Culegere de exerciţii /teste

 

Recent Submissions

 • ПРОЦУК, Ион; ТЕРЗИ, Илья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  В cборнике задач представлены типовые задачи с решениями по курсу "Техника высоких напряжений". Задачи охватывают практически все важнейшие разделы курса: характеристики разрядов в газах при различных давлениях; коронирование ...
 • EFREMOV, Cristina; LEU, Vasile (Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR, 2021)
  Culegerea de probleme este o parte integrantă a complexului educațional și metodologic pentru soluționarea problemelor practice ale implementării politicii de stat în domeniul conservării energiei și al eficienței ...
 • CODREANU, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Culegerea de faţă este destinată studenţilor anilor de studii I, II şi III de la secţia de zi şi cea cu frecvenţă redusă. Sunt prezentate testele grilă la mediile de programare studiate de către studenţi, după cum ...
 • POTÂNG, Arhip; CHIORSAC, Mihail; TERTEA, Ghenadie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Studiul disciplinei teoretice este fructuos dacă este completat cu aplicaţii ale diverselor probleme. Deşi problemele tratate sunt de natură pur teoretică, ele au totuşi o aplicaţie practică. Culegerea de probleme este ...