Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • COȚAGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2013)
  Vacuumul existenţial este o problemă care a zdruncinat sufletul uman din cele mai vechi timpuri, iar la moment dimensiunile sale cresc, iar golul este umplut cu ceea ce ne oferă azi societatea - consumul. În articolul dat ...
 • LEVCENCO, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Repertoriul activităţilor comunicative pentru cursul de limba franceză la filiera universitară francofonă ’’Technologies Alimentaires’’ cuprinde noţiunile de bază pentru orientarea procesului de predare/învăţare la ...
 • MUSTEAȚĂ, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2019)
  Gravura moldovenească din anii ’70–’80 ai secolului al XX-lea, deși rezidă în caracterul evolutiv al graficii sovietice din precedenta perioadă postbelică, constituie un compartiment important al artei plastice contemporane. ...
 • DANILA, Natalia; VATAVU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Computerization of education is a national policy strategy and catalyst for change in education. Computer-assisted instruction (CAI) method contributes to the efficiency of training, teaching and solves many tasks does not ...
 • GRĂDINARU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Therapeutic valences of the folk costume. Using information from various arias, the author tends to reveal, in the pages of this article, the real (and symbolical) protective and therapeutic effect of the pieces of the ...
 • DULGHERU, Valeriu; ZAPOROJAN, Sergiu; MANOLI, Ilie; STRATAN, Zinaida (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2020)
  Profesorul şi prorectorul Valerian Dorogan a fost un cercetător de înaltă competenţă în domeniul fizicii şi ingineriei electronice, cu vizibilitate recunoscută în mediul academic din Republica Moldova şi de peste hotare. ...
 • GAINA, Boris (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Prin cercetările vitivinicole de excepţie şi promovarea neamului românesc pe toate meridianele globului privind arta cultivării viţei de vie şi celei de a produce vinuri de calitate, acad. Valeriu D. COTEA şi-a căpătat un ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2018)
  În ședința festivă din 27 martie 2018 Senatul UTM a conferit titlul Doctor Honoris Causa prof. univ. emerit al Universității POLITEHNICA din București, dr. ing. Valeriu V. Jinescu, secretar general al Academiei de Științe ...
 • ȘIŞIANU, A. (Technical University of Moldova, 2015)
  For every dimension of interest and specific question or set of questions, there are a vast number of ways to make questions. Although the guiding principle should be the specific purposes of the research, there are better ...
 • CĂLDARE, Dumitru (Tehnica UTM, 2011)
  Cronografia românească din sec. XVI-XVIII (Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, C. Cantacuzino Stolnicuţ, N. Olahus) conţin mai multe elemente ale orientării filozofice tradiţionale (protofilozofice). Examinate în sens ...
 • VREME, Iuliana; CRUCERESCU, Cornelia (Tehnica UTM, 2015)
  Acest articol este elaborat cu scopul de a specifica cum influenţează valoarea de intrebuinţare asupra mărimii valorii adăugate şi cum utilizează intreprinzătorii iscusiţi valoarea de intrebuinţare in strategia de preţ a ...
 • ALBU, Svetlana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2013)
  Obiectele de proprietate intelectuală (OPI), în majoritatea lor, nu au formă fizică, însă acordă drepturi şi beneficii economice proprietarului. Volumul drepturilor şi mărimea beneficiilor potenţiale creează valoarea ...
 • DOROGAN, V.; CANTEMIR, L. (Editura U.T.M., 2006)
  În lucrare se prezintă o analiză a criteriilor ce trebuie sa stea la baza formarii unui inginer de talie europeană. Se accentuează importanţa unităţii materialului, socialului şi spiritualului în procesul de educaţie ...
 • CARPENCO, Olga (Tehnica UTM, 2015)
  Una din funcţiile fundamentale ale bibliotecii este conservarea, promovarea şi valorificarea documentelor din moştenirea patrimonială şi universală, transmiterea acestora către generaţiile viitoare. În baza analizei cărților ...
 • CIJ, Marin; PLĂCINTĂ, Elena (Tehnica UTM, 2019)
  Numele are taina sa teologică. Prin nume, ne afirmăm în viață, la studii, în muncă, în știință, la judecată. Prin nume, ne declarăm fecior ori fiică a unui părinte, a unui popor. Fără nume, istoria universală și cea națională ...
 • DUNAS, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Prezenta lucrare are drept scop analiza calității nutritive și biologice a cărnii și produselor din carne de prepeliță cu elaborarea unei tehnologii de obținere a unui produs din carne nou – prepeliță afumată, cu o calitate ...
 • SIMINIUC, Rodica (Tehnica UTM, 2011)
  În prezent este tot mai recunoscut faptul că alimentele din cereale integrale pot aduce o contribuţie importantă pentru sănătatea noastră Cercetările arată în mod constant că un consum regulat de alimente din cereale ...
 • CAPSÎZU, Valeriu; ALBU, Svetlana (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The authors emphasize the differences between market value, liquidation value and mortgage value and demonstrate that mortgage value representing around 70% from the market value but not from liquidation value as affirmed ...
 • MADAN, Elena (Tehnica UTM, 2017)
  Dacă să facem o paralelă a studiului asupra stilurilor de mobilă şi a impactului la crearea noului mobilier, am putea observa că elementele din anumite stiluri (baroc, rococo ş.a.) pot fi întâlnite şi în mobilierul de ...
 • CIOCANU-COTOROBAI, Maria (Tehnica UTM, 2016)
  Relaţiile de familie în structura relaţiilor sociale ocupă cel mai important loc în viaţa individului. Aceste relaţii se ramifică în dependenţă de legăturile generaţionale între membrii familiei. În principiu, ele au două ...

Search DSpace

Browse

My Account