Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • COSOVSCHI, Pavel (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2013)
  Această lucrare este destinată pregătirii complete a modelului supus simulării numerice pentru procesul de prelucrare prin metoda deformării plastice superficiale. Precizia şi discretizarea modelului pe elemente finite ...
 • ABSHAEV, M.; ABSHAEV, A.; ZHEKAMUKHOV, M.; POTAPOV, Evghenii; TINCOVAN, Serghei; ZASAVIŢCHI, Efim (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2008)
  Laws of aerosol particle distribution at hygroscopic seeding of convective clouds by means of antihail rockets are considered. Influence of salt particle dispersion degree on intensity of condensation growth of separate ...
 • CREŢU, Vasilii (Academia de Științe a Moldovei, 2015)
  The CuO:Ag nanocrystallites were synthesized from the chemical solutions (SCS). Morphological and chemical properties were investigated by using scanning electron microscopy (SEM) and EDX, respectively. Gas sensing studies ...
 • CHICIUC, Andrei; TODOS, Petru; ŢICUL, Stela (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 2011)
  The quality of professional formation, especially of studying programs, is a priority for each university. Quality assurance constitutes a desideratum of higher education, a fact that needs the elaboration and application ...
 • MIGLEI, Mircea; MARINCIUC, Mihai (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  Una din problemele legate de aplicarea în practică a oscilaţiilor, mecanice sau electromagnetice, este obţinerea oscilaţiilor armonice. Pentru acestea este caracteristic faptul că amplitudinea variaţiilor periodice ale ...
 • VOLCONOVICI, L.; CHIORSAC, M.; TURCUMAN, L.; VOLCONOVICI, A.; OPREA, D.; ROTARI, V.; SLIPENCHI, S. (Institutul de Energetică al AȘM, 2007)
  Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare a fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel; SOCHIREAN, Anatolie; CRUDU, Radu; GUŢU, Marin; PORCESCU, Gavril (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2014)
  As a results of this State Program there were revealed many unknown materials up nowadays in the areas of wind energy exploitation. Wind energy exploitation: elaboration of the new (patented) constructive concept of vertical ...
 • PRODAN-ŞESTACOV, Liubovi (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2012)
  În procesul de analiză şi evaluare a politicilor publice în orice domeniu o mare provocare prezintă încercările de măsurare a progreselor înregistrate în acest domeniu şi a rezultatelor şi/sau impactului politicilor aplicate. ...
 • MARDARE, Igor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2005)
  Problema restabilirii imaginilor autentice ale obiectelor devine pregnantă atunci când dispunem de un volum de informaţie vizuală insuficientă pentru rezolvarea sarcinilor clasice de recunoaştere a imaginilor şi pentru ...
 • MARDARE, Igor (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldovaс, 2006)
  Creierul omenesc este cel mai perfect instrument de cunoaştere a mediului. În procesul de cunoaştere a ambianţei exterioare se manifestă următoarele proprietăţi ale creierului: abstracţie, asociere, creativitate, expresivitate, ...
 • MORARU, Vasile (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2011)
  The paper presents a reformulation of the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) system associated nonlinear programming problem into an equivalent system of smooth equations. Classical Newton method is applied to solve the system of ...
 • DMITRIEV, S.; BRYNZARI, V.; KOROTCHENKOV, G. (Academy of Sciences of Moldova, 2005)
  In this report we present results of investigation of influence of the parameters of SnO2 thin film on their gas sensitive properties. SnO2 films were deposited by spray pyrolysis method. The influence of technologic ...
 • MARDARE, Igor (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2005)
  This paper deals with problems of restoration of images on incomplete information of objects. In present paper the solution of the problem of restoration of defective images by using classification of objects is suggested.
 • GALBINEAN, Sergiu (Academia de Științe a Moldovei, 2018)
  În această lucrare se propune spre cercetare o nouă metodă numerică în mecanica corpului solid deformabil – metoda elementelor de frontieră (MEFr) indirectă bazată pe soluţii discontinue. Aceste soluţii discontinue, obţinute ...
 • PORCESCU, Gavril (Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, 2015)
  Asigurarea securităţii energetice europene reprezintă o prioritate comunitară a sec XXI. Tematica acestei lucrări se încadrează în direcţiile de cercetare fundamental aplicativă și vine ca răspuns la preocupările tot mai ...
 • DOHMILĂ, Iu.; DOHMILĂ, E.; LUPUŞOR, N. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  In the result of the effected researches is firstly emphasize the defects and errors weight for each stage of the object making up. It was established in this manner the zone to which we have to direct the principal efforts ...
 • MUSINSCHI, V.; MUSINSCHI, C. (Academy of Sciences of Moldova, 2012)
  A description of experimental results of studying the optical absorption and photoluminescence (PL) of tetragonal (class 4/m ) PbMoO4 crystals is given. The light absorption (λ ≈ 0.30.5 μm) shows that the edge absorption ...
 • CARCEA, Ala (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  The real property market is a core driver of the market economy and the state of real property market reflects the development level of the nation’s economy and market relations. The real property market is a vital component ...
 • BOTNARU, Dumitru; ŢURCANU, Alina (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017)
  We study some properties of left product of two subcategories: one coreective and one reective in the category of local convex topological vectorial Hausdorff spaces. In this work on examined the situation generated by a ...
 • ARAMA, E.; GHEORGHITA, E.; PINTEA, V.; ZHITAR, V. (Academy of Sciences of Moldova, 2013)
  Radiative recombination spectra of Mn-doped zinc tioindat single crystals have been analyzed in the work. The emission spectra interval close to its maximum (1.91 ± 0.2 eV) contains a number of special features which were ...

Search DSpace


Browse

My Account