Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • PINTEA, V.; ARAMA, E.; GHEORGHITSA, E.; MACIUGA, A.; ZHITAR, V. (Academy of Sciences of Moldova, 2014)
  This study presents the results of investigations on the conductivity and irradiation stability of single crystals ZnIn2S4 in a wide range of incident electron energies (3075 keV) and respective doses (10141020 cm2). The ...
 • SIDORENKO, Anatolie (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2009)
  Conferinţa şi-a programat drept obiectiv principal întrunirea experţilor din diferite domenii, care conlucrează activ cu colegii lor din diverse organizaţii şi instituţii din Germania, pentru a face un schimb de experienţă, ...
 • UZUN, Liliana; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea de Stat din Comrat, 2018)
  Practica organizatională arată că situațiile conflictuale sunt utilizate ca strategii importante de obținere a unui rezultat cît mai bun în detrimentul progresului celorlațti. În consecință, conflictul trebuie privit ca ...
 • BOTEZ, Ilie; BODEANU, Dumitru; BUNESCU, Mihail; DICUSARĂ, Ion (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2006)
  În perioada 24 – 26 mai 2006 la Timişoara (România) şi-a desfăşurat lucrările primul Congres Sud-Est European în Domeniul Sudării, la care au participat specialişti, cercetători ştiinţifici, profesori universitari, cadre ...
 • VASILIEV, Maria (Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2011)
  Proiectul CONSEPT (Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesional-Tehnică), susţinut şi fi nanţat de Fundaţia LED (Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein), a demarat în republica noastră în anul 2007: evenimentul ...
 • TARLEV, Vasile (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2005)
  Prelungirea duratei de conservare a produselor alimentare perisabile este una din preocupările constante ale tehnologilor din industria alimentară. Printre numeroasele procedee utilizate în acest scop, uscarea este una din ...
 • PODLESNAIA, Natalia (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2009)
  În articol este analizat limbajul spaţiului decorativ al ornamenticii Маritÿr – atât din punct de vedere al morfologiei și sintaxei imaginii-ornament, cât și din perspectiva abordării acestuia ca simbol. Analiza este ...
 • ARHIP, Vladimir (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2015)
  În cariera sa profesională, Constantin Dadu a avansat până la funcţia de şef al departamentului de Viticultură, Pomicultură şi Pepinierit, şef de Direcţie pentru ştiinţă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ...
 • LIVOVSKY, E.; CIOBAN, G. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1997)
  The work contains computer-aided method of construction of multifactor and complicated models on the basis of experimental data. The models are non-linear but traditional (constructed with the help of the method with the ...
 • GĂINĂ, Boris; STURZA, Rodica; BEJAN, Violeta; BODEAN, Constantin (Institutul de Chimie al AȘM, 2009)
  The basic objective of this work is studying the content of ochratoxin A (OTA) in grapes, grape juice, and wine. This is an analysis of their origin, the conditions of contamination and ways decontamination, toxiconogenes ...
 • MUSTEAŢĂ, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, 2014)
  Artistul plastic și pedagogul basarabean Şneer Cogan a avut un rol important in viaţa cultural-artistică a ţării din perioada antebelică. Intemeietor și conducător al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia, a contribuit ...
 • KALININ, L. P.; ZAITSEV, D. A.; KALOSHIN, D. N.; GOLUB, I. V. (Institutul de Energetică al AȘM, 2015)
  Interphase Power Controller (IPC) has some properties of the source of the current. The use of these technical devices in electrical networks, in addition to optimization of the flow distribution, contributes to limiting ...
 • RUSU, Emilian; OBADĂ, Leonora; NEMŢEANU, Silvia; SIREŢEANU, L.; CASTRAVEŢ, Gheorghe (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, 2016)
  This article presents the results on the determination of pesticide residues in white and red wine produced by diff erent methods and highlight the more eff ective preparats for their elimination. In the investigated samples ...
 • MANOLE, Tatiana; STRATAN, Alexandru (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2016)
  The concept of public debt and taxation policy have become interesting even since the eighteenth century, when the classics had seen an increase in public debt through the increase of future taxes. In this article, the ...
 • CAUŞAN, Corina; COJUHARI, Andrei (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2013)
  Corelarea dintre oferta educaţională şi piaţa muncii are un impact considerabil asupra dezvoltării economice a ţării. Colaborarea dintre sistemul educaţional şi reprezentanţii pieţei muncii poate conduce la generarea unei ...
 • DOHMILĂ, Iurie; LUCAŞENCO, Nicolae; CEMURTAN, Constantin; BAZIC, Sergiu; LUPUŞOR, Nicolae (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  The article presents the methodology for protection of concrete reinforcement corrosion by using the complex existing methods, including the application of coatings polymer concrete surfaces, resistant to cracking, and ...
 • HOLBAN, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2013)
  Oameni de mare valoare se pot forma într-o societate numai la lumina libertăţii de a gândi, doar dacă trec prin şcoala cugetării libere. Rectorul Ion Bostan îşi propune ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină, în ...
 • ALBU, Svetlana (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2015)
  This article includes the analyses of valuation activity problems in Republic of Moldova through valuation services costs. The author examines legislation on occupation and function of Valuator. Are examined minimum costs ...
 • CHIRIAC, V.; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2011)
  Starting from 1999 a new reference system MOLDREF99 based on the ITRF97 and ETRS89 was established in Moldova. The realization of MOLDREF99 is the national GPS Network with density about 1 point per 15 sq. km. However, ...
 • BÎLBA, Tatiana; IACHIMOV, Natalia (Academia de Administrare Publică, 2017)
  The German Development Cooperation (GIZ) in collaboration with the Ministry of Regional Development and Construction (MRDC) is currently implementing a project in Moldova called: “Modernization of Local Public Services in ...

Search DSpace


Browse

My Account