IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; VOIŢEHOVSCHI, Dmitri (Tehnica UTM, 2011)
  În prezent reducerea poluării aerului atmosferic de substanţele toxice, ce sunt emise de întreprinderile industriale şi motoarele automobilelor, este una din problemele principale atît pentru ţările dezvoltate industrial, ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; VOIŢEHOVSCHI, Dmitri (Tehnica UTM, 2011)
  În prezent lupta cu poluarea mediului ambiant este una dintre cele mai acute probleme ale omenirii. Poluarea atmosferei cu substanţe toxice provoacă daune social-economice considerabile economiei naţionale. Această lucrare ...
 • BOTNARI, Vlad (Tehnica UTM, 2017)
  Sunt analizate procesele de prelucrare prin rectificare a pieselor din materiale dure. Sunt efectuate comparațiile și determinate avantajele și dezavantajele metodelor de rectificare. Este analizată influiența parametrilor ...
 • BOTNARI, Vlad (Tehnica UTM, 2015)
  Asupra proprietăţilor de exploatare a pieselor o influenţă deosebită o au parametrii de calitate a suprafeţelor de lucru exprimată prin integritatea unor indici ca: precizia geometrică, ondulaţia, precizia de formă, etc; ...
 • TARŢA, Dorin; MARDARI, Alexandru (Tehnica UTM, 2013)
  Pentru realizarea modelelor digitalizate a constructiilor masive nu mai este posibil utilizarea masinilor de masurat in coordonate. O solutie ce permite achizitionarea de date initiale pentru a digitaliza suprafetele/obiectele ...
 • RATA, Igor; SERGIU, Mita (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare se arată că inovarea deschisa inclusiv si in domeniul transferui tehnologic în industrie poartă un caracter pronuntat subordonat necesitătii pietei (clientilor externi), dar si necesitătilor clientilor interni ...
 • VIERU, Diana (Tehnica UTM, 2013)
  Întreprinderile inovează cu viteze diferite, cu mai mult sau mai puţin succes, unele fiind competitive şi previzionare în activităţile de dezvoltare a produselor, altele dovedindu-se reactive şi conservatoare. Riscurile ...
 • ŞTEFÎRŢĂ, Natalia (Tehnica UTM, 2012)
  Growing interestworldwideto boostinnovativeactivityof enterprises, especially thetechnologyisaimedbothat maintaining or increasingnational economic competitivenessand asa result ofawareness ofthe effectsresulting fromeconomic ...
 • CLICHICI, Sergiu; CLICHICI, Oxana; TĂBĂCARU, Artur; DOLOMANZHI, Georgiy (Tehnica UTM, 2012)
  Lucrarea prezintă informaţia despre istoria roţii cît şi inovaţii în construcţia roţii care măresc capacitatea de trecere, economicitatea de combustibil şi siguranţa autovehiculelor.
 • MUNTEANU, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În prezent, o viaţă fără telefon mobil, lăptop sau conexiune la internet poate părea de neimaginat pentru unii dintre noi, tehnologia s-a infiltrat atât de mult în viaţa de zi cu zi încat e greu să ne imaginăm că atâtea ...
 • ŞESTOVSCHI, Vitalii (Tehnica UTM, 2011)
  Pompele de căldură (PC) de tip aer – aer, răspândite în ultimul timp în Republica Moldova, posedă un dezavantaj esenţial: sursa de căldură cu potenţial redus (c.p.r.) utilizată are în timpul sezonului de încălzire temperatura ...
 • BULGARIU, Ștefan (Tehnica UTM, 2011)
  Seminţele din struguri figurează printre subprodusele vinicole a căror valorificare este apreciată ca interesantă în toate ţările vinicole. Cu toate că seminţele de struguri în Republica Moldova sunt considerate ca deşeuri ...
 • BEŞLEAGA, Octavian; FUCEDJI, Maxim (Tehnica UTM, 2012)
  Astăzi am ajuns la o nou etapă de dezvoltare, atât general umană, cât şi în domeniul progresului tehnologic industrial. Accelerarea abundentă a nivelului de dezvoltare ne impune să urmărim şi să ne acomodăm la o nouă ...
 • BOTEZ, Alexei; VLADIUC, Ștefan (Tehnica UTM, 2018)
  Creșterea fiabilității mașinilor pune problema majorării durității suprafețelor de contact ale pieselor, a sporirii gradului lor de uzură și a obținerii unui microrelief agreabil formării unui strat de lubrifiant. Una ...
 • DODON, Adelina; LUPAŞCO, Andrei (Tehnica UTM, 2013)
  Lucrarea relatează rezultateale cercetărilor experimentale în vederea proiectării şi construirii instalaţiei de laborator pentru cercetarea cineticii procesului de tratare hidrotermică a crupelor sub presiune excesivă. Se ...
 • BEŞLEAGA, Octavian; FUCEDJI, Maxim (Tehnica UTM, 2012)
  În ultimul timp microundele se utilizează tot mai des la tratarea produselor alimentare, dar cu toate acestea, rămân unele probleme nerezolvate: câmpul electromagnetic cu o distribuţie imprevizibilă şi neuniformă, ceia ...
 • PROCOPEŢ, Ecaterina; POPESCU, Aurica (Tehnica UTM, 2015)
  Leonard Euler (1707-1783) este fondatorul teoriei funcţiilor speciale - numite integralele Euler: Gamma funcţia şi Beta funcţia generalizează funcţia factorială de valori neîntregi şi complexe ale lui n. Integralele Euler ...
 • CREȚU, Danu; CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2017)
  Un vehicul hibrid este un vehicul care are mai multe sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele convenționale (cu motor cu ardere internă), cele electrice sau cele cu pile de combustie, care au câte un singur sistem ...
 • FĂRÂMĂ, Sabina (Tehnica UTM, 2014)
  Jucăriile contribuie la dezvoltarea personalității copilului. Ele trebuie să dezvolte inteligența, imaginația și unicitatea acestuia, pentru a-l pregăti de viața de adult.Pe lângă faptul că o jucărie trebuie să fie educativă, ...
 • DOHOTARU, Leonid (Tehnica UTM, 2018)
  The non - equilibrium theory of strongly correlated systems is proposed theory which is grounded on the generalized Wick theorem. This theorem is employed for calculation of the thermal averages of the contour arranged ...

Search DSpace


Browse

My Account