Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • BOSTAN, Ion (Academia de Științe a Moldovei, 2017)
  Articolul reflectă, prin exemple concrete, aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne. O realizare recunoscută la scară mondială este invenția, din anul 1981, a Transmisiei ...
 • BOSTAN, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2017)
  This article describes, by specific examples, the contribution of Moldovan engineering to the development of techniques and modern technologies. An accomplishment, recognized on a global scale, is the invention of the ...
 • CEBOTARU, Elena (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2018)
  Newton’s restricted problem of eight bodies is investigated. In this paper an effective way of determining the stationary points of differential equations describing this problem is exposed. Analytic and numerical calculations ...
 • TOPALĂ, Pavel; BEŞLIU, Vitalie; SURUGIU, Ruslan; LUCA, Dumitru; MAZURU, Sergiu (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2012)
  There is a number of issues such as the effect of wax formation in the pipe plugs during the extraction and transportation of oil (petroleum) through pipelines. For this purpose, different technologies are used to avoid ...
 • BOLUN, Ion (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2020)
  A new approach is grounded with respect to the population paradox (PPr). Further on, the paradox of population influence (PPi) is proposed. It is proven that Hamilton method is immune to the PPi, and that d’Hondt, ...
 • POPESCU, Anatol; CREŢU, Sergiu (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2007)
  For modeling the interpretation process of NL sentences we use the mechanisms implying semantic networks that assure syntactic – semantic text interpretation (SSI), including an understanding axiomatic model, interpretation ...
 • SECRIERU, N. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1999)
  This paper deals with the results of spline approximation functions applied to periodical experimental data and its comparison with polynomial approximation functions. The experimental data processing methods based on ...
 • CIORBĂ, Dumitru; BEŞLIU, Victor; CHRONOPOPULOS, Anthony; POŞTARU, Andrei (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2007)
  The classical problems of concurrent programming start from the design problems of operating systems in the 80-s. But today there are still proposed new solutions for these problems with the help of various design and ...
 • BEŞLIU, Victor; CIORBĂ, Dumitru (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2011)
  Nowadays, the majority of software systems are inherently concurrent. Anyway, internal and external concurrent activities increase the complexity of systems' behavior. Adequate architecting can signicantly decrease ...
 • CUŞNIR, Margareta (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The study of the experience of other countries leads to the conclusion that the Lohn production in Republic of Moldova could decrease by year 2025 up to 15% in comparison to today’s volume. This conclusion is based on the ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; CRĂCIUN, Svetlana; MORARU, Victor (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The paper is dedicated to the selection of a disperse environment and polyfunctional ingredients of a plastic lubricant (PL), development of a technology of lubricant production and analysis of its tribologycal properties. ...
 • TRONCIU, Sergiu (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2011)
  În această lucrare sunt descrise lăcașurile de cult din orașul Tiraspol (dispărute şi recent edificate). Aceste edificii ecleziastice diferă după bogăţia vieţii spirituale şi aspectul arhitectural-artistic. Deasemenea sunt ...
 • NESTEROVA, Tamara (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2015)
  După potenţialul economic și numărul populaţiei, Chișinăul a rămas cel mai important oraș al regiunii, situându-se pe al doilea loc din România. La începutul perioadei interbelice, modificări ale structurii urbane a orașului ...
 • BOSTAN, Ion; PISO, Ioan-Marius; BOSTAN, Viorel; BADEA, Alexandru; SECRIERU, Nicolae; TRUSCULESCU, Marius; CANDRAMAN, Sergiu; MARGARINT, Andrei; MELNIC, Vladimir (Academia de Științe a Moldovei, 2016)
  Acest articol reflectă viziunea autorilor asupra perspectivelor cooperării internaționale în domeniul tehnologiilor satelitare, care se dezvoltă vertiginos cu o extindere spectaculoasă în diverse domenii de interes științific, ...
 • MUNTEANU, Angela (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2015)
  Timp de 50 ani de activitate a Catedrei de arhitectură a Facultății de Urbanism și Arhitectură (FUA) a UTM, foarte mulţi tineri și-au făcut aici studiile, apoi s-au afirmat în câmpul profesional, iar pentru mulţi dintre ...
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011)
  In this article the author deals with financial policies: fiscal policy and monetary policy. There are indicated three major gaps that creates major problems for an efficient fiscal policy: the gap on the recognition, ...
 • BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Îmbinările prin filet sunt cele mai răspândite îmbinări din cele utilizate în construcţiile maşinilor şi aparatelor. Avantajele acestora sunt evidente: simplitate, durabilitate, posibilitatea multiplelor demontări şi ...
 • TIGHINEANU, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2012)
  Some features related to the development of nanotechnologies in the world and in the Republic of Moldova are highlighted. It is shown that over the last ten years the researchers from Moldova succeeded to win important ...
 • PUTIVEŢ, Serghei; CHILARI, Oleg (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2017)
  În lucrare sunt prezentate diverse soluții de admisie naturală a aerului din exterior în încăperi și caracteristicile comparative ale dispozitivelor de admisie montate în pereții exteriori și în cadrul ferestrelor.
 • BOSTAN, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2008)
  An efficient use of the human intellect has become a national priority for the Republic of Moldova. The Code was elaborated based on the principles of competitiveness and competition, and the research has been orientated ...

Search DSpace


Browse

My Account