Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • BELOTSERKOVSKII, Igori; SIDORENKO, Anatolie; CONDREA, Elena; MORARI, Roman (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Mostra experimentală a vacuumetrului termoelectric are în componenţa sa un bloc electronic şi un convertor, al cărui element sensibil este o peliculă subţire electroizolantă pe suprafaţa căreia sunt depuse circuitele de ...
 • BELOTSERKOVSKII, Igor; SIDORENKO, Anatolie; CONDREA, Elena; MORARI, Roman (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2022)
  Pentru a îmbunătăţi precizia măsurătorilor în domeniul de presiuni joase, a fost proiectat şi construit un prototip de vacuummetrului termoelectric TVG-2, care include o unitate electronică şi un traductor - termocuplul ...
 • COȚAGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2013)
  Vacuumul existenţial este o problemă care a zdruncinat sufletul uman din cele mai vechi timpuri, iar la moment dimensiunile sale cresc, iar golul este umplut cu ceea ce ne oferă azi societatea - consumul. În articolul dat ...
 • LEVCENCO, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Repertoriul activităţilor comunicative pentru cursul de limba franceză la filiera universitară francofonă ’’Technologies Alimentaires’’ cuprinde noţiunile de bază pentru orientarea procesului de predare/învăţare la ...
 • MUSTEAȚĂ, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2019)
  Gravura moldovenească din anii ’70–’80 ai secolului al XX-lea, deși rezidă în caracterul evolutiv al graficii sovietice din precedenta perioadă postbelică, constituie un compartiment important al artei plastice contemporane. ...
 • DANILA, Natalia; VATAVU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Computerization of education is a national policy strategy and catalyst for change in education. Computer-assisted instruction (CAI) method contributes to the efficiency of training, teaching and solves many tasks does not ...
 • GRĂDINARU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Therapeutic valences of the folk costume. Using information from various arias, the author tends to reveal, in the pages of this article, the real (and symbolical) protective and therapeutic effect of the pieces of the ...
 • DULGHERU, Valeriu; ZAPOROJAN, Sergiu; MANOLI, Ilie; STRATAN, Zinaida (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2020)
  Profesorul şi prorectorul Valerian Dorogan a fost un cercetător de înaltă competenţă în domeniul fizicii şi ingineriei electronice, cu vizibilitate recunoscută în mediul academic din Republica Moldova şi de peste hotare. ...
 • GAINA, Boris (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Prin cercetările vitivinicole de excepţie şi promovarea neamului românesc pe toate meridianele globului privind arta cultivării viţei de vie şi celei de a produce vinuri de calitate, acad. Valeriu D. COTEA şi-a căpătat un ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2018)
  În ședința festivă din 27 martie 2018 Senatul UTM a conferit titlul Doctor Honoris Causa prof. univ. emerit al Universității POLITEHNICA din București, dr. ing. Valeriu V. Jinescu, secretar general al Academiei de Științe ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BEȘLIU, Alina; BATÎR, Ludmila; BÎRSA, Maxim (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Proiectul dat este orientat spre elaborare metodologiei inovaţionale de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor cu utilizarea drojdiilor. Metodele microbiologice și biochimice de testare a nanoparticulelor propuse pot servi ...
 • ȘIŞIANU, A. (Technical University of Moldova, 2015)
  For every dimension of interest and specific question or set of questions, there are a vast number of ways to make questions. Although the guiding principle should be the specific purposes of the research, there are better ...
 • MUSTEAŢĂ, Simion; BOROZAN, Pantelimon; RUSU, Ghenadie; SPÎNU, Valentina (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2017)
  În articol sunt prezentate rezultatele evaluării a şase linii consangvinizate de porumb, dezvoltate din populaţii înrudite F2 (S0) cu germoplasma grupei Reid Iodent. Pe parcursul anilor 2012-2016 liniile consangvinizate ...
 • ALBU, Svetlana; LEȘAN, Anna; JITARI, Liliana; BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  This paper presents the results of the research on the influence of the inclusion of a building in the category of heritage buildings on its economic value. For this purpose the authors have developed and analysed a database ...
 • CĂLDARE, Dumitru (Tehnica UTM, 2011)
  Cronografia românească din sec. XVI-XVIII (Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, C. Cantacuzino Stolnicuţ, N. Olahus) conţin mai multe elemente ale orientării filozofice tradiţionale (protofilozofice). Examinate în sens ...
 • VREME, Iuliana; CRUCERESCU, Cornelia (Tehnica UTM, 2015)
  Acest articol este elaborat cu scopul de a specifica cum influenţează valoarea de intrebuinţare asupra mărimii valorii adăugate şi cum utilizează intreprinzătorii iscusiţi valoarea de intrebuinţare in strategia de preţ a ...
 • ALBU, Svetlana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2013)
  Obiectele de proprietate intelectuală (OPI), în majoritatea lor, nu au formă fizică, însă acordă drepturi şi beneficii economice proprietarului. Volumul drepturilor şi mărimea beneficiilor potenţiale creează valoarea ...
 • DOROGAN, V.; CANTEMIR, L. (Editura U.T.M., 2006)
  În lucrare se prezintă o analiză a criteriilor ce trebuie sa stea la baza formarii unui inginer de talie europeană. Se accentuează importanţa unităţii materialului, socialului şi spiritualului în procesul de educaţie ...
 • RUBANOVICI, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Valoarea epistemică a adevărului pentru actul medical este fundamentală în luarea deciziilor medicale, creșterea încrederii pacienților în sistemul de sănătate și crearea asistenței medicale de calitate. Este important ca ...
 • CARPENCO, Olga (Tehnica UTM, 2015)
  Una din funcţiile fundamentale ale bibliotecii este conservarea, promovarea şi valorificarea documentelor din moştenirea patrimonială şi universală, transmiterea acestora către generaţiile viitoare. În baza analizei cărților ...

Search DSpace

Browse

My Account