Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

DULGHERU V.

Octogenarul Ion Valuţă – unul dintre fondatorii Institutului Politehnic din Chişinău, profesor universitar emerit şi bun patriot

11

BALANUŢĂ A.
PALAMARCIUC L.

SCLIFOS A.
NECULA D.

Optimizarea proceselor de macerare a unor sâmburoase

13

DRAGAN M.

Reţelele Petri colorate şi utilitatea lor în modelarea, validarea şi simularea sistemelor

15

MALCOCI Iu.

Some aspects regarding noise pollution

22

OPREA D.

GEMIS - global emission model for integrated systems

26

STARODUBŢEV S. I.
BAERLE A. V.

BRESTECHKO A. L.
MACARI A. V.

Spectraphotometric modeling of greenhouse-film properties

29

MIHĂLACHE A.

Mecanismele de împrăştiere a purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu nedopat

32

LUŢA I.

Aplicarea fenomenului de cavitaţie în procesele tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare

35

GOROBIEVSCHI S.

Fulfillment of human needs as a component of life quality

41

CREŢU I.

Implementarea parteneriatului public-privat în Republica Moldova

50

MÂNDRU L.
PĂTRAŞCU L.

Avoiding quality risks through forecasting analysis

56

CARAPUNARLÎ S.
SVERDLIC V.

Optimizarea numărului şi funcţiilor organelor de control din Republica Moldova

60

BOCANCEA (ŢÎBULAC) L.

Întreprinderile Mici şi Mijlocii – promotor al dezvoltării economice

68

CALMÎCOV I.

Analiza algoritmilor de segmentare a imaginilor

74

BUJOR T.

Contribuţia Băncii Mondiale în dezvoltarea sectorului rural în Republica Moldova

80

DARII T.
SVERDLIC V.

Concepte şi modele traseelor turistice vinicole

84

VASILOS V.

Conjunctura internaţională şi preliminariile politico–diplomatice ale cedării Basarabiei şi nordului Bucovinei (partea I)

88

DULGHERU V.

Procedee practice de antrenare a capacităţilor creative

97

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions