IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • TIBICHI, Ilie (Tehnica UTM, 2018)
  Gaming as a Service (GaaS) is distribution model where games are licensed through a subscription. Today most individuals use some sort of this web based software. It has become the preferred model for many video game ...
 • GROSU, Daniela (Tehnica UTM, 2016)
  Bunurile imobile avînd un regim juridic deosebit, fiind încă din vechi timpuri obiect al litiigiilor, necesită o evidență strictă și cotrolată de organele statale, astfel efectuarea unei analize științifice a conceptului ...
 • AMARII, Cristina; URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2015)
  Prin exproprierea bunurilor imobile se înţelege trecerea forţată în proprietatea publică, prin hotărâre judecătorească, a unor imobile aflate în proprietate privată, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, pentru cauză de ...
 • ȘOPOTEAN, Alina; BEȚ, Nicolai (Tehnica UTM, 2015)
  In Moldova are well known two strips reef is in the north-east and north-west of Moldova, known as Strip Chişinău-Kamenka reef and Moldovan Toltrels. In the present paper is a presentation and an analysis of the genesis ...
 • DANDARA, Adriana (Tehnica UTM, 2016)
  Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor pe parcursul ultimilor ani afectează comunităţile locale, ameninţă mediul, şi contribuie la emisiile globale de gaze cu efect de seră. În contextul creşterii economice a volumului ...
 • BOTNARU, Dumitru; PERJU, Diana (Tehnica UTM, 2015)
  Currently in Chisinau are a lot of broken land which according to zoning plans or detailed to appear as independent objects, there is no clear evidence, and it is difficult to estimate the total area of their value as well ...
 • JOSAN, Natalia (Tehnica UTM, 2018)
  Una din problemele cu care se confruntă societatea în economia de tranziție constă în gestiunea fondului locativ. Pe parcursul ultimilor ani cetățenii au transformat locuința în afaceri, investind cu scopul administrării ...
 • CALIN, Natalia (Tehnica UTM, 2016)
  Prin patrimoniu se înţelege totalitatea drepturilor şi obligaţiilor, cu valoare economică, care aparţin Universităţii Tehnice a Moldovei şi asupra cărora instituţia are drept de administrare şi gestionare. Patrimoniul ...
 • CUCU, Oleg; LUCAȘENCO, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ghidul este adresat studenţilor programului de studii 0732.1. Construcții industriale și civile ciclul I (studii superioare de licență cu frecvență la zi și cu frcvență redusă) de la Facultatea Construcții, Geodezie şi ...
 • CUCU, Oleg; LUCAȘENCO, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ghidul este adresat studenţilor programelor de studii 0732.1. Construcții industriale și civile și 0710.1. Inginerie și management în construcții ciclul I (studii superioare de licență cu frecvență la zi și cu frcvență ...
 • ORLOV, S.; LUNGU, S. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ghidul pentru practica geologică include descrierea operaţiilor de executare a coloanelor şi secţiunilor geologice, metode pentru măsurarea elementelor geometrice ale stratelor şi descopertelor, prospecţiuni geologice, ...
 • NISTOR LOPATENCO, Livia; CHIRIAC, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  In 2011 TUM in cooperation with Agency for Land Relations and Cadastre of Republic of Moldova and Institute of Applied Research (IAF), University of Applied Sciences (HSKA) Karlsruhe, Germany implemented are project focused ...
 • ŞESTACOV, I. (Tehnica UTM, 2012)
  Construcţiile sunt supuse, de obicei, la acţiuni care provin din exploatarea lor normală, dar pot fi supuse şi la acţiuni excepţionale (de exemplu, căderi abundente de zăpada, uragane, inundaţii, incendii, cutremure de ...
 • FIODOROVA, Irina; ALBU, Svetlana (Tehnica UTM, 2018)
  An economic bubble is one of the most unknown subjects in economy. Though there is already happened a lot of them during past four centuries, scientists still cannot agree on the causes of the phenomenon, its main ...
 • CIOBANU, Daniela; LEUŞANU, Elena; BULGARU, Valentina (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea prezintă o identificare şi analiza a cauzelor apariţiei neconformităţilor pe produsele de încălţăminte în cadrul unei întreprinderi producătoare de încălţăminte din Republica Moldova, în perioada 2011-2012. La ...
 • EŞANU, Ludmila; DANDARA, Adriana (Tehnica UTM, 2015)
  O serie de studii realizate în domeniul SSM au demonstrat faptul că, deşi regulile de protecţia muncii sunt respectate, o mare parte dintre persoane nu cunosc diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă şi că de ...
 • BEȘELEA, Cornel; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  În lucrarea de faţă am determinat şi mai apoi interpretat impactul fluctuaţiilor cursului de schimb asupra unor variabile ce caracterizează schimburile comerciale pentru Republica Moldova, și în special impactul pe care ...
 • ZESTREA, Lidia; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Valoarea imobilelor este direct influiențată de sistemul de încălzire al imobilului. Republica Moldova este dependenta de combustibilii și resurse energetice importante, iar prețurile acestora cresc permanent, ceea ce ii ...
 • NISTOR-LOPATENCO, Livia (Tehnica UTM, 2016)
  Implementarea în Republica Moldova a directivelor INSPIRE este un pas important în domeniul Geodeziei, Cadastrului, Fotogrammetriei etc. INSPIRE are la baza o infrastructură de date spațiale realizată și întreținută de ...
 • BUTNARU, Vadim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezenta teză de master intitulată “Implementarea nanomaterialelor în domeniul construcțiilor”, în vederea susținerii tezei de master are ca scop studiul cercetării și implementării nanomaterialelor în toate sectoarele ...

Search DSpace


Browse

My Account