IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2012)
  Analiştii de la Gartner Group, una dintre cele mai autorizate organizaţii mondiale de cercetare în marketing, apreciază că cea mai sigură cale de recuperare a investiţiilor din domeniul comerţului electronic este aceea de ...
 • MARIAN, Maria Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Scopul culegerii de teste este de a oferi, într-un volum concis, o cunoaştere a principalelor idei şi curente în dezvoltarea teoriei şi practicii manageriale. Deoarece managementul este un subiect destul de eclectic, ...
 • ALBU, Svetlana; ALBU, Ion; USTUROI, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Manualul Management investiţional (în construcţii) cuprinde un studiu amplu asupra problemei de gestiune eficientă a investiţiilor. În lucrare sunt examinate aspectele conceptuale, metodologice şi practice ale investiţiilor, ...
 • MARIAN, Maria-Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Acest suport de curs este destinat studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, ciclul I licență, specialitățile 0710.1 Inginerie și management în construcții, 0730.1 Evaluarea și dezvoltarea imobilului, cu ...
 • MARIAN, Maria-Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Suportul de curs de față este destinat studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, ciclul I, licență, specialitățile 0710.1 Inginerie și management în construcții, 0730.1 Evaluarea și dezvoltarea imobilului ...
 • MARIAN, Maria-Liliana; BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor UTM, specialităţile Evaluarea și dezvoltarea imobilului și Inginerie şi management în construcţii, cu ambele forme de învăţământ. Lucrarea respectivă este o încercare de ...
 • COJUHARI, Irina; BULAT, Irina; MARIAN, Maria-Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezenta lucrare a fost recomandată spre publicare la şedinţa catedrei Evaluarea şi Managementul Imobilului din 02.07.2015. Îndrumarul metodic este destinat studenţilor de la Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, ...
 • IONEL, Nicoleta (Tehnica UTM, 2016)
  Managementul aprovizionării este componenta a funcţiunii comerciale a întreprinderii si asigura echilibrul intre necesitatile si resursele materiale care poate fi asigurat de o unitate economica. Managementul aprovizionarii ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivul general al cursului constă în formarea abilităților necesare privind aprovizionarea obiectivelor de construcție și entităților economice cu resurse și factori de producție viitorilor ingineri-constructori. Studenții, ...
 • PROCOPET, Ecaterina; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  L’approvisionnement et la vente sont tratés comme des procéssus qui represéntent des éléments de base du système des procéssus interdépendents de chaque organisation. En même temps, tant que le management de l’approvisionnement, ...
 • CURJOS, Elena; VOLOSATÎI, Carolina (Tehnica UTM, 2017)
  Managementul bunurilor imobile include în sine elaborarea unor strategii care să anticipeze şi să monitorizeze schimbările de pe piaţa imobiliară şi a celor din plan organizaţional care au impact direct asupra administrării ...
 • PETRICA, Alexandrina; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Quality is a concept which is used in all areas of economic and social life. Construction quality is the result of the totality of behavior in exploitation, in order of satisfying, during the entire execution, on the whole ...
 • PETRICA, Alexandrina; MARIAN, Maria-Liliana (Tehnica UTM, 2016)
  În prezent, concepțiile și instrumentarul de management cel mai frecvent studiate, adaptate și adoptate, aparțin managementului din S.U.A. și Japonia,astfel S.U.A. a devenit actualul lider mondial iar Japonia destul de ...
 • MOTELICA, Elena (Tehnica UTM, 2013)
  În prezent depozitul este acel sector într-o afacere unde profitul poate fi calculat exact şi îmbunatăţit prin reducerea costurilor cu logistica, optimizarea proceselor de distribuţie, supravegherea elementelor din lanţul ...
 • BET, Nicolai; MARIAN, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  Evoluţia managementului din majoritatea ţarilor din lume a fost marcata de managementul din S.U.A.,care reprezinta modelul de management cel mai copiat care cuprinde cele mai multe metode, tehnici de management şi studii ...
 • CUREA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezenta lucrare abordează un subiect actual şi în strânsă legătura cu nevoile actuale din sectorul construcțiilor. Pe fondul atenției ridicate a firmelor asupra reducerii costurilor, lucrarea aduce în prim plan importanța ...
 • BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenților de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru ciclul I licență, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Inginerie și management în construcții, cu ambele forme de ...
 • FOCȘA, Anatoli (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării constă în ajustarea cadrului teoretic și aplicativ referitor la managementul acțiunilor de intervenție în cazul producerii situațiilor de urgență și asigurarea securității echipelor de intervenție. În ...
 • ALBU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul acestei lucrări constă în elaborarea studiului de fezabilitate tehnico – economic pentru construcția stației PECO Florești. Pentru realizarea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective: 1. ...
 • JUMIR, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării: constă în a prezenta partea praxiologică la intervenția complexă în cazul unor situații de urgență apărute în rețelele de transport gaze. Sistemul trebuie să fie proiectat astfel încât să permită și ...

Search DSpace


Browse

My Account