Browsing Articole din publicaţii naţionale by Title

Sort by: Order: Results:

 • CANŢER, V.; ŞIŞIANU, S.; ŞIŞIANU, T. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2009)
  Era moderna a electronicii a început cu o dezvoltare accelerată înainte de cel de al doilea razboi mondial şi a continuat după acesta, perioadă în care componentele electronice de la acea vreme (relee, rezistoare. ...
 • PENIN, Alexandru; SIDORENKO, Anatoly (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2015)
  For an active multi-port network of direct current, as a model of distributed power supply system, the problem of recalculation of the changeable load currents is considered. Conditions of utilization of projective coordinates ...
 • ŢURCAN, Rina (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2010)
  Currently the contribution of tourism in national economy is relatively insignificant. Low quality level of accommodation capacity and the income from tourist place Moldova among the countries where tourism is poorly ...
 • TRONCIU, Vasile Z. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2013)
  Prezenta lucrare este destinată studiului dinamicii laserelor InGaN cu absorbant de saturaţie. Au fost identificate natura bifurcaţiilor ce apar în dinamica laserului, precum şi condiţiile ce sunt necesare pentru apariţia ...
 • DUTOVA, Laurenţia (Universitatea de Stat din Moldova, 2018)
  Learning a foreign language is different from learning one's mother tongue. We know from our own experience that there is no magic formula for a successful language acquisition. What is required for such success is a ...
 • BUGAIAN, Larisa; MALCOCI, Galina (Academia de Studii Economice din Moldova, 2010)
  Leasingul a apărut ca o modalitate de finanţare modernă, flexibilă, mult mai avantajoasă faţă de sistemele clasice. Între timp, leasingul a suferit transformări, în sensul adaptării surselor de finanţare la cerinţele din ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2010)
  In this article the author defines the concept of economic freedom, describes its components and assessing at global and national level. Perform the comparability of economic freedom in Moldova with the UE countries. How ...
 • IGNATIEVA, Maria; CHIZHAKOVSKY, Valentine; POPESCU, Anatol; PIOTROWSKI, Rajmund (Institute of Mathematics and Computer Science, 1994)
  Over the last thirty years the long range goal of the research project of the Speech Statistics (Sp.St.) international group is to develop and implement in computer simulation psycholinguistically realistic model of language ...
 • BRAGA, D.; CHICCO, G.; GOLOVANOV, N.; PORUMB, R. (Institutul de Energetica al AŞM, 2020)
  The past decade has been characterized by considerable increase of the penetration level of solar photovoltaic systems in energy systems throughout the world. At the same time, solar irradiance has an intermittent nature. ...
 • BRAGA, Mihail (Universitatea de Stat din Moldova, 2015)
  Lucian Blaga spune că el înmulţeşte tainele, minunele acestei lumi, pentru că el iubeşte această lume, pe când alţii cu mintea lor sugrumă viaţa, o nimicesc. Oare nu este vorba cumva de ştiinţa contemporană, care despică ...
 • POSTOLACHE, Vitalie (Academy of Sciences of Moldova, 2016)
  Porous GaP and InP layers with a pore diameter and a skeleton wall thickness of about 50 nm are prepared on bulk substrates by anodization; microgranular ZnO structures are produced by thermal treatment of ZnTe single ...
 • NASTAS, Vitalie (Academia de Științe a Moldovei, 2013)
  Născut la 7 martie 1933, în s. Unţeşti, azi r-nul Ungheni. Inginer, domeniul ştiinţific: radioelectronică şi telecomunicaţii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), profesor universitar (1991). Membru corespondent al ...
 • PRODAN-ŞESTACOVA, Liubovi (Academia de Administrare Publică, 2015)
  The need for state intervention in the economy has been discussed for centuries. Today the question is not to intervene or not. The focus is on effective intervention. Many methods of research, both quantitative and ...
 • MANOLE, Tatiana; STRATAN, Alexandru (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2016)
  This article presents the content of public finance management and its key element is decentralization, which is also considered as the path to Moldova’s modernization. The aim of the decentralization is to provide ...
 • MANOLE, Tatiana; CIUMAC, Maria (Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2017)
  În acest articol se cercetează importanţa deţinerii de către firme a numerarului din anumite motive. În acest scop este necesar ca firmele să ducă evidenţa încasărilor şi plăţilor. De fapt, rar se poate întâmpla ca intrările ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; MEREUŢĂ, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova, 2006)
  Un model absolut perfect privind managementul organizaţiilor, de tipul celor examinate în demersul nostru, până în prezent nu există. Totuşi, abordări mai riguroase ale complicatei problematici a conducerii organizaţiilor, ...
 • MANOLE, Tatiana (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2010)
  This article points out the problems facing the management of the budget process in the Republic of Moldova. National public budget and its structural divisions are analyzed. The major focus is orientated to inter-budget ...
 • SHAYB, Hezy (Academia de Studii Economice din Moldova, 2019)
  Noţiunea de risc a fost, dintotdeauna, unul din conceptele-cheie mult studiate în știinţele economice. Autori renumiți au prezentat și identificat principala diferență dintre noţiunea de risc și incertitudine. Factorul ...
 • COJUHARI, Tamara; VRABIE, Tatiana; PANĂ, Sergiu (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2015)
  The paper presents the results of research on physiologically important microelements Mn and Mo in soils and herbaceous forest plants, analyzed in relation to seasonal variations in soil and herbaceous species. Has been ...
 • CORDUNEANU, Alexandru (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2017)
  O nouă paradigmă culturală redă Chișinăului, la acest început de mileniu, valențe integratorii multiple. Traiectoria exilară de aproape 200 de ani, trecând prin procesele de colonizare culturală imperială din secolul XIX ...

Search DSpace


Browse

My Account