Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOLUN I.
COŞULEANU I.

Evaluarea îndeplinirii sarcinilor Strategiei eMoldova 2005

11

MUSTEAŢĂ G.
GHERCIU L.
BÎŞCA V.

Modificarea complexului polifenolic al vinurilor roze la păstrarea lor

16

COJUHARI I.

Acordarea regulatoarelor tipizate în sisteme de reglare în cascadă la modele de obiecte cu inerţie de ordinul trei şi timp mort

20

ONOFRAŞ L.
TODIRAŞ V.
PRISACARI S.

Cercetări privind capacitatea de colonizare a solului şi plantei de soia de către unele microorganisme de rizosferă

25

LUCA N.

Evaluarea situaţiei economice în întreprinderile din alimentaţia publică din Republica Moldova

30

GUŢU M.

Modelarea numerică a interacţiunii dintre fluxul de aer şi pala aerodinamică din materiale compozite

34

CRUDU R.

Dotarea cu winglet a palelor microhidrocentralelor de flux, cu ax vertical, întru majorarea eficienţei de conversie a energiei cinetice a apei

37

MAZILU G.

Rolul, tipologia şi componentele principale ale Fondurilor Europene

41

ZARIŞNEAC N.

Conceptele şi elementele managementului costurilor materialelor de construcţii

46

DUHLICHER A.

Industria de panificaţie – locul, rolul şi utilitatea ei în viaţa socialeconomică a comunităţii

50

MUSTEAŢĂ G.
MUSTEAŢĂ-GHERCIU L.

BĂLĂNUŢĂ A.

COLUN C.

POPOV V.
CĂLDARE C.

Evidenţierea relaţiei dintre originea lemnului de stejar şi complexul polifenolic al vinului roşu

59

ŞTIROI V.

Proiectarea procedurilor manageriale în gestionarea întreprinderilor vinicole

62

MAZILU O.

Anvelopele şi esenţa tehnico-economică – elementul de baza în asigurarea transporturilor

65

LUPAN O.

Fabrication of the ZnO nanorod arrays LED structure grown on p-type GaN by hydrothermal technique

68

CAPCANARI T.

Изучение влияния общего содержания полифенолов на антиоксидантную активность экстрактов пряной зелени

74

LOZOVANU C.
LOZOVANU E.

Reconsiderarea filosofiei ştiinţei - imperativ al filosofiei contemporane

81

VASILOS V.

Conjunctura internaţională şi preliminariile politico–diplomatice ale

85

DULGHERU V.

Procedee practice de antrenare a capacităţilor creative

96

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions