Browsing by Author "ABABII, Constantin"

Sort by: Order: Results:

 • ABABII, Constantin; MUNTEANU, Silvia; MELNIC, Radu; OSOVSCHI, Mariana; BORDIAN, Dimitri (Tehnica UTM, 2019)
  Computing systems, which are based only on the technological concept, have already entered in a development deadlock. An alternative development direction of the computing systems is offered by the adaptive computing ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; BRANISTE, Rodica; TURCAN, Ana; ABABII, Constantin; MUNTEANU, Silvia (International Journals of Sciences and High Technologies, 2020)
  This paper is dedicated to solve some issues related to climate change that negatively affect the productivity and quality of agricultural products. Agricultural production processes are spatially distributed processes and ...
 • PODUBNII, Marin; ABABII, Constantin; TUMANOV, Elena; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrare de faţă este prezentat un caz particular de elaborare a unui algoritm de control optimal a vitezei de deplasare pe traiectorie a roboţilor mobili. Condiţia de control optimal este obţinută în rezultatul analizei ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; PODUBNÎI, Marin; CĂRBUNE, Viorel; SAFONOV, Ghenadie; CEBAN, Liudmila; ABABII, Constantin (Technical University of Moldova, 2011)
  Lucrarea da faţă este dedicată proiectării şi cercetării sistemelor de conducere a roboţilor autonomi mobili definiţi în spaţii cu coordonate relative. În scopul reducerii complexităţii modelelor matematice şi a sistemului ...
 • PODUBNÎI, Marin; SARANCIUC, Dorian; ABABII, Constantin; PERSIANOV, Sveatoslav (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrarea de faţă se propune proiectarea şi simularea unui generator de imagini color în baza tehnicilor PWM. În calitate de generator de imagini s-a utilizat panourile informaţionale LED RGB. Implementarea tehnicilor ...
 • BORDIAN, Dimitri; ABABII, Constantin; OSOVSCHI, Mariana; BOROZAN, Olesea; TURCAN, Ana; CALUGARI, Dmitri (Tehnica UTM, 2019)
  The technological development, in the last years, ensures the design and implementation process of sensor networks for different fields of the economy with hardware devices and software solutions. Nowadays, it’s impossible ...
 • CALUGARI, Dmitri; ABABII, Constantin; BORDIAN, Dimitrie; DUBOVOI, Andrei; ROŞCA, Neonil; LUNGU, Iulian (Tehnica UTM, 2019)
  În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele dezvoltării unui model de procesare concurentă a datelor pentru evaluarea parametrilor spaţiu-timp ai plachetelor PCB. Este prezentată schema funcţională a sistemului şi a ...
 • MUNTEANU, Silvia; SUDACEVSCHI, Viorica; ABABII, Victor; BOROZAN, Olesea; ABABII, Constantin; LASCO, Victor (IEEE, 2021)
  This paper presents certain results obtained in the domain of applying Membrane Computing models in the modeling and designing of Multi-Agent systems for decision making. The presented results highlight the method of ...
 • ALEXEI, Victoria; MUNTEANU, Silvia; BOROZAN, Olesea; MELNIC, Radu; ABABII, Constantin; ȘESTACOV, Andrei; BULDUMAC, Oleg (Technical University of Moldova, 2021)
  The paper presents the results of the conceptual and structural design of a Multi-Agent system for decision making based on temporal logic. The decision making system has a Multi-Agent structure that forms a mesh network ...
 • ȚURCAN, Ana; BOROZAN, Olesea; MUNTEANU, Silvia; ABABII, Constantin; NISTIRIUC, Ana; ȘESTACOV, Andrei; STRUNA, Vadim; LAȘCO, Victor (Technical University of Moldova, 2021)
  This thesis comprises the results of designing a distributed decision-making system in multi-criteria areas. The distributed decision-making system is the architecture of homogenous data-processing devices that form a ...
 • CALUGARI, Dmitri; ABABII, Constantin; OSOVSCHI, Mariana; TURCAN, Ana; BORDIAN, Dimitri; BOROZAN, Olesea (Tehnica UTM, 2019)
  This paper presents the design and research results of the digital systems with parallel computing for the acquisition and processing of multi-dimensional signals The obtained results can be applied to solve the problem ...
 • PODUBNII, Marin; SAFONOV, Ghenadie; ABABII, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea „Programarea Funcţional-Procedurală a Sistemelor de Calcul cu Resurse Limitate‖ este dedicată elaborării unui mecanism pentru reducerea volumului de memorie ocupată de codul de program la implementarea algoritmilor ...
 • ABABII, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Teza este dedicată cercetării performanței unei aplicații pe diferite dispositive mobile și versiuni de sisteme de operare produse de compania Apple. Cercetarea s-a efectuat cu ajutorul unui modul de testare dezvoltat pe ...
 • PODUBNII, Marin; SAFONOV, Ghenadie; ABABII, Constantin; MOROȘAN, Ion; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea „Reţea de senzori mobili pentru servicii de securitate” sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem specializat destinat pentru monitorizarea în timp real, pe tot teritoriul R. Moldova, a fonului de ...
 • ABABII, Constantin; NEGARA, Eugen; BORDIAN, Dimitrie; CALUGARI, Dmitri; MIRON, Andrei; ROŞCA, Neonil; LUNGU, Iulian (Tehnica UTM, 2019)
  În lucrare sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem de conducere orientat pe structuri de calcul evolutiv. Soluţionarea problemei de conducere se bazează pe aplicarea algoritmilor de calcul evolutiv în combinaţie ...
 • PODUBNII, Marin; SAFONOV, Ghenadie; ABABII, Constantin; BORDIER, Andrei; TUMANOV, Elena; PASCARI, Pavel; LUCHEANENCO, Filip; ABABII, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării şi testării funcţionale a unui sistem multi-agent destinat pentru servicii de informare publică. Sistemul prezintă o structură de calcul distribuit formată din ...
 • STRUNA, Vadim; ABABII, Constantin; BULDUMAC, Oleg; LAȘCO, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Sistemele Multi-Agent bazate pe servicii (SMAS) prezintă un domeiu de interes major pentru specialiștii din așa domenii ca dezvoltatorii de produse softvare complexe, planificarea și proiectarea întreprinderilor de producere ...
 • TURCAN, Ana; ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; MELNIC, Radu; ALEXEI, Victoria; MUNTEANU, Silvia; ABABII, Constantin (Technical University of Moldova, 2022)
  The development and research of Smart City Service Systems is a very important area for the future of mankind. The urbanization process imposes new criteria for qualitative and quantitative assessment of population well-being, ...
 • BORDIER, Andrei; PANTAZ, Gheorghe; CEBANU, Ion; CEBAN, Liudmila; ABABII, Constantin (Technical University of Moldova, 2011)
  În lucrare s-a abordat problema gestiunii proceselor de timp real definite în parametri de timp. Această clasă de procese constituie majoritatea din procesele tehnologice, de producere, transport, robotică, etc. Se defineşte ...
 • ABABII, Constantin; CATRUC, Mariana; OSADCEAIA, Daria; BORDIAN, Dimitrie; CALUGARI, Dmitrie (Tehnica UTM, 2018)
  В данной работе представлены результаты проектирования системы распознавания образов для обнаружения дефектов заготовок. Алгоритм обнаружения дефектов основан на спектральном анализе отраженного потока света от исследуемой ...

Search DSpace

Browse

My Account