Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

DULGHERU V.

Octogenarul Constantin Gluşco plin de energie

11

PICU A.
BĂLAN G.
SIRETEANU T.

Cercetarea vibraţiilor mecanice verticale transmise corpului uman

14

COZNIUC O.
POPESCU A.

Aspecte de modelare a interogărilor bazelor de date relaţionale prin reţele Petri colorate

18

POSTOLACHI V.

Modalităţi de promovare a unor strategii de motivare a personalului

23

ALBU S.

Aplicarea logicii fuzzy în evaluarea şi gestiunea patrimoniului

29

MALCOCI G.

Experienţa internaţională în dezvoltarea operaţiunilor de leasing

37

MALCOCI M.
ISCHIMJI N.

MIHAI A.

BULGARU V.
PASCARI I.

Contribuţii la clasificarea calapoadelor

43

MÂNDRU L.
MÂNDRU E. C.

Corelaţia calitate-risc în procesele economico-industriale

47

CRUCERESCU C.
DUHLICHER A.
DELIU A.

Uzura – ca categorie economică, element al costului şi al monitorizării recuperării mijloacelor fixe

50

OPREA D.

The ways for energy conservation by energy production and consumption of electric energy

55

CARAPUNARLÎ S.

Sistemul şi caracteristica organelor de control din Republica Moldova

59

ALBU S.

Optimizarea gestiunii patrimoniului în Republica Moldova

63

CUŞNIR M.

Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate în industria de confecţii din Republica Moldova

73

MIHNEV P.

Perfecţionarea managementului de pregătire a cadrelor de la diverse niveluri în sistemul transporturilor auto

79

PIŞCENCO M.

Experienţa internaţională în evaluarea şi acreditarea activităţii ştiinţifice

82

ZARIŞNEAC N.

Conceptele şi elementele managementului costurilor materialelor de construcţii

85

VASILOS V.

Conjunctura internaţională şi preliminariile politico–diplomatice ale cedării Basarabiei şi nordului Bucovinei (partea I)

89

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions