Publicații didactice

Recent Submissions

 • LOZOVANU, Ecaterina; LAZARIUC, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Manualul Filosofie are drept scop nu numai de a anima viitorii specialiști în dorința de a cunoaște locul și rolul inginerului în societate, dar și a expune reflecții filosofice asupra procesului de constituire și dezvoltare ...
 • VANGHELI, Ion; CARTOFEANU, Manole; TIHUN, Sergiu; GUZGAN, Mihai; DANIELEAN, Ana; ROŞCA, Veronica; BUZU, Veronica; MAFTEI, Vitalie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  La hotarele anilor 80-90 ai secolului trecut planurile de studii ale instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova au suferit schimbări radicale. În cadrul deideologizării societăţii postsovietice pregătirea ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Cursul prezintă informaţii referitor la situaţia generală a evenimentelor politice la nivel mondial şi european din secolul al XX-lea - începutul secolului al XXI-lea. Studenţii sunt familiarizaţi cu interpretările istorice ...
 • VANGHELI, Ion; LOZOVANU, Ecaterina; PALII, Veronica; MAFTEI, Vitalie; CARTOFEANU, Manole; LAZARIUC, Cristina; ROŞCA, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Disciplina „Teoria şi practica integrării europene” este un răspuns la Strategia de comunicare privind aprofundarea relaţiilor Uniunea Europeană–Republica Moldova, care avea drept scop distribuirea informaţiei adecvate ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea este elaborată conform curriculei la Filosofia științei și este destinată în primul rând masteranzilor și doctoranzilor de la specialitățile Sisteme informatice, Ingineria căilor de transport, Sisteme optoelectronice ...