Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • CIUMAC, Maria (Academia de Administrare Publică, 2011)
  This paper proposes the importance of respecting and maintaining inancial stability in order to obtain favorable results, following the work of enterprise.
 • MANOLE, Tatiana; ANGHEL, Sofia (Institutil Naţional de Cercetări Economice, 2011)
  Acest articol descrie importanţa echilibrului trezorerial prin prisma fluxului de echilibru financiar (venituri-cheltuieli) prin sistemul de trezorerie. Autorii descriu, de asemenea, semnificaţia Trezoreriei în ceea ce ...
 • MANOLE, Tatiana; ANGHEL, Sofia (Academia de Studii Economice din Moldova, 2011)
  În acest articol se face o analiză amplă a sistemului bancar al Republicii Moldova. Sunt menţionate funcţiile băncii centrale (numită oficial Banca Naţională a Moldovei) şi relaţiile interbancare. Se specifică obiectivul ...
 • NASTAS, Andrei; BOTEZ, Alexei (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2015)
  Executarea lucrărilor agricole cu consum redus de energie este o direcție de cercetare vastă. În lucrare au fost prezentate doar câteva din echipamentele de acest gen. Autorii consideră că, datorită avantajelor enumerate ...
 • DIACONU, Cristina; BUGAIAN, Larisa (Institutul Național de Cercetări Economice, 2020)
  Obiectivul fundamental al acestui articol constă în abordarea importanței tranziției către modelul de afaceri circular, reliefând impactul social, economic și ambiental, ca urmare a implementării noului model de dezvoltare ...
 • ACHIŢEI, Angela (Universitatea de Stat din Moldova, 2013)
  În articol autorul încearcă să prezinte definiţia categoriei de economie socială, argumentând necesitatea şi importanţa ei pentru abordarea problemelor sociale în Europa, inclusiv în România. Sunt explicate noţiunile de ...
 • CHELMENCIUC, Corina; ARION, Valentin (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016)
  The paper addresses the problem of economic assessment of integration of cogeneration with technological installations of the industrial enterprises (further - ensemble of technological installations of CogIntegr type) ...
 • ARION, Valentin; GHERMAN, Cristina; ARSENI, Lucia (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012)
  The paper addresses the problem of electricity and heat production based on solid biomass coming from forestry and agriculture (firewood, wood waste, crop waste, etc.) under the conditions of the Republic of Moldova. Two ...
 • RADAUTSAN, S. I.; SYRBU, N. N.; TEZLEVAN, V. E.; SHERBAN, K. F.; BARAN, N. P. (Willey Online Library, 1973)
  This note presents results of edge absorption investigations of CdIn2S4 single crystals in the region of indirect transitions on crystals having different carrier concentration.
 • LUPAŞCU, V.; PINCOV, A. (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S., 2012)
  Dintre toate tipurile de clădiri, edificiile religioase sunt considerate cele mai importante puncte de reper în istorie. În cadrul multor culturi, religia a ocupat o poziţie centrală, ceea ce a făcut ca biserica să fie ...
 • BULAI, Rodica; ŢURCANU, Dinu; CIORBĂ, Dumitru (Facultas Verlags- und Buchhandels, 2019)
  The article addresses education as the smartest investment in cybersecurity. One of the most intriguing findings is that 95% of security incidents involve human errors. Most security attacks are concerned with human weakness ...
 • LUNGU, Viorelia (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019)
  Educația are un rol important în o societate în continuă schimbare. În acest context este necesar de a stabili atât realizările cât și competențele necesare pentru a determina performanța, o viziune prospectivă, promovând ...
 • GÎNCU, Ecaterina; TABUNȘCIC, Olga; CHIRSANOVA, Aurica (Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020)
  Due to its complex chemical composition and, in particular, high inulin content, Jerusalem artichoke can be used as a raw material in functional products for people with diabetes. According to the World Health Organization, ...
 • POULARD, Alain; PASCARI, Xenia; GĂINĂ, Boris (Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, 2014)
  It was demonstrated a positive action of the non-Saccharomyces yeasts on the organoleptic properties of wines. Also, their participation in fermentation process did not involve an excessive accumulation of volatile acidity ...
 • CASIAN, Anatolie (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2011)
  Thermoelectric effects are those that refer to direct transformation of the temperature difference into an electrical energy and inversely. These are Seebeck and Peltier effects. The physical interpretation of these effects ...
 • CHISTOL, Vitalie (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2017)
  În lucrare sunt analizate doua exemple de manifestare a fenomenului de bistabilitate în procesele din mecanică. Sunt analizate şi explicate cauzele si efectele fizice care stau la baza acestui fenomen.
 • CHISTOL, Vitalie; POPOVICI, Ana; TRONCIU, Vasile (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”, 2020)
  Efectul cuantic Zenon este unul dintre cele mai frumoase şi intrigante efecte descoperite în ultimul timp în mecanica cuantică. Acest efect a primit numele filosofului grec Zenon din Elea (cca 495 - cca 430 î.H.). Lucrarea ...
 • TSYNTSARU, N. I.; BOBANOVA, Zh. I.; KROITORU, D. M.; CHEBAN, V. F.; POSHTARU, G. I.; DIKUSAR, A. I. (Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova, 2010)
  The methods for expanding the use of nanocrystalline electrolytic Fe-W alloys by creating a multilayer structure and using oil lubrication were studied. It was shown that lubricants can reduce the coefficient of friction ...
 • TSIULYANU, D.; MARIAN, T.; TIULEANU, A.; LIESS, H.-D.; EISELE, I. (Elsevier, 2009)
  The impedance spectra of tellurium films with interdigital platinum electrodes were investigated in air at temperatures between 10 and 50 °C. Cole–Cole analysis made it possible to assess time constants, resistance, and ...
 • GHIMPU, Lidia; TIGINYANU, Ion; LUPAN, Oleg; MISHRA, Yogendra Kumar; PAULOWICZ, Ingo; GEDAMU, Dawit; COJOCARU, Ala; ADELUNG, Rainer (IEEE, 2013)
  Metal doping in nanostructured zinc oxide is important for device applications. To obtain improved performances for practical applications, Aluminum (Al) and Tin (Sn)-doping in zinc oxide nanostructured layers were ...

Search DSpace


Browse

My Account