IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • BOBRIȚCHI, Sorin; BOȚAN, Ana; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Awareness of various factors in the construction industry on the availability and performance of nanomaterials is very limited. Thus, in terms of the continuous development of society, we believe that this issue is present ...
 • TROFIMOV, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  This article is dedicated to the analysis of the legal nature of the contract of pledge, its essence as a means to guarantee performance of the obligations, as well as a real right. The author exposes the effects of the ...
 • GANGAN, Liliana (Tehnica UTM, 2015)
  Pe parcursul ultimilor decenii situaţia ecologică din republica Moldova se înrăutăţeşte. Anual sunt produse 2,5 mii tone de deşeuri, din care 1993 tone sunt stocate la gunoişti. Nivelul de reciclare a deşeurilor este ...
 • MUNTEAN, Valeria (Tehnica UTM, 2017)
  În Republica Moldova, sistemul de evaluare/reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării constituie o parte componentă a sistemului de impozitare a bunurilor imobile. Astfel, datorită crizei financiare din țară și ...
 • FIODOROVA, Irina (Tehnica UTM, 2016)
  Estimating the value of property using sales comparison approach, highly-qualified evaluator must take in consideration all the factors, that can rise or lower final value. How does the floor-level influence on an apartment ...
 • VASCAN, Grigore (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  : The execution of construction-assembly works has a complex character compared to the other branches of the national economy and also involves the consumption of a multitude of material, human resources and construction ...
 • PISARENCO, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  Prin intermediul prezentului mini-studiu iniţiez să evidenţiez cum şi-n baza la ce criterii urmează a fi evaluate cunoştinţele studenţilor, astfel încît acestea să fie real (obiectiv) evaluate, adică nota să fie egală cu ...
 • TROFIMOV, Natalia; BOŞCANEAN, Eugenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Cet article est dédié à l‟analyse générale de l‟institution du mariage qui répresente le mode d‟organisation de la conjugalité le plus universel. Le mariage est une union des personnes de sexe différent ou de même sexe (en ...
 • PĂDURARU, Vlad (Tehnica UTM, 2017)
  Actele administrative, ca acte de organizare a executării şi executarea propriu-zisă a legilor, constituie principalul instrument juridic care stă la baza activităţii autorităţilor administraţiei publice. Controlul ...
 • CHIRIAC, Natalia; URSU, Viorica; BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  „All at once heritage is everywhere … One can hardly move without bumping into a heritage site. Every legacy is cherished.” (Lowenthal 1998) The field of cultural heritage is a civilizational phenomenon of unique ...
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2017)
  Contractul de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri, urmare a ritmului alert al dezvoltării societății de consum, reprezintă una dintre cele mai importante instituții juridice ale Dreptului Comercial Internațional. ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Manualul are drept obiectiv principal iniţierea tinerilor jurişti în domeniul gândirii abstracte şi comunicării rezonabile prin studierea formelor logice şi psihologice (noţiunilor, judecăţilor, raţionamentelor ş.a.), ...
 • TURCULEŢ, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea reprezintă un material educativ cu aspect enciclopedic, ce priveşte domeniul construcţiilor de lemn. Se urmăreşte sistematizarea terminologiei din acest domeniu, în scopul asigurării unei mai bune pregătiri ...
 • URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2016)
  Unul din obiectivele politicii vamale a Uniunii Europene este acela de spori eficiența organizării controalelor vamale dar in același timp de a eficientiza procedurile de vămuire și a reduce obligațiile administrative. Din ...
 • IVANOV, Ivanov (Tehnica UTM, 2017)
  Operațiuniile precontractuale ţin seama de specificul pieţei, fapt care face necesară folosirea unui număr mare de forme şi uzanţe vizând înlăturarea unor neajunsurii şi încheierea unor contracte avantajoase în măsură ...
 • ROBU, Uliana (Tehnica UTM, 2016)
  În această lucrare se încearcă introducerea unei idei de aplicație informatică pentru simplificarea unor pași la intervenții sau monitorizare și stocarea datelor referitorare la incendii pentru a putea fi accesate și ...
 • ROBU, Uliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În această lucrare s-a încercat a identifica problemele cele mai importante la prevenirea, alarmarea și stingerea incendiilor și de a propune unele soluții de a le ocoli sau a le rezolva într-un mod optim. Calitatea și ...
 • DOHMILĂ, Iurie; CEMURTAN, Constantin (Tehnica UTM, 2015)
  În urma studiilor realizate, precum şi a analizei literaturii de specialitate s-a ajuns la concluzia că indicatorul de performanţă a structurii de rezistenţă reprezintă o caracteristică hotărâtoare a structurii de rezistenţă ...
 • GRAMA, Vasile; BÎNZARI, Irina (Tehnica UTM, 2018)
  The quality of street lighting directly affects the safety and protection of citizens and goods. This paper highlights the application of GIS technology through modeling and simulation as support for the design, monitoring ...
 • CATAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs la disciplina „Organele de ocrotire a normelor de drept” tratează 15 teme de studiu, ce reflectă un domeniu special dedicat reglementărilor juridice a statutului şi a specificului activităţilor organelor ...

Search DSpace


Browse

My Account