IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • ZGARDAN, Alexandru (Tehnica UTM, 2016)
  In caz de incendiu apar sarcini și solicitări suplimentare care pot provoca distrugerea unor elemente luate în parte sau chiar clădiri în integritate. La factori periculoşi ai incendiului, ce influențează asupra construcțiilor ...
 • EŞANU, Ludmila; CIOBANU, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Calitatea mediului ambiant şi modul de trai, care în mare măsură este condiţionat de mediu, au o influenţă importantă asupra sănătăţii populaţiei. Articolul ...
 • GLODEANU, Nicoleta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Abordarea mediului ambiant şi a interdependenţelor dintre acesta şi firma, în contextul tranziţiei spre economia de piaţă, constituie o problemă de maximă importanţă, la a cărei rezolvare managementul ştiinţific este chemat ...
 • ALBU, Doina-Cezara; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2018)
  During the last years, the construction market in Chisinau has registered a high level of development, especially on the segment of residential buildings, as evidenced by the National Bureau of Statistics. Over the past ...
 • CUCERAVÎI, Maria; ALBU, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  Evaluarea imobilului comercial este posibil doar atunci cînd sunt cunoscute toate elementele care pot duce la micşorarea sau mărirea valorii. Acest lucru devine realizabil atunci cînd se cunosc acele condiţii, împrejurări ...
 • EȘANU, Ludmila (Tehnica UTM, 2018)
  Viaţa socială este cea care impune o sporire a complexităţii necesităţilor omului pe care trebuie să le satisfacă spaţiul organizat. Spaţiile clădirilor civile prin condiţiile pe care le asigură, au rolul de a crea o ...
 • CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Tehnica UTM, 2016)
  În prezentul articol sunt descrise procesele în condițiile unui incendiu, când parametrii incendiului și specificul construcțiilor pot provoca apariția unor fenomene termice speciale cunoscute ca flashover, backdraft şi ...
 • VOLOŞCIUC, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  A commercial investment occurs where an investor commits money or capital to purchase, either entirely or a percentage of, a for-profit property or business. Examples of commercial investments include different types of ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri „Fiabilitatea sistemelor tehnice şi riscul tehnogenic” este destinat persoanelor care fac studiile de masterat (ciclul II) la specialitatea 582.5 „Inginerie antiincendii şi protecţie civilă”, precum ...
 • TOPOREȚ, Valeria; IONEL, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Philosophico-legal concepts have developed intensively in the 20th century. The continuity of previous philosophico-legal theories is clearly complemented by new ideas, additions, and the elaboration of a big range of new ...
 • LOZOVANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În acest curs de prelegeri sunt elucidate problemele generale ale filosofiei dreptului ca disciplină ştiinţifică autonomă, precum şi direcţiile şi concepţiile principale din istoria mondială a filosofiei dreptului. Structura ...
 • ALBU, Svetlana; MORARU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Cursul „Finanțe imobiliare” este destinat viitorilor ingineri la specialitățile Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului și Inginerie și Management în Construcții. Lucrarea va fi necesară viitorilor specialiști pentru a ...
 • POSTICA, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenra lucrare studiază problema finanţării construcţiei de locuinţe prin intermediul creditelor ipotecare în Republica Moldova. În teză s-a propus analiza paşilor necesari pentru finanţarea construcţiilor, precum şi ...
 • CAZAC, Olivian; CAZAC, Veronica; SOCHIRCĂ, Ştefan (Tehnica UTM, 2012)
  In industrialized countries, irrational exploitation of resources and centralized capital, combined with intensive energy production represent not only a waste, but also a source of environmental pollution. In these ...
 • GOLOVEI, Costel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezenta lucrare este structurată pe 3 capitole, are o structurare logică și coerentă, cu 35 de figuri, tabele în mare parte sunt din cadrul măsurătorilor topo geodezice și cadastrale din teren, și 39 de surse bibliografice. ...
 • BACAL, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Separarea bunului imobil este o modalitate de formare a unui bun imobil independent prin desprinderea unei părţi din bunul imobil înregisrat în registrul bunurilor imobile.
 • ANENCO, Maxim; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Tehnica UTM, 2017)
  În articolul dat se prezintă cele 4 metode de bază la formarea bunurilor imobile: separare, divizare, comasare, combinare. Aprofundarea are loc în exemplificarea unui bun imobil situat în mun. Chișinău, format prin metoda ...
 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • POPA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Scopul lucrăriieste redarea clară a etapelor de formare a bunurilor imobile prin 3 etape de formare a bunurilor imobile, bun exemplu pentru tinerii specialiști și studenți. Obiectivele lucrării sânt: efectuarea unei analizei ...
 • TOPOREȚ, Valeria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  The problem of formation of real estate has a high importance nowadays, but it is also rather complex. Therefore, the role of the activity of real estate formation for the economic development and the establishment of ...

Search DSpace


Browse

My Account