Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

COTELEA V.

Magaziile de date – suport informatic pentru luarea deciziilor

11

PĂUNESCU I.
RĂCĂNEL I. R.

Analiza pe etape de execuţie a unui pod hobanat

22

URSU S.

Acţiunea procesului de fermentare-macerare asupra capacităţilor reducătoare a vinului roşu Pinot Noir

26

LUPAŞCO A.
BERNIC M.

ROTARI E.
BĂLAN Iu.

Uscarea rădăcinilor de păpădie în regim oscilant cu utilizarea energiei microundelor

30

BOTNARI I.
SANDULACHI E.

Estimarea proprietăţilor fizice ale nucilor Juglans regia L

33

SVEATENCO N.

Principiile interacţiunii cinematice dintre elemente de structură ale mediului microneomogen

35

CODREANU С.

Bilanţul dintre eficienţa energetică şi calitatea iluminatului

40

SANDU Iu.

Polifenolii merelor în procesul de uscare

44

MATEIU S.
PUIU C.
PUIU V.

Abordări, intersecţii şi interferenţe culturale

46

BELDIGA (VASILACHE) M.

Generarea şi rezolvarea testelor de evaluare la disciplina ”Sisteme Suport pentru Decizii”

51

CILOCI R.

Perspectiva relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

55

FRĂSÎNEANU P.

Situaţia actuală în sectorul de gaze al Republicii Moldova

59

LUCA N.
SVERDLIC V.

Direcţii strategice de eficientizare a ÎMM-lor din alimentaţia publică în Republica Moldova

67

CILOCI R.

Politica Europeană de vecinătate şi impactul ei asupra R. Moldova

71

LOZOVANU E.

Evoluţionismul - principiu fundamental al ştiinţei contemporane

75

VASILOS V.

Teoria dreptului natural (Partea I)

86

DULGHERU V.

Principii de rezolvare a problemelor creative

96

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions

View more