Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • EFTODI, Elena; STAMATI, Mihai (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  „C-SOLID” este un produs modular din beton, care poate fi asamblat în diferite maniere. Fiecare piesă poate avea diferite nuanţe de gri și diferite gradiente. Ele pot fi stivuite și aranjate într-o varietate de moduri, ...
 • BOAGHI, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări rezida în analiza liniilor directoare ale cadastrului și organizării teritoriului în mediul rural din Republica Moldova, evaluarea impactului și înaintarea unor modele ...
 • BIVOL, Elena; ŞESTENCO-DIACEK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Serviciile de transport sunt rezultate ale îmbinării raţionale a resurselor de care dispune întreprinderea de transport. Un rol important îl are în cadrul procesului de prestare a serviciilor, resursele umane ale întreprinderii, ...
 • SÎLI, Anatolie; BUIMISTRU, Tatiana (Tehnica UTM, 2018)
  The legislative framework for the protection of cultural-historical heritage of Moldova contains a series of laws. Planning and research of heritage began in the late ‘70s of last century. In 1993 was compiled "The register ...
 • BUIMISTRU, Tatiana; SÎLI, Anatolie (Tehnica UTM, 2018)
  The legislative framework for the protection of cultural-historical heritage of Moldova contains a series of laws. Planning and research of heritage began in the late ‘70s of last century. In 1993 was compiled "The register ...
 • PLAMADEALA, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Teza de masterat este dedicată dezvoltării unui cadru software de testare a performanței sistemelor informatice, care permite efectuarea testării backend și frontend cu posibilitate de a monitoriza diverse metrici (disc ...
 • NEGURA, Călin,; BOROSAN, Constantin (Tehnica UTM, 2019)
  În lucrare este efectuată o analiză a situației privind stadiul actual de dezvoltare a cogenerării energiei în Republica Moldova în comparație cu statele membre a Uniunii Europene. Este stabilit faptul că actele normative ...
 • GADJIN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a cadrului de reglementare a pieței de asigurări la nivel european și Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului asigurărilor în economia statului, ...
 • MITRIUC, Maria; DODU, Aliona (Tehnica UTM, 2018)
  În articolul dat este descris conceptul de bază al legii nr 77 cu privire la crearea parcurilor informaționale în Republica Moldova, crearea primului parc IT – “Digital Park”, analiza aspectelor legislative ale parcului, ...
 • MITRIUC, Maria; DODU, Aliona (Universitatea de Stat din Comrat, 2018)
  Industria IT, fiind la nivelul incipient are nevoie de infrastructura respectivă, de crearea şi implementarea unor locuri de muncă principial noi. Acest aspect poate fi realizat dacă industria IT va fi favorizată de către ...
 • ONCEANU, Vasile; NOVOROJDIN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare se examinează problemele actuale cauzate de traficul rutier (periclitarea securităţii persoanei aflate în traficul rutier), cu care se confruntă Comunitatea Republicii Moldova şi soluţii posibile de rezolvare ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  În perioada 21-22 septembrie, UTM a găzduit Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată problemelor modelării matematice a diferitelor procese și fenomene tehnice, inclusiv în telecomunicații și tehnologii informaționale, ...
 • SLIVINSCAIA, Irina; LUNGU, Dorin; IVŞIN, Alexandru; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2016)
  Conceptul de telefonie mobilă a fost introdus odată cu tehnologia 1G care a făcut posibilă comunicaţiile mobile pe o scară largă. Comunicaţiile digitale au înlocuit tehnologia analogică în cadrul 2G, care a înbunătăţit ...
 • FALĂ, Nadejda; IZBAŞ, Irina; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2014)
  Circuitele electronice (CE) sunt circuitele constituite din circuite electrice (care constau din rezistoare, condensatoare,inductanţe şi alte elemente pasive), care conţin şi componente electronice active ca: diode, ...
 • BOTNARU, Dumitru; ŢURCANU, Alina (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018)
  În lucrare sunt studiate o serie de exemple de calculare a limitelor, fiind folosite anumite procedee. A series of examples of limit calculation are studied in the paper, using some methods.
 • BERZAN, Vladimir; POSTORONCA, Sveatoslav; VIERU, Dmitrii; TINTIUC, Iurie (Tehnica UTM, 2016)
  Se prezintă abordarea procedurii de calcul a regimului permanent și tranzitoriu în circuitul ramificat cu sarcini distribuite alimentat de la barele punctului de transformare. Se examinează schema unei singure faze. ...
 • POSTORONCA, S.; VIERU, D. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015)
  Article is devoted to methodology of analytical calculations of transition processes in electric chains like rL and rC with the distributed parameters.
 • BACUNOV, Ion; CATARAGA, Silvia; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2016)
  Sensibilitatea caracteristicilor circuitelor electronice (CE), duce la apariţia erorilor în timpul funcţionării CE. Va fi efectuat calculul sensibilitaţii relative a impedanţei de intrare a unui circuit electronic.
 • CALANCIA, O.; MOLDOVEANU, V.; CATARSCHI, V. (Editura U.T.M., 2004)
  To establish the groove’s geometrical shape and weld’s thickness in the head to head welding case during the melting process it is necessary to accomplish the weld with less deposed material and consumed energy. On one ...
 • GALBINEAN, S. (Tehnical University of Moldova, 2013)
  This paper refers to errors and gaps in calculation of plates using finite element method. For research, as a model was chosen a rectangular plate with different conditions on boundary, with a uniformly distributed load ...

Search DSpace

Browse

My Account