Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • BRAGA, Mihail (Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, 2014)
  Chiar dacă, modest din fire cum a fost întotdeauna, Tudor Virțanu menționează că nu pretinde lauri poetici, nu ne impune un stil poetic anume, chiar dacă piesele incluse intre copertele volumelor ni se prezintă doar ca ...
 • DULGHERU, Valeriu (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2005)
  Savant recunoscut în domeniul fizicii, profesor universitar, academician al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru-corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, Laureat al Premiului Naţional ...
 • CARPOV, Aurelia (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, 2015)
  În Moldova arhitecții sunt formați la Universitatea Tehnică a Moldovei din 1965. Deși Catedra de arhitectură a UTM a fost creată în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din orașul Chișinău ...
 • COCIN, Alexandru (Academia de Științe a Moldovei, 2016)
  Lucrarea membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea), sintetizează rezultatele cercetărilor, ...
 • GUȚULEAC, Emilian; GÎRLEANU, Ion; IAVORSCHI, Inga; FURTUNA, Andrei (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  This paper presents a comprehensive approach to model an expected attacker- defender interaction in a mobile Ad-hoc wireless network (MANET), which combines utilization of theoretical games methods, intuitionistic fuzzy ...
 • COLPAJIU, Mircea; TIRON, Stefan (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2005)
  Vom considera un corp de masă m, lansat vertical în sus şi vom nota cu vr viteza acestuia în raport cu sistemul de referinţă solidar cu Pământul. Evident, în punctul superior al traiectoriei vr = 0. Vom cerceta acest caz ...
 • DICUSARĂ, Ion (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2004)
  Prin exemple concrete este ilustrată influenţa benefică pe care a exercitat-o inventarea laserului asupra dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi a diverselor ramuri ale economiei. Utilizarea laserului în prelucrarea materialelor ...
 • PALADI, Alexandru (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018)
  This article relates to the technical and economic expertise of the real estate. The investigation touches on the way in which the real estate expertise contributes in order to determine the quota regime or to recalculate ...
 • BRAGA, Mihail (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2012)
  The article is dedicated to scientific researches problems. In the XXth-century the scientific methodology had discovered a series of new directions of the contemporary scientific researches. The researches shows that the ...
 • AMBROS, Tudor; URSATII, Nicolae (Institutul de Energetica al AŞM, 2015)
  În lucrare este descrisă reţeaua hidrografică din Republica Moldova şi unele aspecte istorice a utilizării microcentralelor hidroelectrice (MCHE) pe teritoriul ţării. Sunt prezentate machete de microhidrocentrale, care nu ...
 • PALADI, Alexandru (Tipogr. Garomont Studio, 2018)
  This article relates to the theoretical and practical aspects of the feasibility study on the initial stage of investment in the projects of real asset development. As the subject of study the projects of investment for ...
 • NESTEROVA, Tamara; OLEINIC, Svetlana (Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 2017)
  Lipsa criticii în arhitectură este resimţită mai ales în perioada contemporană, când aspectul noilor realizări arhitecturale se deosebeşte radical de cele anterioare, realizate în corespundere cu triada vitruviană: ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea de Stat din Moldova, 2012)
  The article examines some philosophical issues related to linkage between quantum mechanics and general relativity theory. Attention is drawn on the linkage of these theories with the units of measurement for time, length ...
 • KALININ, L. P.; ZAITSEV, D. A.; GOLUB, I. V.; TIRSHU, M. C. (Institutul de Energetica al ASM, 2019)
  The aim of the work is to develop technical measures to improve the quality of the power transmission process through electrical link, which contains a frequency converter based on a PST (phase-shifting transformer) with ...
 • MANOLE, Tatiana (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2018)
  În acest articol autorul cercetează modalitatea de finanțare a a învățământului preuniversitar în Republica Moldova pe baza costului standard per elev ponderat. Sunt identificate avantajele utilizării acestui mecanism de ...
 • BOTEZ, Ilie; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova, 2011)
  Un efect benefic pentru dezvoltarea agriculturii moderne îl prezintă utilizarea pe larg a maşinilor cu dispozitive active. Aceste dispozitive nu necesită forţe de tracţiune mari, masa lor este suficientă pentru pătrunderea ...
 • GHENDOV-MOŞANU, Aliona; STURZA, Rodica; PATRAȘ, Antoanela (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, 2017)
  This research is focussed on the impact of oil extracts on sensory, physicochemical and microbiological parameters of bread prepared from 1st grade flour with addition of 1% (replacing 1% of sunflower oil) and 2% oil ...
 • MANOLE, Tatiana; SCUTARI (ANGHEL), Sofia (Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, 2013)
  În acest articol este cercetată problema utilizării modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. Ca atare, analizele sunt efectuate în baza modelului IS-LM. Deoarece echilibrul valoric depinde de echilibrul ...
 • ŢURCAN, Rina (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2008)
  The article is dedicated to the problem of the rational use of the material-energy resources. In the world are actually the problems of the insufficiency and the high costs of the material-energy resources. In this article ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; SOBOR, Ion; BOSTAN, Viorel; SOCHIREAN, Anatol (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011)
  Under the circumstances of the total energetic recourses deficit in the Republic of Moldova appears the problem of non-traditional sources utilization recovered by energy. Important sources of renewable energy are the ...

Search DSpace


Browse

My Account