Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • MUSTEAȚĂ, Elena (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2019)
  Gravura moldovenească din anii ’70–’80 ai secolului al XX-lea, deși rezidă în caracterul evolutiv al graficii sovietice din precedenta perioadă postbelică, constituie un compartiment important al artei plastice contemporane. ...
 • ALBU, Svetlana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2013)
  Obiectele de proprietate intelectuală (OPI), în majoritatea lor, nu au formă fizică, însă acordă drepturi şi beneficii economice proprietarului. Volumul drepturilor şi mărimea beneficiilor potenţiale creează valoarea ...
 • CATERENCIUC, Svetlana (Universitatea de Stat din Moldova, 2018)
  Determinarea statutului funcţional al prefixoidelor are o importanţă principială atât pentru revelarea proceselor şi tendinţelor derivaţionale în metalimbajul tehnic englez din domeniul telecomunicațiilor, cât şi pentru ...
 • MANOLE, Tatiana (National Institute for Economic Research, 2015)
  In this article there are presented the views of the author, who has studied the implementation of the new system of budgeting administrative-territorial units in Riscani and Ocnita districts which have undergone piloting ...
 • URSU, Viorica; CHIRIAC, Natalia (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 2017)
  În dreptului muncii, conceptul de vinovăție și formele sale practic nu au fost studiate și acest lucru nu putea să nu afecteze calitatea legislației muncii. T. Ivancova menționează că „este necesar de evidenţiat faptul, ...
 • ARPENTIN, Gheorghe; COLUN, Cristina; GUMIONAIA, Natalia (Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, 2014)
  In order to differentiate the red wines obtained from, „Cabernet-Sauvignon” variety in terms of typicity and specificity, were studied the wines produced in three geographical regions of the Republic of Moldova ...
 • ANDRONIC, Silvia; CASIAN, Anatolie; DUŞCIAC, Viorel (Universitatea de Stat din Moldova, 2014)
  Materialele organice cvasiunidimensionale (Q1D) prezintă un interes deosebit în fizica stării solide. Acestea sunt aplicate pe larg în dispozitivele electronice. A fost demostrat teoretic că aceste materiale au proprietăţi ...
 • PODLESNAIA, Natalia; STARŢEV, Ala (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2016)
  Articolul de faţă pune în vizor știinţific particularităţile tehnice ale artei vitraliului, prezentând tipuri de fabricare a acestuia, metode de prelucrare artistică a sticlei etc. La fel, sunt evidenţiate particularităţile ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Academia de Administrare Publică, 2018)
  Cu ocazia aniversării de 25 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică, autorul vine cu sincere mulțumiri pentru profesorii AAP, care au muncit cu râvnă şi străduință întru binele neamului românesc şi formarea ...
 • SANDULACHI, Elizaveta; TATAROV, Pavel (Institutul de Chimie al AŞM, 2012)
  This paper presents the study information related to the processing of fruit by combined methods. Is presented on the concept of water activity and its role in product quality; mathematical modeling methods (GAB, BET et ...
 • JAVGUREANU, Vasile; GORDELENCO, Pavel (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2009)
  Rezultatele experimentale au demonstrat că cu ajutorul proprietăţilor fizico-mecanice in microvolum (A- lucru total pentru deformarea acoperirilor galvanice şi lucru pentru deformarea plastica An), corespund cu recomandările ...
 • RUSU, E. V.; TIGINYANU, I. M.; URSAKI, V. V.; STRATAN, G. I.; SYRBU, N. N.; ALBU, S. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2007)
  A ZnO-based red phosphor was grown from a Na2B4O7 melt and the efficiency of Eu3+ ion excitation was demonstrated. The analysis of the emission related to the Eu3+ 4f-4f intrashell transitions suggests that the phosphor ...
 • BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; TIMCENCO, Dmitrii; ŞVIDCENCO, Serghei; NICONOROVA, Iulia; COTRUŢĂ, Alexandr (Institutul de Energetica al AŞM, 2012)
  В работе рассмотрены проблемы, возникающие при переходе от централизованной системы теплоснабжения комплекса объектов, содержащих здания с различающейся в сотни раз тепловой инерцией. Рассмотрено влияние водяного объема ...
 • ШАМИС, Е.; ХОЛДАВЕВА, М.; ИВАНОВ, В. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  În lucrare se prezintă date privind posibilitatea activării apei pentru prepararea betoanelor prin utilizarea unei prelucrări direcționate cu iradiere torsionară. În acest caz apa se structurează, ceea ce permite sporirea ...
 • ШАМИС, Е. Е.; ПРИСЯЖНЮК, М. И.; ИВАНОВ, В. Д. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2017)
  В статье приводится первичная информация о методе и устройстве для активации формовочных смесей с помощью концентрации неонизирующих излучений без затрат дополнительной энергии.
 • ЛУПАШКО, Андрей; ГЕНДОВ-МОШАНУ, Алёна; АНДРОНИК, Олеся (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2009)
  В данной работе представлены кривые сушки корней хрена при конвективном и комбинированном энергоподводове. Представлены возможности использования метода обобщения кривых сушки, полученных при различных режимах, но при ...
 • БОЛОТИН, О. А.; ДУБИНОВСКИЙ, В. Л.; РОМАНОВ, Л. Ф.; СИДЕЛЬНИКОВ, В. К. (Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2006)
  На водораздельном пространстве рек Чага-Скиноаса, в районе сс.Чуфлешты, Батыр широко распространены бентонитовые глины. Они характеризуются повышенным содержанием в обменном комплексе натрия, что повышает адсорбционные ...
 • ПОЛКАНОВ, В. Н.; СЫРОДОЕВ, Г. Н.; БОГДЕВИЧ, О. П. (Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2016)
  На основе детального рекогносцировочного обследования выявлены участки трассы Кишинэу-Джюрджюлешть, на которых возможно проявление опасных геологических процессов (ОГП) при строительстве автодороги. Даны рекомендации по ...
 • ЦЫНЦАРУ, Н. И.; БОБАНОВА, Ж. И.; КРОИТОРУ, Д. М.; ЧЕБАН, В. Ф.; ПОШТАРУ, Г. И.; ДИКУСАР, А. И. (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2010)
  The ways of expanding the application of nanocrystalline electrolytic FeW alloys in the presence of multilayers and of an oil lubricant have been investigated. It is shown that the friction in the presence of lubricants ...
 • ЧИЛОЧИ, Александра; ТЮРИНА, Жанета; ЛАБЛЮК, Светлана; ДВОРНИНА, Елена; КЛАПКО, Светлана; БИВОЛ, Чезара; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2016)
  Lucrarea include date privind influenţa nanoparticulelor de TiO2, Fe3O4, ZnO, MgO, ZnO/MgO asupra activităţii enzimatice a micromicetelor Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15 şi Fusarium gibbosum CNMN FD 12 – producătoare ...

Search DSpace


Browse

My Account