IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • CASIAN, Andrian; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Viitorul nostru este foarte nesigur din punct de vedere a combustibilului petrolier şi a stării generale a Planetei Pămînt. Se preconizează că petrolul ar mai ajunge, pentru tempul iniţial de utilizare a lui, pe o perioadă ...
 • CIOBANU, Radu (Tehnica UTM, 2012)
  Multiplicitatea majorată a angrenajului precesional (până la 100% perechi de dinţi aflate simultan în angrenaj) asigură o capacitate portantă şi o precizie cinematică ridicată, gabarite şi mase reduse, etc. Aceste avantaje ...
 • TIHON, Andrei; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Măsurile de introducere a aşchierii uscate in sistemele de fabricaţie include optimizarea comportării sculei şi a parametrilor de proces sau corectarea erorilor de prelucrare. Aşchierea uscată a fost folosită iniţial la ...
 • COZMA, Ion; DICUSARĂ, Ion (Tehnica UTM, 2011)
  Sistemul de orientare este destinat pentru un ansamblu de manevre şi acţiuni comandate automat prin intermediul unor mecanisme care se finalizează prin deplasări unghiulare şi (sau) liniare controlate cu ajutorul senzorilor ...
 • GUŢU, Marin (Tehnica UTM, 2011)
  Sunt prezentate aspecte privind forţele care acţionează asupra palelor cu profil aerodinamic pentru turbine eoliene de diferită putere şi structura de rezistenţă a acestora
 • GONŢA, Irina; LEAH, Ion (Tehnica UTM, 2013)
  Thepaperis a synthesis of the main methods for finding the limits of functions. These are: two remarkable limits (and as a consequence, the use of equivalent infinitesimal functions), l’Hospital’s rule, and a more sophisticated ...
 • DRAGAN, Vladimir (Tehnica UTM, 2015)
  În baza noţiunii de decomposabilitate introdusă în [1], se studiază proprietăţile mulţimilor stocastice decomposabile generate de aplicaţii măsurabile definite pe spaţiul produs.
 • LUPAŞCO, A.; BANTEA-ZAGAREANU, V.; Rotari, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În prezenta lucrare este studiat rezultatele uscării rădăcinilor de brusture prin metodele convecţie şi combinată (convecţie + microunde) în regim de impulso-discret. Sunt analizate curbele de uscare şi curbele vitezei ...
 • FUCEDJI, Maxim; BEŞLEAGA, Octavian (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare este prezentată instalaţia de laborator pentru studiul mecanismului cu culisa oscilantă, care este dedicată studiului pentru specialităţile de la catedra ”Utilaj Tehnologic Industrial”, la disciplina Bazele ...
 • DRAGALIN, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Utilizarea uleiurilor vegetale drept carburanţi ca atare sau sub formă de derivaţi, constituie o nouă cale, care permite acoperirea parţială a necesarului de combustibili auto al ţărilor care nu dispun de petrol, dar care ...
 • EFTODI, Elena; VENGHER, Dumitru (Tehnica UTM, 2017)
  Astăzi, bronzul are utilizări aproape nelimitate în industria modernă. Acest lucru se datorează faptului că acest tip de metal conține caracteristici care îl fac materialul ideal pentru aplicații în arte, comerț și industrie. ...
 • PLATON, Andrei; JAVGUREANU, Vasile; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2015)
  Aerul comprimat este utilizat în numeroase aplicaţii din diverse sectoare. Aceste aplicaţii nu au limite: de la utilizarea în operaţii de mare fineţe în stomatologie şi optometrie (pentru a verifica presiunea fluidului în ...
 • ŢĂRUŞ, Mihai; PODBORSCHI, Valeriu (Tehnica UTM, 2013)
  Pentru majoritatea dintre noi, prezenta lemnului in cadrul constructiei unui automobil presupune doar micile accente confectionate din lemn ce decoreaza interiorurile luxoase ale limuzinelor. In realitate insa, exista ...
 • SCRIPNIC, Cristina; GAIFUTDINOVA, Olga (Tehnica UTM, 2017)
  De zeci de ani industria siderurgică reduce nevoia utilizării de material brut și încurajează reutilizarea produselor existente. Oțelul este materialul cel mai reciclat de pe planetă. Mai mult decât toate celelalte materiale ...
 • TIORA, Oleg; CRISTEA, Tudor; COJOCARU, Ivan (Tehnica UTM, 2017)
  Pompele de căldură sunt folosite pe larg în țările europene. o aplicare mai mare ele au în țările Scandinave, unde sunt folosite pentru încălzirea spațiilor pe timp de iarnă, folosind căldura extrasă din pămînt. În articol ...
 • COJOCARU, Ivan; GÎDEI, Igor; CARTOFEANU, Vasile (Tehnica UTM, 2018)
  Conform obiectivelor UE pentru 2030 și stategia națională de dezvoltare MOLDOVA 2020 se urmărește reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice ...
 • COZMA, Ion; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Sudarea e procedeul de asamblare cel mai raspindit in industria constructoare de masini. Mijloacele moderne de executare automata a operatiilor de sudare sunt robotii industriali, instalatii specifice de alimentare cu ...
 • COZMA, Ion; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Taierea sau debitarea este operatia tehnologica prin care se urmareste desprinderea totala sau partiala a unei parti dintr-un material, in scopul prelucrarii acestuia. Cu ajutorul robotilor industriali pot fi efectuate ...
 • PORCESCU, Gavril (Tehnica UTM, 2012)
  Incertitudinea legată de evoluţia preţului combustibililor fosili şi conştientizarea dezastrului ecologic influenţat de schimbările climatice au impus cercetătorii spre abordarea unui nou concept energetic "green ...
 • ŢOPA, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Studierea posibilităţii dezvoltării unui vehicul hibrid în baza cvadriciclului “Tour MD” elaboratîn cadrul lucrărilor de licenţă de studenţii grupei ITTA-092: Serghei Ţopa, Alexandru Perebicovschi şi Dionisie Plohii. ...

Search DSpace


Browse

My Account