IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • TARANENCO, Anatolie (Tehnica UTM, 2018)
  Prezența defectelor de tip fisură în materialele elementelor de construcții implică riscul dezvoltării și contopirii acestora la încărcări mari. Capacitatea de extindere a fisurii poate fi apreciată prin deschiderea acesteia. ...
 • STRATAN, Ion; BOICU, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Scanerele laser reprezintă o soluţie tehnologică revoluţionară pentru realizarea de lucrări de măsurare terestre. Acestea colectează coordonatele 3D ale suprafeţei terenului, iar rezultatul măsurătorilor este reprezentat ...
 • TROFIMOV, Natalia (Tehnica UTM, 2012)
  În acest articol sunt analizate diferite posibilităţi de schimbare a subiectelor în cadrul raporturilor juridice civile şi efectele producerii acestor schimbări. Schimbarea subiectelor în raportul juridic civil reprezintă ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Disciplina drept financiar-fiscal are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului financiar şi fiscal. Problemele ...
 • BENCHECI, Mihail; OLARU, Efim; CAPRĂ, Mihail; CIOBANU, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Ghidul metodologic reprezintă un instrument curricular destinat subiecţilor procesului instructiv educativ, specialitatea Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă, cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, pentru a ...
 • DENISOV, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În lucrarea această s-au tratat aspecte referitoare la asigurarea securității la incendiu pentru clădirile înalte. La fel, s\nt studiate și prezentate caracteristicile specifice acestui tip de clădiri, efectele unui incendiu ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Ciclul de prelegeri „Securitatea şi sănătatea în muncă” este destinat studenţilor U.T.M. şi urmăreşte scopul a facilita însuşirea materialului la disciplina cu aceeaşi denumire (denumirea precedentă a disciplinei „Protecţia ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenţilor UTM, urmărind scopul de a facilita însuşirea materialului la disciplina respectivă. Lucrarea este utilă și profesorilor care predau disciplina în cauză. La fel, va putea fi folosită ...
 • CATRINICI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenta lucrare are ca scop cercetarea fenomenului juridic denumit servituţile personale, elucidarea reglementărilor referitoare la servituţile personale din Republica Moldova şi din alte state care cunosc această instituţie ...
 • OLARU, Efim; BRICEAG, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  Sistemele de management integrat presupun trecerea accentului de la individual la centralizat, abordarea corespunzătoare, holistică a sistemelor de management existente în condițiile îndeplinirii cerințelor fiecărui standard ...
 • LUNGU, Mihail (Tehnica UTM, 2016)
  GLONASS este un sistem de poziţionare globală prin satelit creat de Federaţia Rusă, fiind o alternativă a sistemului american GPS. A devenit operaţional în 2011 cu 24 de sateliţi pe 3 orbite, astfel încît la fiecare moment ...
 • UNTILĂ, Cristina; CAPRĂ, Galina (Tehnica UTM, 2017)
  Este reprezentată actualitatea și necesitatea de instalare la mijloacele de transport auto a sistemelor automate de stingere a incendiilor, cauzele apariției incendiilor la unitățile de transport auto. Sunt prezentate ...
 • BULAT, Irina (Tehnica UTM, 2015)
  Cel mai complex sistem instituțional ce supraveghează activitatea de gestiune a bunurilor imobile cu destinație locativă din Republica Moldova este prezent în municipiul Chișinău. Lucrarea prezintă succint importanța ...
 • BOTNARI, Radu; CURJOS, Mihai; GALAJU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Sistemul RINEDAC este un sistem unic extins pe teritoriul Municipiului Chişinău ce are ca scop reprezentarea unică a infrastructurii edilitare şi datelor cartografice. La fel sistemul vizează ducerea evidenţei a materialelor ...
 • GODONOGA, Iuliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  The article briefly presents the current situation of the transport infrastructure, namely the national and local road network, their quality and density, while analyzing the existing problems. I will also present ...
 • VLASENCO, Ana (Tehnica UTM, 2012)
  În cadrul acestui articol se prezintă succint cele mai importante etape cu privire la dezvoltarea reţelelor de staţii permanente GNSS în Republica Moldova, al Sistemului Naţional de Poziţionare MOLDPOS prin promovarea de ...
 • BUGAEVSKI, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării constă în proiecta și implementa unele soluții inginerești specific domeniului de Securitate la incendiu caracteristice pentru clădirile multifuncționale. Obiectul cercetării îl prezintă pericolul și ...
 • BURDUJA, Dionisie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrarea dată s-au cercetat casele pliabile ca metodă de soluționare a problemei locuințelor accesibile. În vederea susținerii acestei idei, au fost analizate și comparate trei soluții moderne de case pliabile, TF-64 a ...
 • COSTENIUC, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Instalaţiile de ventilare şi climatizare a aerului după rolul lor au o valoroasă importanţă, pentru că ele reprezintă componentele de bază pentru orice clădire, construcţie, hală tehnologică, spaţiu fără de care acestea ...
 • PARFENTIEV, Lucia; CIOBANU, Mariana (Tehnica UTM, 2015)
  Conflictul este deseori provocat de status, putere, prestigiu, “principii”. Modul în care sunt utilizate şi comunicate cultura şi informaţiile constituie de asemenea o sursă de conflict. Conflictele la locul de muncă sunt ...

Search DSpace


Browse

My Account