Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

Titu-Marius I. BĂJENESCU

Micro-comutatoare RF MEMS: fiabilitate, moduri şi mecanisme de defectare

11

CREŢU S.
POPESCU A.

Aspecte semantice şi pragmatice ale sensului propoziţiei în limbaj natural

18

COTELEA V.

Tehnici simbolice fundamentale ale lingvisticii computaţionale

24

SUDACEVSCHI V.
ABABII V.

Modelarea şi implementarea sistemelor de control în baza RPH temporizate

32

NASTAS V.
NICOLAEV P.

Eroarea sistematică a simulatorului metrologic de impedanţă

37

RUSANOVSCHI V.
RUSANOVSCHI M.
STOICEV P.

Extragerea parametrilor pentru programul de simulare schemotehnică SPICE LEVEL3

43

SVEATENCO N.

Determinarea parametrului schemei de interacţiune dintre subelemente ale mediului microneomogen

48

ONOFRAŞ L.
TODIRAŞ V.

Bacterii din rizosfera porumbului cu însuşiri de stimulare a proceselor de creştere şi productivitate la plante

55

STAMATI M.

Aspecte de design - repere de bază în istoria domeniului de producere a tractoarelor în RSS Moldovenească în cea de-a doua jumătate a secolului XX

59

CHIRSANOVA A.
REŞITCA V.

BOIŞTEAN A.
BOAGHI E.

Influenţa condiţiilor de păstrare asupra conţinutului unor micotoxine în nuci

63

FURTUNA N.

Factorii care influenţează formarea complexului aromatic din vin

66

CIORBĂ D.

Diagramele ESC în prisma semanticii reţelelor Yasper (Petri)

71

SANDULACHI E.
GORNEŢ V.

Modelarea matematică a produselor în formă de emulsie

76

FRĂSÎNEANU P.

Sectorul Energetic al Republicii Moldova – actualitate şi tendinţe de dezvoltare

78

ŢURCANU T.

Evaluarea managementului costurilor în întreprinderile din domeniul TIC

81

CHIRSANOVA A.
REŞITCA V.

Factori de bază ce influenţează politicile alimentare şi nutriţionale la nivel internaţional

86

NASTAS V.

Accesul deschis la informaţia ştiinţifică: provocări în era digitală

91

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

95

BUGAIAN L.

Recenzie la monografia ,,,Antreprenoriat: aspecte fundamentale manageriale”, autor Gorobievschi S.

97

VOLCONOVICI L.

Recenzie la monografia ,,Resilient Energy Systems. Renewables: Wind, Solar, Hydro”, autori: Bostan I., Gheorghe A., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A.

98

SOBOR I.

Recenzie la monografia ,,Antologia invenţiilor: sisteme de conversie a energiilor regenerabile”, autori: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciupercă R.

99

TOCA Alexei

Recenzie la monografia ,,Antologia invenţiilor: sisteme de conversie a energiilor regenerabile”, autori: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciupercă R.

100

Recent Submissions

View more