IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analysis of the European Framework on the Circular Economy

Show simple item record

dc.contributor.author POPA, Viorica
dc.contributor.author POPA, Nicolae
dc.date.accessioned 2021-04-08T14:50:53Z
dc.date.available 2021-04-08T14:50:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation POPA, Viorica, POPA, Nicolae. Analysis of the European Framework on the Circular Economy. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 1 (IV), pp. 21-28. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(1).03
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/14054
dc.description.abstract In the transition to a circular economy, monitoring key trends and patterns is essential to understand how the various elements of the circular economy develop over time, identify Member States' success factors and to assess whether sufficient action has been taken. Thus, the EU Council, based on the results of the monitoring, must be based on setting new priorities for achieving the long-term goal of the circular economy in the future. The crisis caused by Covid-19 mitigates part of the impact of economic activities on the environment and climate. Thus, the transition to a more circular economy could bring benefits such as reducing pressure on the environment, improving security of supply of raw materials, increasing competitiveness, stimulating innovation, stimulating economic growth, creating jobs. The authors in this study analyze the European framework on the circular economy. en_US
dc.description.abstract În tranziția către economia circulară, monitorizarea tendințelor și modelelor cheie este esențială pentru a înțelege modul în care se dezvoltă diferitele elemente ale economiei circulare în timp, pentru a identifica factorii de succes ai statelor membre și pentru a evalua dacă au fost întreprinse acțiuni suficiente. Astfel, Consiliul UE, pe baza rezultatelor monitorizării, trebuie să stabilească noi priorități pentru realizarea obiectivului pe termen lung al economiei circulare. Criza provocată de Covid-19 atenuează o parte din impactul activităților economice asupra mediului și climei. Astfel, tranziția către o economie mai circulară ar putea aduce beneficii prin reducerea presiunii asupra mediului, îmbunătățirea aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovației, stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă. Autorii acestui studiu analizează cadrul european privind economia circulară. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject circular economy en_US
dc.subject economy en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.subject recycle en_US
dc.subject environment en_US
dc.subject economie circulară en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.subject reciclarea deşeurilor en_US
dc.subject mediu ambiant en_US
dc.title Analysis of the European Framework on the Circular Economy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account