IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Browsing Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru by Title

Sort by: Order: Results:

 • TERTEA, Ana-Maria (Tehnica UTM, 2018)
  The customs declaration is one of the most important customs procedures that contribute to the passage of goods and means of transport across the customs border of the Republic of Moldova. The importance of the customs ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  The buildings with architectural value from Chisinau is characterized by an older age than the normative, advanced degree of physical wear and tear, which requires local public authorities and owners to carry out major ...
 • PERJU, Laura (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezenta teză de master întitulată “Delimitarea masivă a bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova” are ca scop studiul principiului și metodologiei în vederea înregistrării primară a bunurilor imobile proprietate ...
 • GÎSCĂ, Cristina; CLIMOVA, Alla (Tehnica UTM, 2015)
  În zilele noastre succesiunea este un eveniment juridic, a cărei reglementare nu va cădea în desuetudine, precum alte fapte din sfera socială care nu mai prezentau interes pentru societate – reglementări ce țineau de ...
 • GAVRILIȚĂ, Iulian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Acest articol este realizat în scopul evidențierii principalelor distincții între succesiunea legală și cea testamentară, precum și indicarea faptului, inclusiv prin exemplificare, că cele două tipuri de moștenire pot coexista.
 • CAZAC, Ana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În această lucrarea s-au descris în detaliu etapele procesului de delimitare, din punct de vedere teoretic, în același timp au fost prezentate actele necesare pentru stabilirea destinației și a proprietății dar și un exemplu ...
 • SIDORENCO, Elena; VOSKRESENSKAIA, Iulia (Tehnica UTM, 2015)
  Materialele care reprezintă o rezistență diferită la solicitările de întindere şi compresiune, sunt larg răspândite în tehnică. Pe de altă parte, oțelurile obișnuite cu proprietăți elasto-plastice folosite în mod obișnuit ...
 • MICLEUŞANU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Analiza dependenței timpului de stingere a oscilațiilor libere de durata impulsului dreptunghiular și fracțiunea din amortizarea critică unui sistem cu un grad dinamic de libertate (GDL).
 • CHERDEVAR, Antonina; BÎRCĂ, Mihail (Tehnica UTM, 2015)
  Se studiază influența raportului rigidităților elementelor la valoarea critică a parametrului de încărcare axială. Se consideră un cadru cu o deschidere și un nivel de formă simetrică. Problema se rezelvă cu aplicarea ...
 • TEACĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Diversity and multiplicy of laws governings property law, lack of clearly determined criteria, which ensure demarcation of state properties of municipalities property, the public property of the state or municipalities of ...
 • DIGORI, Daniela; TARANENCO, Anatolie (Tehnica UTM, 2015)
  Îmbinările cele mai solicitate dintre elementele metalice pot fi realizate prin intermediul îmbinărilor prin flanșe. Acestea sunt alcătuite propriu-zis din flanșe și detalii de îmbinare. Datorită sistemului creat din piesele ...
 • TEACĂ, Ilie (Tehnica UTM, 2012)
  Eficienţa legislaţiei funciare este determinată de modul în care sunt reglementate relaţiile sociale funciare din societate, în special de normele Codului funciar, de care depind stabilitatea raporturilor de proprietate ...
 • SARANCIUC, Grigorii (Tehnica UTM, 2013)
  Рассматриваются гиперболические функции с разных точек зрения. Во-первых, устанавливаются некоторые соотношения для формул сложения, для формул двойного аргумента, для формул понижения степени и др. С помощью производных ...
 • POLCANOV, Vladimir; BOCANCEA, Alexei; FUNIERU, Natalia (Tehnica UTM, 2015)
  Sunt prezentate rezultatele urmăririlor geodezice de mai mulţi ani a desfăşurării în timp a tasărilor coşului de fum al Centralei Electrice cu Termoficare (CET) № 1 din oraşul Chişinău. Pe baza datelor obţinute în natură ...
 • TEACĂ, Ilie (Tehnica UTM, 2011)
  Importanţa legislaţiei comunitare, inclusiv în domeniul apelor, este dictată de obligaţia asumată unilateral de către Republica Moldova (în continuare - RM) de a-şi asigura compatibilitatea actelor legislative naţionale ...
 • TELEPAN, Victor (Tehnica UTM, 2015)
  In the present paper is examined a problem of a technological nature, wich requires to establish the quantity of salt in a solution depending on time. The mathematical model of the problem is deduced according to the form ...
 • CUTIA, Evgheni (Tehnica UTM, 2018)
  Teritoriul Republicii Moldova periodic este afectat de cutremurile de pământ din zona Carpatică. Pentru a reduce vulnerabilitatea seismică în RM este nevoie de adoptat o serie de măsuri care pot micșora riscul seismic la ...
 • GALBINEAN, Sergiu; MORARU, Gheorghe (Tehnica UTM, 2011)
  Ca model se propune spre examinare o placă în stare de tensiune plană, pentru care se va determina tensiunile şi deformaţiile în noduri prin metoda elementelor finite în funcţie de ordinea de numerotare a nodurilor.
 • LUNGU, Mihail; PANTAZ, Alexandru (Tehnica UTM, 2015)
  Georadarul este un instrument complex funcția căruia este de a investiga mediul subteran cît și instalațiile subterane fără a interveni asupra acestora. Principiul de lucru al instrumentului se bazează pe proprietatea ...
 • SIDORENCO, Elena (Tehnica UTM, 2018)
  Se propune un program de calcul automat ce permite determinarea valorii încărcării ultime, destinat planşeelor de beton armat (FEYL). Programul are la bază metoda cinematică de stabilire a capacităţii portante, dezvoltată ...

Search DSpace


Browse

My Account