partea electrică a centralelor. Lucrări de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author DOBREA, Ina
dc.date.accessioned 2021-06-01T10:36:13Z
dc.date.available 2021-06-01T10:36:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation DOBREA, Ina. Partea electrică a centralelor: Lucrări de laborator. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Cat. Electroenergetică. Chişinău: Tehnica-UTM, 2015. 112 p. ISBN 978-9975-45-401-8. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-401-8
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15434
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicaţiile de laborator la disciplina Partea electrică a centralelor destinate studenţilor specialităţilor 523.1 Electroenergetica şi 521.8 Termotehnică şi management în energetică (secţia zi şi cu frecvenţă redusă) sunt elaborate în conformitate cu planul de studii şi programa analitică la disciplina respectivă. Indicaţiile de laborator includ 7 lucrări în cadrul cărora se studiază echipamentul electric expus în laborator: separatoare, întreruptoare, siguranţe fuzibile, transformatoare de măsură, instalaţii de distribuţie etc. Fiecare lucrare inserează consideraţii teoretice, soluţii constructive, domenii de utilizare şi întrebări de control pentru autoevaluare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject centrale electrice en_US
dc.subject electrotehnică en_US
dc.subject energie electrică en_US
dc.title Partea electrică a centralelor. Lucrări de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account