Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

I. BOSTAN

Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu căldură - o prioritate fundamentală

13

G. PARSIAN

Serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică şi principiile tarifării energiei

15

D. ANTOCEL

Soluţii de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău

20

A. MIJA

Alocarea cheltuielilor totale la CET-uri şi problema subvenţiilor încrucişate

30

L. BELINSCHI

Majorarea eficienţii utilizării gazelor naturale la CET-uri

34

V. MUSTAŢĂ
A. GUŢU

Conservarea energiei – principiul de bază al reconstrucţiei S.A. „Termocom”

39

И. ГАЛАГАН
И. БУРКУТ

Теплоснабжение муниципия Бэлць: проблемы и решения

42

П. АКСЕНТИ
М. ГРОДЕЦКИЙ
В. СУСЛОВ

Распределение оплаты за тепло централизованного отопления при отключении от него части квартир

47

С. БУРЦЕВ
И. БУРКУТ

Модель расчета распределения тепловой энергии, поставляемой ЦТС ТЭЦ между подключенными и частично отключенными потребителями, находящимися в одном здании

50

А. ЗУБАТЫЙ
A. ЖУРАВЛЕВ
M. ШИТ

Повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения путем применения теплонасосных установок

55

T. TUTUNARU

Producerea biogazului şi valorificarea lui în scopuri energetice

62

V. ARION
C. GHERMAN
T. TUTUNARU

Fezabilitatea economico-financiară a producerii energiei electrice şi termice la mini-CET prin valorificarea biogazului

68

V. ARION
A. BOŞCĂNEANU

Producerea energiei din biomasa solidă prin gazificarea acesteia

74

A. BOŞCĂNEANU

Fezabilitatea economico-financiară a producerii energiei electrice şi termice din singaz

81

V. ARION
A. BOŞCANEANU
T. TUTUNARU

Determinarea evoluţiei tarifului la o sursă de energie pe termen mediu şi lung

88

Recomandările Seminarului ştiinţifico-practic republican “Politica tarifară in sectorul termoenergetic” din 28 februarie 2009

91

V. DULGHERU

Fazele procesului creator

92

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

94

Recent Submissions