Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • BOTEZ, Ilie; BOTEZ, Alexei (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2009)
  Forma şi dimensiunea microreliefului suprafeţei piesei influenţează mult durabilitatea acesteia. Microrelieful piesei poate fi format prin vibrorulare, in acest scop fiind elaborată şi o maşină specială.
 • NEAGU, Natalia; POPA, Mihail; ORLOV, Victor (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2014)
  For the mathematical model of the intrinsic transmission dynamics of tuberculosis (TB) all first integrals with polynomials not higher than second order were found.
 • MARINCIUC, Mihai; CHISTOL, Vitalie (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2012)
  Structura sistemului de învăţământ preuniversitar din Ucraina repetă întocmai sistemul existent în ultimii ani ai Uniunii Sovietice: clasele I – IV – învăţământul primar, clasele V –IX – învăţământul de 9 ani, clasele X – ...
 • ZASAVITSKY, E.; POTAPOV, Evghenii; TINCOVAN, Serghei; BEJENARU, Sergiu; COROTCOVA, Lora; POPOVA, Victoria (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2012)
  Original techniques for determining the type of precipitation, including the dangerous phenomena on the basis of experimental observations of the cumulonimbus clouds are described. The experimental basis for the developed ...
 • BENCHECI, Mihail (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“din Chişinău, 2016)
  În articol se argumentează actualitatea şi importanţa integrării învățământului cu producerea în formarea cadrelor inginerești, pentru o integrarea socioprofesională eficientă. Se înaintează propuneri privind elaborarea ...
 • BENCHECI, Mihail (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2016)
  În articol se argumentează actualitatea şi importanţa abordării interdisciplinarităţii în vederea formării cadrelor inginereşti din domeniul securităţii vitale. Se descriu particularităţile, epistemologia şi abordarea ...
 • GHEORGHIŢĂ, Maria (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The given article focuses on the importance of implementation of new models of cooperation of Moldovan apparel companies with their foreign clients. Applying these new models will allow for the companies’ new level of ...
 • DÎMOVSCAIA, Galina; SUBOTIN, Iurie (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2011)
  Experimentului chimic îi revine un rol important în însuşirea materiei la disciplina Chimie la treapta liceală. În articolul dat prezentăm experienţa noastră la clasă privind formarea competenţei de cercetare experimentală ...
 • VASILIEV, Maria (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2014)
  În acest articol este abordată problematica învăţămîntului profesional şi a formării specialistului competitiv pe piaţa muncii. Este prezentată o sinteză a opiniilor cercetătorilor psihologi şi pedagogi cu referire la ...
 • SIDORENKO, A. S. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2002)
  The influence of fractal geometry on superconductivity has been analyzed for superconductors with different Euclidean dimensions. The complexity of fractal structures gives rise to a „multi-crossover“ behavior in one-dimensional ...
 • SYRBU, N. N.; STAMOV, I. G.; DOROGAN, A. V.; NEMERENCO, L. L. (Academy of Sciences of Moldova, 2007)
  Thin structure of polarized absorption spectra of indirect transitions with phonon emission in the ZnP2 crystals is investigated. In the luminescence spectra, radiation of phonons at annihilation of free excitons ...
 • CIORNEA, Viorel; BARDEŢCHI, Profirie; MACOVEI, Mihai (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2006)
  Autorii cercetează emisia spontană colectivă a unui sistem atomar format din două particule spaţial separate. Se demonstrează ca efectele de interferenţă cuantică ce apar între diferite canale de emisie spontană şi ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, 2013)
  The philosophical reflection of culture’s foundation is a prerequisite for the development of science. It is presented as a specific aspect of philosophical understanding of reality, in which new categorical structures ...
 • RUSU, Mariana; ZBANCIOC, Marius-Dan (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2017)
  The sorting method contains a fuzzy system that classifies waste into three classes: dangerous (toxic, flammable, harmful to the environment), recyclable and undetermined. To increase the decision weight since some waste ...
 • TSIULYANU, D.; MARIAN, S.; MOCREAC, O. (Academy of Sciences of Moldova, 2012)
  The sensing behavior of tellurium films at room temperature was tested with environmental pollutant gases, such as NO2, CO, O3, and water vapor, using the Kelvin probe technique. A significant sensitivity was observed for ...
 • DODON, Adelina; DICUSAR, Galina; BOLOHAN, Livia (Gradina Botanică (Institut) a AŞM, 2015)
  The paper represents a study of the biological and nutritional potentials of Goji fruits. In our country, Goji fruits aren’t as well-known as sea buckthorns and rose hip cultures, that’s why there should be performed a ...
 • STECLARU, Dorina (Academia de Studii Economice din Moldova, 2008)
  În industria alimentară există un sistem specific de analiză a pericolelor în punctele critice de control – HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), care constituie un sistem de management al calităţii, ai cărui ...
 • ABSHAEV, M.; ABSHAEV, A.; SADYCOV, Ia.; BURUNDUCOV, G.; TINCOVAN, Serghei; ZASAVITSKY, E.; PLYUSNIN, S.; POTAPOV, Evghenii (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2008)
  The aim of the present paper is to optimize seeding of hail clouds; to refine patterns of cloud seeding according to stage of the cloud formation; to specify required amount of aerosol particles in seeding facilities ...
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2004)
  Henri Coandă a fost academician şi inginer aeronautic român, pionier al aviaţiei, fizician, specialist în aerodinamică şi mecanica fluidelor, inovator, inventator şi descoperitor al efectului care îi poartă numele.
 • KONDRATIEV, V.; BAZHANOV, Y.; BALABANOV, A. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1998)
  The development of parallel digital computing systems (DCS) is a main direction in development of architecture of the computers wich succeets the on change of traditional principles of machines designing of consecutive ...

Search DSpace


Browse

My Account