Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • COJUHARI, Andrei; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2011)
  În conceptul autorilor, realizarea nevoilor umane asigură nivelul de trai şi calitatea vieţii, care se află în relaţii de cauză-efect. Precum nivelul de trai influenţează, aşa şi CV influenţează nivelul de trai, deoarece ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; CRĂCIUN, Svetlana; MORARU, Victor; SAJIN, Tudor; ALBERT, Boris (Universitatea de Stat din Moldova, 2010)
  The work is dedicated to development of composition and technology of plastic lubricant (PL) for joints with equal angular velocities production and determination of its tribologycal properties. It has been established ...
 • CRĂCIUN, Alexandru; ENE, Vladimir; DUCA, Gheorghe (Universitatea de Stat din Moldova, 2009)
  The work is dedicated to the identification of solutions for reduction of discharge into the atmosphere of harmful substances contained in exhaust gases from cars by means of application of neutralization in monolith blocks ...
 • PASCARU, Sergiu (Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2017)
  Currently the greatest gaps in the field of transport in the Republic of Moldova are unclear strategic and tactical vision on the management of crises and the lack of a National Anti-Crisis Program which could identify the ...
 • GĂINĂ, Boris; RUSU, Emil; OBADĂ, Leonora (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2014)
  Printre cele mai importante realizări ale membrului-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), vinificator emerit al URSS, Erou al Muncii Socialiste Petru Ungurean (1896-1975), merită să fie menționate studiile ...
 • DIGOR, D. F.; DOHOTARU, L. A.; ENTEL, P.; MOSKALENKO, V. A.; VLADIMIR, M. I. (Academy of Sciences of Moldova, 2005)
  We investigate the interaction of strongly correlated electrons with acoustical phonons in the frame of Hubbard-Holstein model. The electron-phonon interaction and on-site Coulomb repulsion are considered to be strong. ...
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2003)
  The X-ray deep litography, a polymer layer sensitive to X-rays is exposed to Xradiation from a synchrotron or electron storage ring by shading, which transfers an exact image of the abso structures on the mask into the ...
 • CAZAC-SCOBIOALA, Viorica (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2015)
  Printre plasticienii preocupați de elaborarea și aplicarea elementelor caligrafice în creație Ilia Bogdesco, ocupă un loc de frunte. Acesta a fost unul dintre primii plasticierni din RSS Moldovenească care a acordat o ...
 • GUŢU, Marin (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2012)
  Lucrarea conţine un studiu de caz privind utilizarea la scară europeană a surselor regenerabile de energie (SRE), in special energia eoliană. Totodată, este prezentat potenţialul SRE şi necesitatea dezvoltării energeticii ...
 • PORCESCU, Gavril (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2012)
  Energia devine din ce în ce mai scumpă, iar producţia ei în baza tehnologiilor tradiţionale accentuează dezastrul ecologic distrugând echilibrul climatic global. Menţionăm aici avertismentul lui Yvo de Boer, comisar ONU ...
 • CIJACOVSCHI, Valentin; PROCOPCIUC, Vladimir (Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2011)
  Engineering linguistics as a compound part of the general linguistics has a special place due to the fact that it is meant to solve specific issues, using programming automaton on one hand, the main problem being ...
 • POTAPOV, E. I.; SIDORENKO, A. S.; ZASAVITSKY, E. A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2016)
  The results of studies of the lead and silver content in water bodies and air and the ice nuclei concentrations in the regions subjected to hail protection in the Republic of Moldova in 1991 are summarized. Until 1983, ...
 • COVACI, Ecaterina; DUCA, Gheorghe; STURZA, Rodica (Institutul de Chimie al AȘM, 2015)
  In young wines potassium hydrogen tartrate is always present in supersaturating concentration and crystallizes spontaneously. The aim of this study is to obtain kinetic parameters, which explain the stability of young wines ...
 • TOCA, Alexei; STÎNGACI, Ion; STRONCEA, Aurel (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2012)
  În lucrare este analizat fenomenul compensării erorilor la prelucrarea mecanică, sunt prezentate modalităţile de determinare a toleranţelor şi a abaterilor limită pentru elementele lanţurilor dimensionale tehnologice. Se ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; DOROFEEV, Liuba (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018)
  An extremely current problem for the Republic of Moldova is the migratory processes of the rural population, expressed by labor flows in this area. The authors consider that labor migration reflects a sufficient degree of ...
 • CONSTANTINOV, Boris (Universitatea de Stat din Moldova, 2013)
  In the present paper there are considered problems concerning the analysis of stability of dissipative structures with viscous friction, i.e. dielectric liquid metal electrode (DILIS-M). The theory of kinetic energy changes ...
 • BUGAIAN, Larisa (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, 2010)
  The paper analyses the methodology of the cost management system based on Responsibility Centers implementation. There are proposed four steps consecutives activities of which are described in the paper.
 • SAVA, Lilia (Academia de Studii Economice din Moldova, 2008)
  Necesitatea evaluării activităţii de instruire şi dezvoltare profesională se face în scopul verificării eficacităţii, adică în ce măsură această activitate a condus realizarea obiectivelor planificate.
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2008)
  In this article the author comes with the message regarding the methodological aspects of life quality evaluation at the global level, witch is seen as patrimony and as an important condition in assurance of human development ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Academia de Administrare Publică, 2013)
  On the basis of the multidimensional concept of quality of life (QOL), which the author sees as macroeconomic vector influenced by many endogenous and exogenous factors of economic activity areas, the author suggests ...

Search DSpace


Browse

My Account