IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • SAVCIUC, Ecaterina (Tehnica UTM, 2013)
  Leonhard Euler reprezintă unul dintre cei mai remarcabili genii a umanităţii şi cu adevărat forţa dominantă a matematicii secolului al XVIII-lea. Aportul său ştiinţific este enorm: studii în geometrie, analiza matematică, ...
 • RĂZMĂRIŢĂ, Iulia; RENIŢĂ, Emilia (Tehnica UTM, 2016)
  Transformarea scopurilor noastre în planuri şi acţiuni concrete se poate realiza numai printro analiză aprofundată a detaliilor şi acţinilor planificate cu complexitatea circumstanţelor şi problemelor potenţiale care ne ...
 • BĂBĂLĂU, Denis (Tehnica UTM, 2015)
  Odata cu trecerea la economia de piață a R. Moldova şi instituirea unui cadru legal în limitele căruia putea fi practicată activitatea de întreprinzător, a apărut necesitatea de a crea mijloace de apărare a acestei activitati ...
 • IONEL, Veronica; CHIRIAC, Natalia (Tehnica UTM, 2015)
  Le travail forcé est une problème importante dans la societé , meme maintenant, parce que de tout facon, il existe encore. Afin de comprendre et régler ce problème, nous devons faire des recherches approfondies de la ...
 • BIVOL, Lidia; ZINGAN, Olga (Tehnica UTM, 2015)
  Exploatarea literaturii științifice și de specialitate autentice impune specialiştilor contemporani competențe de comunicare orală și/sau scrisă avansate. Este incontestabil faptul că stăpânirea tehnicilor de lucru asupra ...
 • NISTOR-LOPATENCO, Livia; TURCULEŢ, Mihail; GRAMA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea reprezintă un material educativ cu aspect enciclopedic, ce priveşte întreg sistemul de cadastru, fotogrammetrie, geodezie, topografie, domenii cu dezvoltări revoluţionare la zi. Materialul dat este o completare a ...
 • GRAMA, Vasile; TURCULEȚ, Mihail; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Lucrarea reprezintă un material educativ cu aspect enciclopedic, ce priveşte întreg sistemul de cadastru, domeniu nou, cu dezvoltări revoluţionare la zi. Materialul se adresează în principal studenţilor specialităţilor ...
 • PISARENCO, Olga; CEBOTARI, Valentina (Tehnica UTM, 2015)
  Reglementarea drepturilor și obligațiilor locative ale soților prin contract matrimonial comportă anumite particularități determinate de consfințirea în legea fundamentală a unui nivel de trai decent, care include și ...
 • SCUTARI, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Spre deosebire de procedura înregistrării unei întreprinderi care, poate fi efectuată în regim de urgenţă (de exemplu 24 de ore sau chiar - 4 ore), procedura de lichidare a unei întreprinderi este una îndelungată şi durează ...
 • BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Procedeul de lichidare este cel mai complicat dintre toate chestiunile ce ţin de persoana juridică. Lichidarea unei societăţi, uneori, poate dura chiar şi ani, iar acest lucru, cu părere de rău, în Republica Moldova este ...
 • IONEL, Veronica; TEACĂ, Ilie (Tehnica UTM, 2015)
  Dreptul de proprietate este cel mai profund drept real, care conferă titularului dominația totală asupra bunurilor sale, fiind un drept absolut, perpetuu și exclusiv. Proprietarul are dreptul de posesiune, de folosință și ...
 • PORTĂRESCO, Marina; BULAT, Irina (Tehnica UTM, 2017)
  Odată cu punerea în aplicare a Legii cu privire la locuințe, toate bunurile imobile cu destinație locativă care aparțin statului, vor fi trecute în categoria locuințelor sociale, respectiv, persoanele care beneficiază de ...
 • ROMAN, Vladimir; URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2015)
  Instituţia contenciosului administrativ, la fel ca orice altă instituţie de drept nu poate exista izolat în afara unor ramuri de drept şi fără a interacţiona cu acestea. Unele aspecte ale instituţiei vizate se suprapun cu ...
 • PELIVAN, Vasile (Tehnica UTM, 2018)
  Evoluția lucrărilor pe unul sau mai multe șantiere poate fi ușor compromisa daca materialele necesare lucrărilor nu sunt la momentul oportun in locația unde este nevoie de ele. Aprovizionarea reprezintă procurarea tuturor ...
 • PELIVAN, Vasile (Tehnica UTM, 2018)
  Evoluția lucrărilor pe unul sau mai multe șantiere poate fi ușor compromisa daca materialele necesare lucrărilor nu sunt la momentul oportun in locația unde este nevoie de ele. Aprovizionarea reprezintă procurarea tuturor ...
 • COMANAC, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Teza de master este o abordare profundă a situației sistemului cadastrul și cadastrului bunurilor imobile din Republica Moldova.
 • IVANOV, Iurie (Tehnica UTM, 2012)
  Analiştii de la Gartner Group, una dintre cele mai autorizate organizaţii mondiale de cercetare în marketing, apreciază că cea mai sigură cale de recuperare a investiţiilor din domeniul comerţului electronic este aceea de ...
 • MARIAN, Maria Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Scopul culegerii de teste este de a oferi, într-un volum concis, o cunoaştere a principalelor idei şi curente în dezvoltarea teoriei şi practicii manageriale. Deoarece managementul este un subiect destul de eclectic, ...
 • ALBU, Svetlana; ALBU, Ion; USTUROI, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Manualul Management investiţional (în construcţii) cuprinde un studiu amplu asupra problemei de gestiune eficientă a investiţiilor. În lucrare sunt examinate aspectele conceptuale, metodologice şi practice ale investiţiilor, ...
 • MARIAN, Maria-Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Acest suport de curs este destinat studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, ciclul I licență, specialitățile 0710.1 Inginerie și management în construcții, 0730.1 Evaluarea și dezvoltarea imobilului, cu ...

Search DSpace


Browse

My Account