IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Înfăşurări concentrate statorice în motoarele asincrone scurtcircuitate

Show simple item record

dc.contributor.author TOFAN, Grigore
dc.contributor.author PIETRARU, Nicolae
dc.contributor.author AMBROS, Tudor
dc.date.accessioned 2019-03-27T09:01:39Z
dc.date.available 2019-03-27T09:01:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation TOFAN, Grigore, PIETRARU, Nicolae, AMBROS, Tudor. Înfăşurări concentrate statorice în motoarele asincrone scurtcircuitate. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-17 noiembrie, 2012. Chișinău, 2013, vol. 1, pp. 463-466. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-250-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1348
dc.description.abstract Pentru a reduce cuprul şi a simplifica procesul de reparaţie a înfăşurărilor statorice, sunt propuse înfăşurări concentrate. Înfăşurările montate în crestături într-un anumit mod apropie curba variaţiei inducţiei magnetice de sinusoidă. În acest context înfăşurarea statorică include secţiuni cu cele două laturi plasate în crestături vecine, cuprinzând astfel dinţii statorici. La conectarea secţiilor succesiv, curenţii închişi prin faze produc flux magnetic variabil în timp şi spaţiu. Înclinarea crestăturilor statorice în direcţie axială sub un anumit unghi, contribuie la apropierea de sinusoidă a curbei variaţiei inducţiei magnetice din întrefier. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject motor asincron en_US
dc.subject înfăşurare concentrată en_US
dc.subject crestături închise en_US
dc.subject câmp magnetic en_US
dc.subject metodă en_US
dc.subject întrefier en_US
dc.subject secții en_US
dc.subject spire en_US
dc.title Înfăşurări concentrate statorice în motoarele asincrone scurtcircuitate en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account