Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • CASIAN, Anatolie (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2017)
  Materials with enhanced thermoelectric efficiency are applied in devices-converters that serve for direct transformation of the heat into electrical energy without the use of rotating generator, or of electrical energy ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; FORFOLEA, Mariana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2010)
  În condiţiile economiei concurenţiale, fiecare organizaţie sau firmă este cointeresată a deţine o cotă-parte a pieţei cât mai importantă. Este cunoscut rolul instrumentelor de publicitare în asigurarea creşterii numărului ...
 • LUPU, Olga; LUPAŞCO, Andrei; DICUSAR, Galina; TERZI, Ilie (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2006)
  Întemeiate pe studiul legităţilor generale, metodele apropiate de calcul al cineticii procesului de uscare sunt prin excelenţă progresiste, contribuie plenar la îmbinarea teoriei şi practicii în procesul de uscare a ...
 • ENICOV, Igor; GUŢULEAC, Emilian (Universitatea de Stat din Moldova, 2007)
  Dans le présent article sont reflétées les possibilités de modélisation et d’évaluation des performances de la banque commerciale. On argumente la possibilité d’utilisation dans ce but des Réseaux Pétri ; on décrit les ...
 • IZBÎNDA, A.; LVOVSCHI, E. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  In the article the method of constructing non-liniar models according to parameters is given. Guidance is given have to avoid some difficulties, that may be endangered at solving systems of non-liniar algebraic equations. ...
 • CREŢU, Sergiu; POPESCU, Anatol (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2015)
  This study aims to develop techniques for the meaning acquisition of the NL phrases. Our approach is based on modeling meaning extraction by analyzing lexical component, syntactic component and semantic component of the ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel (Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2007)
  Micro-hydropower station provides kinetic energy conversion of river water into mechanical or electrical energy without building barrages. Increased efficiency is provided by blades aerodynamic profile and their optimum ...
 • CASIAN, A.; DUSCIAC, V.; COROPCEANU, Iu.; DUSCIAC, R. (Institutul de Fizică Aplicată, AŞM, 2006)
  Organic crystals attract more and more attention as materials with much more diverse and often unusual properties. Among such crystals the quasi-one-dimensional ones present a particular interest due to sophisticated ...
 • CASIAN, Anatolie; DASHEVSKY, Zinovi; SCHERRER, Hubert; BALMUŞ, Ion; DUŞCIAC, Viorel (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2008)
  Thermoelectric power factor is modelled in some quasi-one-dimensional organic crystals as a function of Fermi energy and different crystal parameters at room temperature. Two main electron-phonon interaction mechanisms and ...
 • LIVOVSKY, E.; ANDRONATY, N. (Institute of Mathematics and Computer Science, 1997)
  In this work we spoke about the method of construction of models nonlinear by parameters with solution of system of nonlinear algebraic equations by combination of methods. We observed that method of shortest downhill is ...
 • CANTEMIR, Lorin; DULGHERU, Valeriu; CARCEA, Maria (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Aplicarea unor programe de iniţiere în creatologie bazate pe modele clasice ale creativităţii (modelul factorial şi cel procesual) au condus la constatarea că acestea generează efecte semnificativ diferite, anume exersarea ...
 • LUPAŞCO, Andrei; DICUSAR, Galina; GHENDOV-MOŞANU, Aliona; BOIŞTEAN, Olga (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2007)
  In lucrare se prezintă modelul matematic parametric liniar al procesului de uscare ai vişinelor din soiul Şpanca prin metoda combinată: convecţie şi curenţii de frecvenţă suprainaltă in regimul de oscilaţie. Pentru elaborarea ...
 • BERCULESCU, Liviu; CAZAC, Viorica; BĂLAN, Emilia (Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2017)
  Acest studiu urmărește o analiză comparativă a soluțiilor constructive ale unor elementele componente ale maşinilor de tipărit offset cu alimentare în coli şi influența acestor soluții asupra calității produselor tipărite, ...
 • POCOTILENCO, Valentin; BOGATENCOV, Petru; SCLIFOS, Constantin (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2017)
  Modern level of scientific and technical development is due to sharing relevant information and in this case it is very important to organize access to various informational systems with protected informational resources. ...
 • ŞTEFÎRŢĂ, Natalia (Academia de Administrare Publică, 2019)
  The recent global financial crises have demonstrated the importance of understanding the sources of internal and global vulnerabilities that can lead to systemic financial imbalances. Early detection of vulnerability sources ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; CAUŞAN, Corina; CAUŞAN, Tatiana (Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane”, Iaşi, 2018)
  The paper addresses the issue of rural health services as a factor for increasing the quality of life in the rural sector of the Republic of Moldova. For this purpose, the authors have come to present a historical-dialectical ...
 • KALININ, L. P.; ZAITSEV D. A.; TIRSU M. S.; GOLUB I. V. (Institutul de Energetica al ASM, 2015)
  The IPC (Interphase Power Controller) technology is a developing direction in the domain of power systems interconnections. The practical application of these devices will improve the efficiency of power systems operation ...
 • GOLUB, I. V.; ZAITSEV, D. A.; TIRSU, M. S. (Institutul de Energetică al AȘM, 2018)
  The purpose of this work is to develop a diagram version of the compensating device, and its control strategies using a phase-shifting transformer device. The purpose has been achieved performing a complex of research based ...
 • SIMINIUC, Rodica; CHIRSANOVA, Aurica; COŞCIUG, Lidia; DESEATNIC-CILOCI, Alexandra (Sibiu Alma Mater University, 2011)
  Elaborarea şi cercetarea produselor alimentare aglutenice este actuală în condiţiile creşterii rapide a numărului de celiaci în lume. Scopul acestui studiu a fost stabilirea termenului limită de păstrare a patru varietăţi ...
 • SIMINIUC, Rodica; CHIRSANOVA, Aurica; COŞCIUG, Lidia; DESEATNIC-CILOCI, Alexandra (Sibiu Alma Mater University, 2011)
  În prezent numărul persoanelor cu intoleranţă la gluten creşte rapid, lărgindu-se totodată arealul geografic de răspîndire. Lărgirea asortimentului de produse de patiserie aglutenice este o tendinta actuală. Au fost elaborate ...

Search DSpace


Browse

My Account