Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • MANOLE, Tatiana (Academia de Administrare Publică, 2020)
  Articolul prezintă o abordare științifică a costului social în contextul actualei crize pandemice și a corelării acestuia cu beneficiul social. Se analizează importanța actualizării valorii beneficiilor şi a costurilor ...
 • BUIMESTRU, Lilia; CEBAN, Victor (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019)
  În Republica Moldova formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, transportatori rutieri de mărfuri și persoane, este componentă a cadrului învățării pe tot parcursul vieții și este orientată spre formarea ...
 • MARIN, Alexandru (Academia de Științe a Moldovei, 2017)
  Anatol Eremia este bine cunoscut în lingvistica românească: profesor cercetător, coordonator de proiecte științifice la Institutul de Filologie al AȘM. A editat peste 500 de lucrări în teoria și practica lingvisticii ...
 • BOSTAN, Viorel; BOSTAN, Ion; SECRIERU, Nicolae; CANDRAMAN, Sergiu; LEVINET, Nicolae; ILCO, Valentin; GIRSCAN, Andrian; MARGARINT, Andrei (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 2018)
  This paper reflects the development results of the irrigation processes automating platform for the plantations, which can be very user-friendly to optimize these processes and minimize irrigation costs and therefore serves ...
 • VÎRLAN, Petru; TODOS, Petru; ADĂSCĂLIȚEI, Adrian (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a way of creating a laboratory work on controlling a remote servomotor. Using LabView, a real experiment is performed, the equipment being remotely controlled, and viewing with a camcorder. The purpose ...
 • GHEORGHIŢĂ, Maria; CUŞNIR, Nicolae (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  Mention should be made that competitiveness enhancement in light industry will not be achieved without the efficient management on the micro level. To follow on this, the given paper demonstrates the necessity of the ...
 • ALBU, Svetlana (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2016)
  Necesitatea evaluării rețelelor de gaze apare în R.Moldova ca urmare a demonopolizării ramurii, apariția pe piață a mai multor operatori de rețea și furnizori. În procesul activității economice proprietarii rețelelor de ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei; LUNGU, Valeriu; LOZAN, Alexandr (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  Utilizarea malaxoarelor cu amestecare forțată cu organe de amestecare în formă de bare conduce la intensificarea procesului de amestecare, micșorarea duratei de amestecare și obținerea unui amestec omogen de înaltă calitate. ...
 • NASTAS, Andrei (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018)
  Factorii majori, care influențează rezistența la tracțiune ale semănătorilor sunt următorii: rezistența specifică pentru diferite tipuri de sol, adâncimea de însămânțate, forma organelor de lucru etc. În lucrare se prezintă ...
 • CIJACOVSCHI, Valentin; PROCOPCIUC, Vladimir (Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2013)
  Experimentul propus de traducerea automată a scrisorilor de corespondenţă de afaceri engleză în limba română este dedicat simulării procesului de analiză şi sinteză morfologico-sintactic-semantică realizat în creierul uman ...
 • ŢURCANU, Alina; DOMENTEAN, Rita (Tiraspol State University, 2018)
  De obicei, ecuațiile care apar în practică, au coeficienții obținuți prin anumite măsurări. Cel mai des acești coeficienți nu pot fi calculați exact, ci în mod aproximativ. La rândul său, rădăcinile acestor ecuații sunt ...
 • URSACHI, Veaceslav; RUSU, Emil; ZALAMAI, Victor; TIGHINEANU, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011)
  The paper gives an overview of technological elaborations performed at the Institute of Applied Physics and the Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies “D. Giţu” of the Academy of Sciences of Moldova for ...
 • GHEORGHIŢĂ, Maria (Universitatea de Stat din Moldova, 2013)
  În articol sunt reflectate diferite opinii asupra noţiunii de risc, în general, şi a celei de risc al activităţii de antreprenoriat, în particular. Definiţia riscului este dată din mai multe puncte de vedere. De asemenea, ...
 • BOTEZ, Ilie; NASTAS, Andrei; TRIFAN, Nicolae; BOTEZ, Dumitru (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2014)
  Articolul prezintă o descriere succintă a inventării și evoluției pe parcursul istoriei a uneia dintre cele mai cunoscute creații tehnice a omenirii – roata. De asemenea, sunt descrise schemele mai multor tipuri de roți ...
 • BĂTRÎNESCU, Veaceslav (Academia de Administrare Publică, 2015)
  The return to Republic of Moldova is an extensive process influenced by many factors both personal and socio-economic from the host country and/or origin country. And while the migrants are in uncertan situation in the ...
 • LUCA, Sergiu (Tipografia "Garomont Studio", 2020)
  „Tabula rasa” – teoria filosofului John Locke reprezintă în sine omul fără carte. Importanța cărții în formarea personalității este demonstrată de nenumăratele interdicții ale cărților pe parcursul istoriei omenirii: ...
 • BOSTANARU, Simion; ROTARU, Lilia (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2011)
  În cadrul sistemului financiar al statului, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, ca instituţie supremă de audit extern, are ca atribuţie principală verificarea modului de formare, administrare şi întrebuinţare a ...
 • ANDRONATI, Nicolae (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2010)
  In the paper positive influence of analytical and numerical methods application in management of difficult processes in modern social and economic systems is marked. Application of the methods of the research based on ...
 • NICOLAU, Gheorghe; MARINA, Iurie; ENACHE, Mihai; BARBUŢ, Mihai (Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, 2008)
  La unele metale trecerea în stare ionică, din reţea în soluţie poate stagna, atunci cînd ele se găsesc în contact cu un electrolit puternic oxidant sau la o anumită valoare a polarizării. Fenomenul este explicat prin ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; NAN, Costică (Academia de Studii Economice din Moldova, 2009)
  În acest articol se caracterizează principalele aspecte metodologice privind îmbunătăţirea modelelor manageriale, fiind aduse mai multe idei şi opinii ştiinţifice. Autorul subliniază importanţa unei distincte cerinţe faţă ...

Search DSpace


Browse

My Account