Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • MITRIUC, Maria; DODU, Aliona (Universitatea de Stat din Comrat, 2018)
  Industria IT, fiind la nivelul incipient are nevoie de infrastructura respectivă, de crearea şi implementarea unor locuri de muncă principial noi. Acest aspect poate fi realizat dacă industria IT va fi favorizată de către ...
 • BOTNARU, Dumitru; ŢURCANU, Alina (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018)
  În lucrare sunt studiate o serie de exemple de calculare a limitelor, fiind folosite anumite procedee. A series of examples of limit calculation are studied in the paper, using some methods.
 • CHIORSAC, Mihai; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016)
  The paper analyzes the method of calculating the electrical quantities (currents and voltages) for relay protection for different short circuits and phase failure, which can take place on the multiphase electrical power ...
 • STAMOV, I. G.; SYRBU, N. N.; KORZUN, B. V.; URSAKI, V. V.; DOROGAN, A. V.; MASNIK, A. (Academy of Sciences of Moldova, 2013)
  Excitonic reflection spectra of CuAlS2 crystals were measured at a temperature of 10 K for E||c and Ec polarizations. The shapes of the lines of ground states of Г4 and Г5 excitons were calculated by means of the ...
 • CHIORSAC, Mihai; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia (Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016)
  În lucrare se analizează metoda de calcul a mărimilor electrice (curenţilor şi tensiunilor) la diferite scurtcircuite şi rupturi de faze, ce pot avea loc în linii electrice multifazate, necesare pentru a asigura protecţia ...
 • BOTEZ, Ilie; CIOBANU, Radu; CIOBANU, Oleg (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2017)
  Articolul prezintă procesul de prelucrare mecanică a suprafeţelor cilindrice ale pieselor prin netezire cu diamant. Suprafeţele prelucrate devin mai rezistente la uzură, la deformaţiile plastice și la sarcinile de exploatare, ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana; PRODAN-ŞESTACOV, Liubovi (Academia de Studii Economice din Moldova, 2014)
  Calitatea vieţii este actualmente una dintre cele mai complexe probleme de cercetare din domeniul ştiinţelor socioumane, aflându-se la intersecţia economiei politice, sociologiei, psihologiei, managementului, dreptului ...
 • BOBICEV, Victoria; SOKOLOVA, Marina; EL EMAM, Khaled; JAFER, Yasser; DEWAR, Brian; JONKER, Elizabeth; MATWIN, Stan (JMIR Publications, 2013)
  The goal was to build a system that accurately attributes authorship of messages posted on medical forums. The Authorship Attributor system uses text analysis techniques to crawl medical forums and automatically correlate ...
 • ŢURCAN, Rina; ŢURCAN, Iuliu (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, 2011)
  Finanţarea afacerilor poate fi efectuată din surse proprii şi din surse împrumutate. În situaţiile în care sursele proprii nu sunt suficiente, antreprenorul recurge adesea la surse externe de finanţare. În acest articol ...
 • LÎSÎI, Tatiana (Academia de Studii Economice din Moldova, 2008)
  Succesul afacerii este influenţat direct de capacitatea capitalului bancar de a mobiliza şi utiliza resursele în vederea dezvoltării materialelor multifuncţionale bazate pe cunoaştere, precum şi participarea la programe ...
 • BANTEA, Valentina; LUPAŞCO, Andrei; TARLEV, Vasile; BRAGA, Elena; OSADCI, Ana; CIUBATICO, Olga (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2009)
  Uscarea - este un proces tehnologic complex, care trebuie să asigure nu numai păstrarea indicilor de calitate a materialului, dar şi in unele cazuri îmbunătăţirea acestor indici. In lucrarea respectivă sunt studiate ...
 • STOICEV, Petru; ROŞCOVAN, Gheorghe; RADU, Rodion; PALANCICĂ, Victor; MARTÎNIUC, Nicolai; TOPALĂ, Pavel; BALANICI, Alexandru; OJEGOV, Alexandr (Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi, 2009)
  În lucrare este prezentată caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni, cu proprietăţi de autolubrifiere în baza caprolactamei. Premisele teoretice de elaborare a aliajului obţinut au fost confirmate prin încercări ...
 • GUŢU, Corina (Institutul de Energetică al AȘM, 2007)
  În lucrare sunt prezentate un şir de caracteristici ale radiaţiei solare, necesare pentru calculele de dimensionare şi economice ale instalaţiilor destinate valorificării acestei forme de energie: intensitatea globală a ...
 • ŢĂRNĂ, Ruslan (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 2001)
  Produsele alimentare, inclusiv nucile (Juglans Regia L.), posedă o componenţă chimică complexă [1] şi sunt determinate de un şir de parametri, care trebuie să fie luaţi în considerare la calcularea proceselor şi aparatelor ...
 • COJUHARI, Tamara; VRABIE, Tatiana; KRUPENIKOV, Igor; STRATULAT, Petru; CRIVOV, Ludmila; VORONŢOV, Veaceslav; COTERNEAC, Pavel (Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2013)
  Lucrarea dată prezintă analiza stării hidrofizice a solurilor reprezentative din Rezervaţia “Codrii”, în cadrul a trei parcele de supravegere continuă, în funcţie de tipul de vegetaţie. Raporturile indicilor calitativi şi ...
 • PLATON, Liliana (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2018)
  În articolul ce urmează sunt scoase în evidență procesul și tendințele de interpretare ale subiectelor tematice din pictura figurativă moldovenească de la începutul anilor ’60. În această perioadă se remarcă un interes ...
 • RADU, Oxana; DIMOVA, Olga; POPOVICI, Cristina; BAERLE, Alexei (National University of Food Technologies, Kiev, 2017)
  The ratio of unsaturated/saturated fatty acids in cold pressed walnut oil (Juglans Regia L.) is twice as high as in olive one [1, 2]. The degradation rate of vegetable oils rich in polyunsaturated fatty acids can be reduced ...
 • SÁNCHEZ, B.; MÉNDEZ, B.; PIQUERAS, J.; SIRBU, L.; TIGINYANU, I. M.; URSAKI, V. V. (Springer Nature Switzerland, 2008)
  Porous GaP layers doped with erbium or europium elements have been obtained by electrochemical etching and further impregnation processes. The thermal treatments for optical activation of rare earth (RE) ions lead to partial ...
 • STEVENS-KALCEFF, M. A.; TIGINYANU, I. M.; POPA, V.; BRANISTE, T.; BRENNER, P. (AIP Publishing LLC, 2013)
  Continuous suspended ~15 nm thick gallium nitride (GaN) nano-membranes have been investigated using cathodoluminescence microanalysis. The GaN nanomembranes are fabricated by focused ion beam (FIB) pre-treatment of GaN ...
 • KOROTCENKOV, Ghenadie; HAN, S. D.; NAZAROV, Mihail (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM, 2008)
  In this paper the results of cathodoluminescence (CL) emission study of undoped and doped SnO2 films are discussed. SnO2 films were deposited by spray pyrolysis method. It was shown that the study of CL emission is effective ...

Search DSpace


Browse

My Account