IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza casei pasive în vederea determinării avantajelor ei energetice şi de confort

Show simple item record

dc.contributor.advisor GUȚU-CHETRUȘCA, Corina
dc.contributor.author ROTARI, Ian
dc.date.accessioned 2021-02-12T10:38:00Z
dc.date.available 2021-02-12T10:38:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ROTARI, Ian. Analiza casei pasive în vederea determinării avantajelor ei energetice şi de confort: tz. de master: Programul de studiu: Energie și Mediu. Cond. şt. Corina GUŢU-CHETRUŞCA. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2017. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/12916
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere. en_US
dc.description.abstract În prezenta teză de master a fost efectuată o analiză a casei pasive în vederea identificării avantajelor ei energetice și de confort. În lucrare s-au analizat metodologia de construcție și rezultatele monitorizării ulterioare a casei pasive construite în orașul Timișoara, România. În scopul identificării avantajelor utilizării casei pasive, s-a efectuat calculul comparativ al costului de construcție a unei case pasive și a unei case obișnuite. Analiza performanței energetice a clădirilor analizate, a demonstrat că consumul anual de energie în casa pasivă constitue doar 45,8 kWh/m2, în comparație cu 205 kWh/m2, în cazul casei obișnuite. În lucrarea de master, deasemenea s-a evaluat fezabilitatea economico-financiară a soluției de îmbunătățire a performanței energetice a casei obișnuite. Calculele efectuate au demonstrat că amlificarea măsurile de modernizare propuse va genera familiei economii nete de 811,63 € pe perioada de studiu. Memoriul explicativ este structurat în 5 capitole, cu un volum de 73 pagini, 6 tabele, 36 figuri, bibliografia cuprinde 33 surse, 1 anexe. en_US
dc.description.abstract This paper’s purpose is to analyze a passive house in order to identify its energy and comfort advantages. In the paper it was analyzed the construction technology and the results of later monitoring of a passive house from Timișoara city, Romania. To identify the advantages of the passive house were made the costs calculation for a passive house construction and an ordinary house construction. The energy performance analysis of the buildings, showed that the annual heating demand is about of 45,8 kWh/m2 for a passive house and about of 205 kWh/m2 for a ordinary house. Also, in the paper it was assessed the economic and financial feasibility of a project to enhance the energy performance of an existing building. The calculation shows that modernization measures will bring future net savings of 811,63 €. The study period is 20 years. The thesis is divided into 5 chapters, with a total volume of 73 pages, 6 tables, 36 figures, 33 bibliography sources, 1 appendix. en_US
dc.description.abstract Данная дипломная работа связана с анализом пассивного дома, с целю определения энергетических преимуществ и комфорта. В работе была проанализирована методология построения и последующие результаты мониторинга пассивного дома построенного в Тимишоаре, Румыния. С целью определения преимуществ пассивного дома, была рассчитана стоимость строительства пассивного дома и обычного. Стоимость пассивного дома, как и было, ожидать стало больше. Анализ энергетической эффективности зданий показал что годовое потребление энергии в пассивном доме составляет всего 45,8 кВт/м2, по сравнению с 205 кВт/м2 для обычного дома. В данной работе также была оценена экономическая и финансовая целесообразность повышения энергетической эффективности существующих домов. Расчеты показали, что впоследствии модернизации будущий сбережения семьи составят € 811,63. Рассматриваемый период – 20 лет. Данная дипломная работа разделена на 5 глав, объемом 73 страницы, 6 таблиц, 36 рисунков, библиография содержит 33 источника, одно приложение. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject casă pasivă en_US
dc.subject avantaje energetice en_US
dc.subject avantaje de confort en_US
dc.subject Timișoara, România en_US
dc.title Analiza casei pasive în vederea determinării avantajelor ei energetice şi de confort en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account