IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • PISARENCO Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
 • TIPA, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Lucrarea are ca scop, cercetarea complexă și multilaterală a instituției răspunderii delictuale- ca formă a răspunderii juridice civile, prin determinarea naturii sale juridice, a locului și importanței sale în ansamblul ...
 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Potrivit dispozițiilor generale cu privire la obligațiile care se nasc din cauzarea de daune, codul civil reglementează și răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o altă persoană, de lucruri sau animale după cum urmează: ...
 • CHIRIAC, Natalia; URSU, Viorica; BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  One of the priority tasks of each state is the obligation to preserve and transmit to descendants the reference results of cultural activities from past eras, materialized in historical monuments, which contain information ...
 • CATAN, Victor (Tehnica UTM, 2018)
  This article is dedicated to the impact of the Moldovan-Russian agreement of 21 July 1992 on the principles governing the armed conflict in the Transnistrian region of the Republic of Moldova. This interstate political-legal ...
 • ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Most of the buildings of historical and architectural value in Moldova are made of limestone or brick. The facades are decorated with columns, half columns and pilasters, balusters, bas-reliefs and consoles. The dismantling ...
 • UZUM, Ana; VLASENCO, Ana; GRAMA, Vasile (Tehnica UTM, 2017)
  În următorul articol se prezintă etapele de realizare a unei hărţi online a obiectivelor turistice de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru crearea acestei hărţi online s-au folosit mai multe aplicaţii cum ar fi: ArcGis, ...
 • LEAHU, Aurelia (Tehnica UTM, 2018)
  Acest articol științific prezintă succint activitatea mea de cercetare în cadrul Tezei de Masterat, programul „Inginerie structurală” la Universitatea Tehnică din Moldova. Prima parte a Tezei de Masterat intitulată ...
 • CEMURTAN, Constantin; DOHMILĂ, Iurie (Tehnica UTM, 2015)
  În societăţile industrializate impactul produs de exploatarea agregatelor din balastiere şi cariere este foarte important. Volumul mare de construcţii civile, industriale, hidrotehnice, poduri, căi de comunicaţii etc. a ...
 • CHIOSE-RADU, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  В данной работе рассмотрены методы оценки технического состояния сооружений, способы их реконструкции и усиления. Они включают в себя оценку несущей способности конструкций, выбор расчетной схемы и уточнение всех нагрузок ...
 • POLCANOV, V.; OSADCENCO, C.; CEBAN, О. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Un număr considerabil a edificiilor de cult, în special în zonele rurale, sunt situate pe teritoriu potenţial alunecător. Geneza specifică a versanților din Republica Moldova determină dezvoltarea deformațiilor lente de ...
 • NEGARA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  În domeniul resurselor umane, pentru a avea succes şi mai ales pentru a supravieţui, organizaţiile în general şi firmele de evaluare în special trebuie să soluţioneze anumite aspecte, cum ar fi identificarea calificărilor ...
 • PAȘCAN, Ecaterina; NISTOR-LOPATENCO, Livia; MNOGODETNÂI, Angela (Tehnica UTM, 2015)
  Lucrarea prezintă o procedură de transformare a Modelului Digital al Terenului obținut prin scanare laser LIDAR cu un grid (se traduce in română ca grilă, fiind o totalitate de puncte sau o rețea de puncte obținuta in urma ...
 • POSTOLACHE, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării reprezintă identificarea celei mai eficiente utilizări a proprietății imobiliare localizate în Chișinău, str. Columna 105. Pentru atingerea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective:  ...
 • LABUDICO, Laurenţiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În аcеаstă lucrаrе dе cеrcеtаrе sе vоr еxаminа în gеnеrаl stâlpii din bеtоn аrmаt, și аnumе о аtеnțiе spоrită sе vа аtrаgе аsuprа sеcțiunii trаnsvеrsаlе а stâlpului. Unul din еlеmеntеlе еxаminаtе еstе stâlpul din bеtоn ...
 • DAVID, Liudmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată “Reducerea riscului de inundații pe râul Prut prin implementarea sistemelor polder”, prezintă o lucrare în care au fost examinate problemele ce țin de domeniul inundațiilor ca fenomen periculos ...
 • COPANCIAN, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În această lucrare am realizat o analiză a celor mai frecvent întâlnite tipuri de dezastre naturale în Republica Moldova, cum ar fi: inundațiile, cutremurele și seceta, atât din punct de vedere statistic cât și al cauzelor, ...
 • MALCOCI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: rezidă din cercetarea аprofundаtă și multilaterală аl regimului juridic al adopției naționale și internaționale, prin prisma aspectelor teoretico-prаctice, precum şi а caracteristicii аcesteia, pentru ...
 • PALADII, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări definitorii a complexității raporturilor dintre soți cât și forma specifică a legăturilor de căsătorie. Având în vedere că în prezent există o diversitate de studii asupra ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...

Search DSpace


Browse

My Account