Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • GREMALSCHI, Anatol; CORLAT, Sergiu (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2011)
  Perfecţionarea permanentă a procesului de instruire în domeniul informaticii şcolare la nivel avansat, solicită elaborarea unui document reglator – curriculumul de performanţă pentru disciplina Informatică. Prin acest ...
 • PRODAN-ŞESTACOVA, Liubovi (Academia de Administrare Publică, 2014)
  The actual stage of society’s evolution makes us face with challenges the answer to which will determine both our and our contemporaries’ existence as well as the being of future generations. This suggests us not only to ...
 • VASILIEV, Maria (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2014)
  În articolul de faţă este abordată problematica instruirii modulare ca tehnologie de sporire a eficacităţii şi eficienţei formării competenţelor profesionale la treapta învăţămîntului profesional secundar. Sînt prezentate ...
 • ALCAZ, T.; VOLEAC, P. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015)
  Integrated information system in multimodal transport of cargoes assists businesses involved in on shipments in the inclusion of electronic services in their work and to create the conditions necessary for European ...
 • МЕШАЛКИН, А. Ю.; АНДРИЕШ, И. С.; АБАШКИН, В. Г.; ПРИСАКАР, А. М.; ТРИДУХ, Г. М.; АКИМОВА, Е. А.; ЕНАКИ, М. А. (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2012)
  Используя цифровую обработку результатов измерений, расширены измерительные возможности микроинтерферометра МИИ-4 на область нанометровой толщины пленок. Модернизированный микроинтерферометр с адаптированной веб-камерой ...
 • IOIŞER, Anatolii; BADINTER, Efim; MONAICO, Elena; POSTOLACHE, Vitalie; HARTNAGEL, Hans Ludwig; LEPORDA, Nicolae; TIGINYANU, Ion (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011)
  We report on a technological route for the integration of large arrays of Ge nanowires (NWs) in a human-hair-like glass micro-fiber, the length of the micro-fiber reaching one meter. The route comprises (a) the formation ...
 • MONAICO, Ed.; UBRIETA, A.; FERNANDEZ, P.; PIQUERAS, J.; TIGINYANU, I.M.; URSAKI, V. V.; BOYD, R. W. (Academy of Sciences of Moldova, 2007)
  We report on the possibility to prepare ZnSe porous layers with different degrees of porosity by means of electrochemical methods. The prepared porous structures were characterized using scanning electron microscopy ...
 • ŢĂRNĂ, Ruslan (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2005)
  Dezvoltarea durabilă a industriei Republicii Moldova depinde în mare măsură de nivelul de dezvoltare al sectorului agroindustrial, care are o pondere mai înaltă, faţă de alte ramuri. Un loc important în acest domeniu îl ...
 • SYRBU, N.; DOROGAN, A.; DOROGAN, V.; VIERU, T.; URSAKI, V.; ZALAMAI, V. (Academy of Sciences of Moldova, 2012)
  Reflectance spectra of quantum wells (QWs) with 8-nm-thick In0.3Ga0.7As layers with a 9-nm-thick GaAs barrier layer up and a 100-nm-thick barrier layer down were investigated in the spectral range of 0.5–1.6 eV in S- and ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2013)
  Pornind de la conceptul Calităţii Vieţii (CV) care percepe CV ca o categorie socioeconomică, autorul determină legăturile acesteia cu Libertatea economică, Creşterea economică sau Nivelul de trai. Astfel, autorul prezintă ...
 • SYRBU, N. N.; NEMERENCO, L. L.; STAMOV, I. G.; BEJAN, V. N.; TEZLEVAN, V. E. (Academy of Sciences of Moldova, 2007)
  vol. 6 (2), pp. 194-200. ISSN 1810-648X. The nonmodulated and wavelength-modulated reflection spectra of CuGaS2 crystals for the polarization Е||c of 10 K are studied. The states n = 1, 2 and 3 of the excitons Γ4 ...
 • CEBOTARU, Elena; CIUHRII, Veronica (Tiraspol State University, 2018)
  Matematica joacă un rol important în cercetările tehnico-inginerești, umanitare și științifice. Actuale sunt cursurile care permit cercetarea interdependenței științelor studiate, utilizarea reciprocă a conceptelor și ...
 • MUSTEAŢĂ, Sergiu; CORDUNEANU, Alexandru (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2017)
  În 2017, ediția a treia a Conferinței „Identitățile Chișinăului” a avut loc aproape concomitent cu Congresul Uniunii Internaționale a Arhitecților, desfășurat la Seul cu tema „Sufletul orașului” („Soul of City”), la care ...
 • MUSTEAŢĂ, Sergiu; CORDUNEANU, Alexandru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2015)
  Este al treilea volum din seria „Identitățile Chișinăului”, care include studii, articole și eseuri expuse la ediția din 2015 a conferinței bianuale omonime organizate de Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica ...
 • ORLOV, Victor (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018)
  Center-affine invariant conditions of the stability of unperturbed motion were determined for four-dimensional quadratic differential system of Darboux type in non-degenerate invariant condition. Keywords: differential ...
 • NEAGU, Natalia; ORLOV, Victor; POPA, Mihail (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2017)
  The center-affine invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by differential systems in the plane with quadratic nonlinearities in the critical case were determined.
 • NEAGU, Natalia; ORLOV, Victor; POPA, Mihail (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2017)
  Center-affine invariant conditions of the stability of unperturbed motion were determined for differential systems in the plane with polynomial nonlinearities in non-critical cases and for differential systems in the plane ...
 • PENIN, A.; SIDORENKO, A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2019)
  Energy characteristics as the load power and efficiency via the load resistance are the well-known two-valued cubic curves. The consideration of these quadratic fractional expressions as geometric projective transformations ...
 • DULGHERU, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2004)
  Pentru a avea succes pe piaţă, o invenţie trebuie să fie cunoscută unui cerc mai larg de potenţiali utilizatori. Breasla inventatorilor din Republica Moldova, cunoscută până nu demult doar în spaţiul sovietic (unde interesele ...
 • PENIN, A. A.; SIDORENKO, A. S. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2012)
  The method of current sharing of limited capacity voltage sources operating in parallel by equalizing resistors is considered. The effect of equalizing resistors is investigated on uniform distribution of relative values ...

Search DSpace


Browse

My Account