Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • PALADI, Alexandru (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018)
  This article relates to the technical and economic expertise of the real estate. The investigation touches on the way in which the real estate expertise contributes in order to determine the quota regime or to recalculate ...
 • BRAGA, Mihail (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2012)
  The article is dedicated to scientific researches problems. In the XXth-century the scientific methodology had discovered a series of new directions of the contemporary scientific researches. The researches shows that the ...
 • JUC, Liliana; STRATULAT, Tatiana; BOUVET, Yvette; UNGUREANU, Dumitru; VOLNEANSCHI, Ana (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 2007)
  DDT and HCH are two organochlorinated pesticides widely used around the world to fight against different diseases. These pesticides were intense applied in Republic of Moldova fact that contributed to the pollution of the ...
 • AMBROS, Tudor; URSATII, Nicolae (Institutul de Energetica al AŞM, 2015)
  În lucrare este descrisă reţeaua hidrografică din Republica Moldova şi unele aspecte istorice a utilizării microcentralelor hidroelectrice (MCHE) pe teritoriul ţării. Sunt prezentate machete de microhidrocentrale, care nu ...
 • NICOLAU, Gheorghe; BARBUŢ, Mihail; BODRUG, Valentina; MARINA, Iurie; GUŢUŢUI, Daniel; ENACHE, Mihai (Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, 2008)
  În stomatologia practică se întrebuinţează materiale pentru regenerarea tisulară ghidată în componenţa cărora intră, colagen, hidroxiapatită, tri calciu fosfat ş.a. În 18 cazuri de implantare dentară am utilizat materialul ...
 • BOAGHIE, Dionisie; GOANȚA, I.; RUSU, Emilian (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 2005)
  Calamităţile naturale din 26-28 noiembrie 2000 au afectat grav fondul forestier naţional, în special, în judeţele Edineţ, Soroca, Ungheni, Bălţi şi Orhei, provocând pagube materiale substanţiale. Astfel, suprafaţa pădurilor ...
 • PALADI, Alexandru (Tipogr. Garomont Studio, 2018)
  This article relates to the theoretical and practical aspects of the feasibility study on the initial stage of investment in the projects of real asset development. As the subject of study the projects of investment for ...
 • RUSU, Emilian; OBADĂ, Leonora; CIBUC, Mariana (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2015)
  Red and white wine production is a priority of the Moldovan oenologists. At the moment there are multiple technological processes that ensure the manufacture of different types of wine, different by organoleptic properties. ...
 • NESTEROVA, Tamara; OLEINIC, Svetlana (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2017)
  Lipsa criticii în arhitectură este resimţită mai ales în perioada contemporană, când aspectul noilor realizări arhitecturale se deosebeşte radical de cele anterioare, realizate în corespundere cu triada vitruviană: ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea de Stat din Moldova, 2012)
  The article examines some philosophical issues related to linkage between quantum mechanics and general relativity theory. Attention is drawn on the linkage of these theories with the units of measurement for time, length ...
 • SAINSUS, Iu.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; SIDORENKO, A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2019)
  Uninterruptible power systems (UPSs) have been commonly used for powering computers and for continuous technological processes in various branches of industry and medicine. The lives of people and the safety of large streams ...
 • KALININ, L. P.; ZAITSEV, D. A.; GOLUB, I. V.; TIRSHU, M. C. (Institutul de Energetica al ASM, 2019)
  The aim of the work is to develop technical measures to improve the quality of the power transmission process through electrical link, which contains a frequency converter based on a PST (phase-shifting transformer) with ...
 • DOHMILĂ, Iu.; DOHMILĂ, E.; LUPUŞOR, N. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  Evaluation of several design alternatives to achieve the object of investment – is an attribute of project construction, which can provide priority for competition in tenders (beneficiary). Variants developed more technical ...
 • MANOLE, Tatiana (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2018)
  În acest articol autorul cercetează modalitatea de finanțare a a învățământului preuniversitar în Republica Moldova pe baza costului standard per elev ponderat. Sunt identificate avantajele utilizării acestui mecanism de ...
 • BOTEZ, Ilie; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova, 2011)
  Un efect benefic pentru dezvoltarea agriculturii moderne îl prezintă utilizarea pe larg a maşinilor cu dispozitive active. Aceste dispozitive nu necesită forţe de tracţiune mari, masa lor este suficientă pentru pătrunderea ...
 • LUPUŞOR, N.; IZBÎNDA, A. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2013)
  Fiber, due to their specific surface, are able to absorb tensile forces during contraction (the energy is distributed to millions of fibers), allowing the concrete to develop its optimal long-term durability. In this regard, ...
 • GHENDOV-MOŞANU, Aliona; STURZA, Rodica; PATRAȘ, Antoanela (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, 2017)
  This research is focussed on the impact of oil extracts on sensory, physicochemical and microbiological parameters of bread prepared from 1st grade flour with addition of 1% (replacing 1% of sunflower oil) and 2% oil ...
 • MANOLE, Tatiana; SCUTARI (ANGHEL), Sofia (Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, 2013)
  În acest articol este cercetată problema utilizării modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. Ca atare, analizele sunt efectuate în baza modelului IS-LM. Deoarece echilibrul valoric depinde de echilibrul ...
 • ŢURCAN, Rina (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2008)
  The article is dedicated to the problem of the rational use of the material-energy resources. In the world are actually the problems of the insufficiency and the high costs of the material-energy resources. In this article ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; SOBOR, Ion; BOSTAN, Viorel; SOCHIREAN, Anatol (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011)
  Under the circumstances of the total energetic recourses deficit in the Republic of Moldova appears the problem of non-traditional sources utilization recovered by energy. Important sources of renewable energy are the ...

Search DSpace


Browse

My Account