IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • NASTAS, Andrei (Tehnica UTM, 2018)
  Construcția semănătoarelor este condiționată de mai mulți factori cum ar fi: cultura semănată, condițiile și zona agroclimaterice, tehnologia cultivării plantelor etc. În articol se face studiul și analiza comparativă a ...
 • BALTAG, Iurie (Tehnica UTM, 2011)
  Se studiază problema lui Cauchy pentru ecuaţiile hiperbolice unidimensionale în spaţiile Lp de funcţii de putere p-integrabilă pe toată axa reală. Corectitudinea problemei lui Cauchy va fi asigurată, dacă vor fi stabilite ...
 • BALTAG, Iurie (Tehnica UTM, 2013)
  Se studiază problemapropagării undelor şi a diferitor oscilaţii pentru cazul unidimensional. Modelul fizico-matematic al problemei se reduce la problema lui Cauchy pentru ecuaţiile hiperbolice unidimensionale de ordinul ...
 • DODU, Aliona (Tehnica UTM, 2011)
  Decizia de a iniţia un incubator de afaceri, asemenea altor decizii ce se iau în legătură cu dezvoltarea economică, trebuie să se bazeze pe un proces logic de analiză a diverşilor factori ce o pot influenţa şi acest proces ...
 • DURNEA, Tatiana; PODBORSCHI, Valeriu (Tehnica UTM, 2017)
  Un design de produs bun trebuie să aibă întotdeauna în vedere nevoile utilizatorului şi să se străduie să satisfacă aceste nevoi cât mai bine, oferind soluția ideală. Atunci când consumatorul alege un produs, se gândește, ...
 • ŢURCAN, Edgard; CĂTANĂ, Victor; TOMAŞCIUC, Sergiu; CAZAC, Oleg (Tehnica UTM, 2013)
  Cele mai timpurii materiale folosite de oameni au fost argila, care în amestec cu materiale fibroase formau un tip de beton argilos, folosit în construcţii. Chiar dacă acestea rezistau bine la comprimare, la solicitări de ...
 • GRIŢCO, Maria; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2018)
  Piața serviciilor este locul în care nevoile de consum ale acestora apar sub forma cererii (cumpărare), iar producerea lor - sub forma ofertei de servicii (vânzare). Domeniul Comunicațiilor și Tehnologiei Informaționale ...
 • IATCHEVICI, Vadim (Tehnica UTM, 2017)
  Transferul tehnologic reprezintă un proces activ prin care tehnologia este transmisă între două sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice să fie accesibile unui domeniu mai larg de ...
 • ŢURCANU, Alina (Tehnica UTM, 2011)
  Se examinează problema descompunerii unui functor reflector ca compoziţie a doi functori reflectori de anumit tip. Se studiază existenţa unor astfel de descompuneri.
 • SECRIERU, Vitalie; MUNTEANU, Eugeniu; BALICA, Ştefan; DOROGAN, Valerian; LAZARI, Alexandru; RUSNAC, Pavel; GORGAN, Dumitru (Tehnica UTM, 2013)
  Sistem de iluminare a blocurilor locative, faţadei clădirilor, scarilor, ascensoarelor etc. Consta din emiţătoare luminoase conectate la reţeaua de alimentare 220V/50Hz, senzor de radiaţie IR, microfon şi controler pentru ...
 • MELENTI, Ștefan; GHENIȚA, Ion (Tehnica UTM, 2017)
  Noțiunea de prelucrare la viteze mari (High Speed Mashining) este una ce a suferit schimbări esențiale de-a lungul istoriei și nu se reduce la așchierea la viteze mari. Noţiunea de aşchiere cu viteză mare (High Speed Cutting ...
 • STОNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2015)
  În acestă lucrare se discută despre efectele de compensare a erorilor care se produc, sînt afişate modalităţile de definire a toleranţei abaterilor limită şi a componentelor a lanţurilor dimensionale tehnologice. Se v-a ...
 • COSOLAPOV, Alexei (Tehnica UTM, 2013)
  This research paper provides filtering methods with images captured by SATUM satelite and recover damaged images. Experimental investigations show that the set of filters applied to existing images are 3-4 times more ...
 • NIŢULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2015)
  Protecţia ochilor la sudare este asigurată de filtre optice care in funcţie de regimul procesului de sudare oferă respectivele grade de umbrire (de reducere a intensităţii iradiaţiei). In lucrare sunt prezentate: nomenclatorul ...
 • ANDRIES, Tudor (Tehnica UTM, 2014)
  FlowChart – este o diagrama care utilizeaza simboluri grafice pentru a descrie natura si fluxul pasilor intr-un proces. FlowChart-urile se utilizeaza atunci cind dorim sa imbunatatim un proces sau cind dorim sa creiem un ...
 • FURDUI, Alexandru; NIRCA, Adrian (Tehnica UTM, 2017)
  Ce reprezinta un flowchart, istoricul flowchartului , clasificarea si tipurile de flowchart, avantajele si dezavantajele folosirii flowchartului, exemple de flowchart, definirea simbolurilor unui flowchart, exempole tipurilor ...
 • FURDUI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Activitatea intreprinderilor moderne este bazata pe optimizarea proceselor si imbunatatire a acestora, de aceea tot mai frecvent companiile moderne incearca si creeaza instrumente care le permit imbunatatirea proceselor, ...
 • TOCA, Alexei; RUSU, Victor; NIȚULENCO, Tatiana (Tehnica UTM, 2017)
  În lucrare este expusă o abordare a procesului de formare a proprietăţilor funcţionale ale produselor ca un set de parametri de calitate asiguraţi prin păstrare şi modificare într-un lanţ de medii tehnologice
 • FURDUI, Alexandru; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2015)
  În acest articol voi analiza elementele şi modul în care în Republica Moldova este efectuat controlul procesului de achiziţionare în instituţiile publice, precum şi instituţiile de stat care efectuează controlul şi care ...
 • SAVCIUC, Ecaterina; POPESCU, Aurica (Tehnica UTM, 2013)
  Leonhard Euler a creat teoria funcţiilor speciale –cunoscute ca integralele Euler: Gamma funcţia şi Beta funcţia. Ele generalizează funcţia factorial la valori neîntregi şi complexe ale lui n. Funcţiile speciale sunt ...

Search DSpace


Browse

My Account