IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Tehnica UTM, 2018)
  Sunt analizate fenomenele termice, ce pot apărea în spațiile incendiate, factorii ce vor genera aceste fenomene și care sunt simptomele apariției lor. Se descrie mecanismul dirijării cu fluxurile de gaze la incendiu, ...
 • CARAMANUȚĂ, Elena; URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2018)
  Formation and implementation of the tariff customs policies in the Republic of Moldova is a complex and systemic process. Among the state measures which regulate external economic activity, the tariff regulations of ...
 • CARAMANUȚĂ, Elena (Tehnica UTM, 2016)
  The creation of the right represents a great social resonance with deep implications in the implementation of the essential interactions among people based on the needs that appear throughout life. In this process, if not ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ciclul de prelegeri Tehnica de intervenție la incendii este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă și urmăreşte scopul a facilita însuşirea materialului la disciplina cu ...
 • CUCU, Oleg (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Îndrumarul este adresat studenţilor specialităţii 582.1 „Construcţii şi inginerie civilă”, formele de studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • GLAVAN, Margareta; BOTNARU, Dumitru (Tehnica UTM, 2015)
  Tehnologia LIDAR care se bazează pe scanarea laser oferă o cantitate enormă de informaţii semnificative în ceea ce privește un model digital al suprafeței analizate, astfel încât prin utilizarea tehnologiei moderne se ...
 • VASCAN, Grigore; MARIAN, Maria-Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Cultural heritage is a legacy that should deserve. What unites all these artifacts and manifestations related to the field of cultural heritage is the concept of cultural significance. This concept is defined as aesthetic, ...
 • MANOLI, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În teza de master sunt abordate aspecte și idei privind eficiența energetică a clădirilor, prin combinația de tehnologii de construcție și metode de implimentare.
 • GAIDEVA, Elena; CLIMOVA, Alla (Tehnica UTM, 2015)
  Contractul de vânzare-cumpărare fiind o varietate a contractului de vânzare-cumpărare cu o importanță majoră, însă în ciuda acestui fapt în doctrina autohtonă sunt puține lucrări care ar prevedea și ar analiza acest contract ...
 • BERZEDEANU, Aliona (Tehnica UTM, 2013)
  Quality, fairness and effiency are the three piles of the management reform from the first decade of the third millennium from Europe and the entire world, that must allow for the construction of quality assurance systems, ...
 • VRABIE, Antonina (Tehnica UTM, 2018)
  Într-o lume în care învățămîntul academic susține în mod oficial evoluționismul ca teorie a apariției Universului, lăsînd de înțeles că nu există Dumnezeu și că totul s-a creat de la sine în mod întîmplător. Șirul lui ...
 • SANDUŢA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Prezenta lucrare cuprinde culegere de teste și probleme ale evaluării bunurilor imobile conform legislaţiei în vigoare. Testele și problemele sunt formulate astfel încât să dezvolte competenţe profesionale, inclusiv ...
 • PĂDURARU, Vlad (Tehnica UTM, 2016)
  Se consideră terenuri din intravilanul localităţilor toate terenurile din teritoriul localităţii în limitele hotarelor ei. În literatura de specialitate se menţionează că intravilanul este teritoriul unei localităţi sau ...
 • ORLOV, Simion; BEŢ, Nicolai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  In Republic of Moldova are well known natural hazards such as: landslides, flooding villages and farmland, damaging roads, dams breaking and so on which make great harm to the state and particularly the rural population. ...
 • BĂBĂLĂU, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Un factor important la depunerea cererii de chemare în judecată îl reprezintă respectarea termenilor de prescripţie, or încălcarea acestora duce la respingerea satisfacerii cerinţelor, dacă faptul dat este invocat de partea ...
 • BENCHECI, Mihail; OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ciclul de prelegeri este destinat subiecţilor procesului instructiv-educativ, specialitatea Inginerie antiincendii şi protecţie civilă cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, şi reprezintă un instrument curricular pentru ...
 • PISARENCO, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Unul dintre cele mai importante momente legate de regimul matrimonial contractual îl reprezintă conţinutul acestuia. Anume acordul asupra conţinutului stă la baza încheierii contractului matrimonial, deoarece prin el soţii ...
 • PURICI, Livia; CHIRIAC, Natalia (Tehnica UTM, 2015)
  Întrucât munca efectuată presupune cheltuirea forţei vitale a omului, este necesar, în mod obiectiv, ca ziua de muncă să se încadreze în anumite limite, să fie numai o parte dintr-o zi de viaţă. Ducând o luptă susţinută ...
 • DRAGAN, Dorian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Teza este structurată în felul următor: introducere, 3 capitole, primul cu 5 subcapitole, al 2-lea cu 2 și al 3-lea cu 3 subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 18 titluri, 39 pagini text de bază ...
 • JITARI, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  This study aims to analyze the economic category "value" with applicability in the field of tangible cultural heritage. Determining the value of heritage and especially its role in decisions on conservation, restoration ...

Search DSpace


Browse

My Account