IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Sistemul de achiziţie de date Vernier. Îndrumar de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author CHICIUC, Igor
dc.contributor.author CHICIUC, Andrei
dc.date.accessioned 2021-05-25T11:32:14Z
dc.date.available 2021-05-25T11:32:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CHICIUC, Igor, CHICIUC, Andrei. Sistemul de achiziţie de date Vernier. Îndrumar de laborator. Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Energetică şi Inginerie Electrică; Dep. Inginerie Electrică. Chişinău: Tehnica UTM, 2019. 80 p. ISBN 978-9975-45-583-1. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15208
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Îndrumarul de laborator este destinat studenților care își desfășoară studiile la specialitățile Ingineria Sistemelor Electromecanice ș i Ingineria și Managementul Calității, în cadrul cursurilor: „Metrologie și Standardizare”, „Analize fizico-chimice” și „Sisteme de măsurare și prelucrare a semnalelor”. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject achiziţii de date en_US
dc.subject date en_US
dc.title Sistemul de achiziţie de date Vernier. Îndrumar de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account