IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • IVANOV, Ivanov (Tehnica UTM, 2017)
  Operațiuniile precontractuale ţin seama de specificul pieţei, fapt care face necesară folosirea unui număr mare de forme şi uzanţe vizând înlăturarea unor neajunsurii şi încheierea unor contracte avantajoase în măsură ...
 • ROBU, Uliana (Tehnica UTM, 2016)
  În această lucrare se încearcă introducerea unei idei de aplicație informatică pentru simplificarea unor pași la intervenții sau monitorizare și stocarea datelor referitorare la incendii pentru a putea fi accesate și ...
 • ROBU, Uliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În această lucrare s-a încercat a identifica problemele cele mai importante la prevenirea, alarmarea și stingerea incendiilor și de a propune unele soluții de a le ocoli sau a le rezolva într-un mod optim. Calitatea și ...
 • DOHMILĂ, Iurie; CEMURTAN, Constantin (Tehnica UTM, 2015)
  În urma studiilor realizate, precum şi a analizei literaturii de specialitate s-a ajuns la concluzia că indicatorul de performanţă a structurii de rezistenţă reprezintă o caracteristică hotărâtoare a structurii de rezistenţă ...
 • GRAMA, Vasile; BÎNZARI, Irina (Tehnica UTM, 2018)
  The quality of street lighting directly affects the safety and protection of citizens and goods. This paper highlights the application of GIS technology through modeling and simulation as support for the design, monitoring ...
 • CATAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs la disciplina „Organele de ocrotire a normelor de drept” tratează 15 teme de studiu, ce reflectă un domeniu special dedicat reglementărilor juridice a statutului şi a specificului activităţilor organelor ...
 • CATAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Disciplina Organele de ocrotire a normelor de drept în sistemul educațional este una distinctă și cumulează teme care au tangență cu mai multe ramuri de drept: dreptul public, dreptul constituțional, dreptul administrativ ...
 • DANDARA, Adriana; EŞANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2015)
  Ajutorul de urgenţă ocupă un loc însemnat în măsurile de lichidare a consecinţelor în SE. De faptul cât de corect şi la timp a fost acordată accidentatului urgenţa medicală, depinde nu numai eficacitatea tratamentului ...
 • MARIAN, Maria-Liliana (Tehnica UTM, 2015)
  Performanţele economice ale oricărei organizaţii sunt indisolubil legate de propria structură organizatorică. Această afirmaţie categorică îşi găseşte justificarea practică şi teoretică în faptul că atingerea obiectivelor ...
 • TATAR, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: Consolidarea și eficientizarea deprinderilor practice ale corpului de conducere și efectivelor de salvatori și pompieri la îndeplinirea activităților orientate salvării sinistraților și bunurilor materiale, ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Contractul de vînzare-cumparare, încă din cele mai vechi timpuri, are o importanţă incontestabilă, ajungînd în prezent să ocupe locul unui dintre cele mai utile şi mai eficiente mijloace de dobîndire a dreptului de proprietate ...
 • TALMACI, Alexandru; URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2015)
  Căsătoria este un subiect de discuție actual, deoarece este o instituţie juridică de importanţă majoră, iar ca fenomen este unul foarte des întîlnit în societate. Respectiv nu este nou şi fenomenul încetării căsătoriei, ...
 • MÂNZATU, Augustina (Tehnica UTM, 2017)
  Pentru ca un bun imobil să devină bun în sens juridic este necesar ca acesta să fie util omului, să aibă o valoare economică și să fie susceptibil de apropiere, sub forma unor drepturi ce intră în compunerea unui patrimoniu, ...
 • CAPAŢINA, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  O atenție deosebită în cadrul lucrării prezentate a fost acordată analizei de piață, atât a terenurilor destinate construcției, cât și a construcțiilor industriale, comerciale și a depozitelor frigorifice, pe întreg teritoriu ...
 • POGONII, Olga; SANDUŢA, Tatiana (Tehnica UTM, 2015)
  This article contains analyzes of the aspects of the main particularities in the process of determing the discount rate. There were studied the difficulties of the methodology of estimation the discount rate. There were ...
 • BENCHECI, Mihai; BUTUC, Iulia (Tehnica UTM, 2016)
  În prezentul articol se descrie rolul şi particularităţile utilizării detectoarelor de fum, se prezintă sursele posibile de incendiere în sectorul locativ, se indică noţiunile de bază şi condiţiile de incendiere, se abordează ...
 • CHIRIAC, Natalia (Tehnica UTM, 2018)
  Eficienţa înfăptuirii justiţiei este asigurată prin calitatea actului de justiţie. Cel mai important act jurisdicţional îndeplinit de judecător îl constituie hotărârea judecătorească. Astfel, este de neconceput elaborarea ...
 • POGONII, Olga (Tehnica UTM, 2013)
  Au fost efectuate investigaţii în determinarea particularităţilor abordării costurilor, factorii de influenţă asupra valorii de piaţă estimate şi metodologia determinării acestuia.
 • SARANCIUC, Grigori (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  În prezenta lucrare a fost elaborată una dintre metodele de rezolvare a problemelor, care apar în proiectarea și calculul placilor subțiri de forma paraboloid hiperbolice utilizând Metoda Elementelor Finite, la etapele de ...
 • MATEI, Teodora; PISARENCO, Olga (Tehnica UTM, 2015)
  Sechestru judiciar constituie un act procedural, elaborat de către stat, prin intermediul organelor sale competente, care, pe parcusul anilor a evoluat de la preluarea fără consimțămînt a bunurilor – proprietatea persoanei ...

Search DSpace


Browse

My Account