Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • BUGAIAN, Larisa (Tipografia "Cavaioli", 2014)
  Actually education is one of the most active areas in the social, economic and cultural life. It could be contradictory terms. In fact, these terms are interdependent, because without these features national educational ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Pe 21-22 noiembrie 2013 la UTM a avut loc Conferinţa internaţională „În căutarea (re)definirii autonomiei universitare”, organizată în cadrul Proiectului TEMPUS „Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” – ...
 • PĂVĂLOIU, Mariana; DREPTU, Ruxandra (Palatul Culturii, 2011)
  Dimitrie Ştiubei was born on the date of 30 august 1901, in the city of Bacău. At the age of 5 he saw for the first time the team and remained fascinated by it for the rest of his life. He served the sea as a marine officer ...
 • DULGHERU, Valeriu; STRATAN, Zinaida; ZAPOROJAN, Sergiu; MANOLI, Ilie (Tehnica UTM, 2019)
  E trist la Universitatea Tehnică a Moldovei. E trist сă nu mai este printre noi Valerian Dorogan, prorector pentru Cercetare și Doctorat (timp de 16 ani), prof.univ., dr.hab., Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Un bun format al examinărilor Dl prof., dr. ing. Călin Munteanu, director al Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări Electrice, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, s-a aflat în rol de preşedinte al ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În scopul perfecţionării structurii organizaţionale a Universităţii, optimizării proceselor didactice şi de cercetare, eficientizării utilizării resurselor financiare, în temeiul Hotărârii Senatului, iar ulterior a ordinului ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Este general recunoscut că inginerii însușesc specialitățile la catedrele de profil și în unitățile economice, unde își desfășoară stagiile de practică. Dar pe parcursul vieții, inginerii, în virtutea funcțiilor ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Dl Tudor Botin, pictor, sculptor, profesor la Catedra „Design industrial şi de produs” din cadrul FIMCM, UTM, a devenit cunoscut în ultimul timp şi prin înălţarea în RM şi Ucraina a unor coloane sculpturale originale, ...
 • TOPCIU, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Dezvoltarea economiei naționale depinde de dimensiunea și structura populației care se bazează pe educație, starea de sănătate a populației și pregătirea profesională. Luând în considerație provocările demografice și ...
 • STURZA, Rodica; PINTEA, Adela; POPOVICI, Violina (Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique, Iași, 2024)
  Obiectivul cercetării a fost de a proteja compușii biologic activi extrași din tescovină de struguri roșii prin încapsularea acestora în lipozomi. Pigmenții naturali încapsulați pot fi utilizați pentru în produse de ...
 • VARZARI, Gheorghe (Tehnica UTM, 2013)
  În ziarul ―Românul‖ din 6 august 1867 B.P.Hasdeu dînd o replică românească instituirii regimului dualist menţiona urmatoarea profesiune…―Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe faţa Pămîntului; exista o singură Românie ...
 • LUPAȘCU, Zinaida (Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2019)
  Instanţele urmau să cerceteze minuţios aspectele învinuirii оnaintate lui Antonișen V. оn baza art. 188 alin.(2) lit. d), e), f) Cod penal, să verifice și să aprecieze conform prevederilor art. 101 Cod de procedură penală ...
 • MALCOCI, Marina (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2019)
  Produsul de încălțăminte este destinat femeilor și conține un set de elemente detașabile. Avantajul este că în fiecare zi doamna va avea un nou model de încălţăminte, schimbând poziţia baretelor sau renunţând ...
 • AGHELUȚĂ, Cristina; BULGARU, Valentina (Tehnica UTM, 2017)
  This paper presents the results of the opinion poll of 19- to 40-year-old women on their preferences over day to day shoes. The results served to develop a shoe collection and are recommended for implementation in the ...
 • LEU, Vasile; CERNEI, Mihail; BRUMĂ, Inesa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The paper presents aspects of the state policy and the legislation regarding cogeneration based on useful thermal energy demand for high efficiency cogeneration and district heating systems. Also, a brief description of ...
 • CARAMAN, Edgar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  În această lucrare au fost analizate instalatiile solare pentru incalzirea caselor, funţiile lor, avantajele si locul amplasararii lor in Republica Moldova.
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Încălzirea globală este fenomenul de creştere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum şi a apei oceanelor, constatată în ultimele două secole. Acest fenomen se ...
 • BARBALAT, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Agenția Internațională a Energiei (IEA) – Centrul pentru Pompe de Căldură recunoaște că pompele de căldură sunt una dintre puținele tehnologii disponibile pe piață care pot duce la reduceri considerabile ale nivelului de ...
 • GUŢUL, Vera G.; PUTIVEŢ, Serghei; GUŢUL, Vera I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Materialul cuprins în prezenta lucrare a fost elaborat în conformitate cu programul specialităţii 582.7 „Ingineria sistemelor de alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie”. Este destinat studenţilor cu studii la zi şi cu ...
 • ŢURCANU, Adrian (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 2022-04-30)
  Invenţia se referă la dispozitivele electrotehnice pentru conversia energiei electrice în energie termică în sisteme hidraulice pentru majorarea temperaturii fluidelor, în special la încălzitoare inductive, şi poate fi ...

Search DSpace

Browse

My Account