Show simple item record

dc.contributor.author VELEŞCO, Ana
dc.contributor.author NUCA, Ilie
dc.contributor.author CHICIUC, Andrei
dc.date.accessioned 2019-03-27T09:08:44Z
dc.date.available 2019-03-27T09:08:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation VELEŞCO, Ana, NUCA, Ilie, CHICIUC, Andrei. Sisteme universitare de management al calităţi In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 1, pp. 491-494. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-250-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1352
dc.description.abstract Materialele prezentate reflectă actualitatea şi principiile integrarii sistemelor de management în sistemul universitar. Acesta a fost rezultată în urma Procesului Bologna, care îşi propune să faciliteze convergenţa diverselor sisteme de învăţământ superior spre sisteme mai transparente, bazate pe trei cicluri: licenţă – masterat – doctorat. Acest Proces a condus la îmbunătăţirea Sistemului Universitar de Management a Calităţii en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject managementul calitaţii en_US
dc.subject procesul Bologna en_US
dc.subject standarde de calitate en_US
dc.subject en_US
dc.subject autonomie universitară en_US
dc.subject en_US
dc.title Sisteme universitare de Management al Calităţi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account